Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 19 augustus

9.30 uur ds. T.C. de Leeuw, ’s Grevelduin-Capelle

18.30 uur ds. J. Boom, themadienst ‘Eerlijk duurt het langst’ (9e gebod)

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

 

Oppas:

Christianne de Roon, Leanne Boom, Janneke de Jong

 

Orgel:

’s morgens en ’s avonds dhr. R. Timmermans

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. T. de Roon, 0162-323179

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats en €7.50, € 10 en € 20 voor de kerk. Hartelijk dank voor deze gaven.

 

 

Rondom gemeente

 

Koffie-inloop:

Op dinsdag 21 augustus is iedereen weer van harte welkom bij de koffie-inloop-morgen in de zaal van de CGK aan het Dorpsplein. De inloop is open tussen 10.00 en 11.30. Aansluitend is er gelegenheid om boeken te halen/ruilen in de bibliotheek in De Ark. Kom allen!

 

Start(zater)dag Winterwerk 2018-2019:

De vakanties zijn bijna voorbij. Dat betekent dat we ons mogen gaan richten op de voorbereiding van het gemeentewerk in het seizoen 2018-2019. De eerste activiteit is de start(zater)dag op 22 september aanstaande. Het thema van de startdag is: ‘Met Hart en Ziel Samen Gemeentezijn’ In de Nieuwsbrief juli/augustus 2018 heeft u daarover al uitgebreide informatie kunnen lezen. We hebben die zaterdag een gevarieerd programma voor jong en oud.

We vatten de activiteiten nog een keer samen:

  • Een fietspuzzeltocht in de omgeving;
  • Een rondleiding langs bijzondere en markante punten in het dorp met puzzelvragen;
  • Gewoon in de Ark samenzijn met een leuk en leerzaam programma (voor die gemeenteleden die wat minder mobiel zijn of het gewoon wat rustiger aan willen doen).
  • Daarnaast is er natuurlijk alle gelegenheid voor onderlinge ontmoeting voor jong en oud.

We sluiten de dag af met een gezamenlijke maaltijd.

Uitgebreidere gegevens van het programma staan in de Nieuwsbrief jullie/augustus 2018. We doen toch allemaal mee? Dat moet toch eigenlijk vanzelfsprekend zijn! Want met Hart en Ziel willen we toch samen gemeente zijn?! De commissie startzaterdag wil enthousiast verder met de voorbereiding van de organisatie van de startzaterdag. Daarom het vriendelijke verzoek aan u en jou om zo spoedig mogelijk uw/jouw deelname/aanwezigheid tijdens de startzaterdag, uw/jouw voorkeuractiviteit en het aantal personen aan te geven door middel van de lijst op de stenen tafel achter in de kerk.

Dit kan tot uiterlijk 3 september aanstaande, maar liefst eerder. We rekenen op uw en jouw komst.

De commissie start(zater)dag Winterwerk 2018-2019

 

Tenslotte

De vakantie zit erop. De jongeren en kinderen gaan weer bijna naar school toe. Ik spreek de wens uit dat iedereen een goede tijd heeft gehad en weer zin heeft in het werk. Dankbaar zijn we dat velen die op reis waren weer veilig zijn teruggekeerd. Intussen is in ’s Gravenmoer veel gebeurd. Mensen die zo vertrouwd waren met het dorp en die veel betekenden in de kerken zijn heengegaan. Ik denk aan dhr. Jan Timmermans, die door Gods genade de Hervormde gemeente jarenlang mocht dienen. Aan Gereformeerde zijde overleden dhr. Arie Noordsij, ook een werker in Gods wijngaard en mw. Corry Verhagen. Mensen die met trouw en toewijding bezig waren voor de kerkelijke gemeenten ontvallen ons. Laten wij God vurig bidden dat hij voor de ouderen die wegvallen jongeren in de plaats zal geven. Onze God kan dat geven! Laten wij dat geloven. En laten wij bidden dat bij mensen om ons heen, in onze families en daarbuiten, een geestelijke honger en dorst mag ontstaan naar het Evangelie. Bid dat de Geest van God de harten aanraakt en ervoor zorgt dat mensen leren belijden: Ik ben van Christus! (1 Kor.3:23)

 

Groet

Een hartelijke groet aan jong en oud, ook namens mijn vrouw Marry, de tweelingzussen Marline en Leanne (die op 9 augustus 19 jaar zijn geworden) en van Nina.

Dhr. J. Boom