Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 17 juni

9.30 uur ds. A. de Wit, Besoyen

18.30 uur ds. J. Boom, themadienst ‘Mijn en dijn’ (8e gebod)

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Instandhouding predikantsplaats

 

Oppas:

Gerjanne Zwart, Liz van Dongen, Marline Boom

 

Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen, ’s avonds dhr. A. Colijn

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.93:4. Midden-/bovenbouw: Ps.89:2

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk kreeg ik 2x €20 mee voor de kerk. Br. De Bie ontving €50 eveneens voor de kerk. Hartelijk dank voor deze gaven.

 

Rondom pastoraat

 

Ziekte, zorg, ouderdom:

Wij bidden voor hen die ziek zijn, soms langdurig, voor wie een operatie onderging, voor de ouderen en alleenstaanden onder ons. God is een Toevlucht en Sterkte, een krachtige Hulp in benauwdheden (Ps.46).

 

 

Rondom gemeente

 

Koffie-inloop:

Op dinsdag 19 juni is er koffie-inloop in de Chr. Ger. Kerk aan het Dorpsplein. Iedereen is welkom bij deze gezellige ontmoeting, tussen 10.00 en 11.30 uur. Aansluitend is de bibliotheek in De Ark geopend.

 

Samen zingen:

Misschien heeft u hier en daar de prachtige flyers al zien hangen: ’s Gravenmoer zingt… Dat gaat niet over een televisieprogramma, maar over een heuse dorpszangavond. Op zaterdagavond 23 juni willen we met elkaar, in de Hervormde kerk, christelijke liederen zingen tot eer van onze God. Iedereen in ’s Gravenmoer en omgeving is van harte welkom. Medewerking – zowel organisatorisch als muzikaal – wordt verleend door diverse mensen uit (de drie kerken in) ’s Gravenmoer. De avond begint om 19:30 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken in De Ark. U en jij, jong en oud bent op deze avond van harte welkom.

 

Tenslotte

Afgelopen dagen mocht ik enkele bijeenkomsten bijwonen, waarin het ging over zaken die de plaatselijke gemeente overstijgen. Naar aanleiding daarvan wijs ik u en jullie op het volgende:

 

  1. Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW Sprang-Capelle). Het Diaconaal Maatschappelijk Werk van Stichting Schuilplaats biedt christelijke hulpverlening aan mensen die vastgelopen zijn op het gebied van: burn-out, depressie, identiteit en zelfvertrouwen, opvoeding, relatie, seksualiteit, verlies en rouwverwerking. Het DMW wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde zetten zij hun vakkennis en deskundigheid in om te helpen. De diaconie van onze gemeente steunt het DMW door een jaarlijkse financiële bijdrage. Graag roep ik iedereen die iets herkent van bovengenoemde problemen op: meld je aan voor deskundige hulp door het DMW. Kijk daarvoor op de website www.stichtingschuilplaats.nl of bel 0318-547870.

 

  1. De Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG Aalburg). Heb je belangstelling voor een stuk verdieping in de Bijbel (hoe zijn het Oude en Nieuwe Testament ontstaan? Wat is de boodschap van de bijbelboeken?), de geschiedenis en het belijden van de Kerk, de praktijk van het kerkelijk leven, Israël en de Kerk of de doordenking van het christelijk geloof & leven? Dan is TVG echt iets voor u/jou. Diverse gemeenteleden hebben zich de afgelopen jaren voor deze cursus opgegeven. Wil je dat ook? Kijk dan op de website www.cursustvgaalburg.nl. Misschien tot ziens op de start- en informatieavond die in september wordt gehouden. De datum van deze avond volgt in een later nummer van Voetius.

 

Groet

Een hartelijke groet vanuit Hoofdstraat 2.

Ds. J. Boom