Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 22 juli

 

9.30 uur ds. A.D. Poortman, Veenendaal

18.30 uur dhr. P. Riemens, Arnemuiden

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

 

Oppas:

Mw. Van der Giessen, Sam Zwart en Therese Timmermans

 

Orgel:

’s morgens en ’s avonds dhr. A. Colijn

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.116:1. Midden-/bovenbouw: Ps.116:4

 

Rondom gemeente

Opening nieuw seizoen:

Was u ook verrast toen u in de nieuwsbrief las over de activiteiten die worden voorbereid voor de startdag, zaterdag 22 september a.s.? De middag krijgt een nieuwe invulling, en het klinkt allemaal veelbelovend. Het wordt u en jullie vroegtijdig bekend gemaakt, zodat u deze dag alvast kunt reserveren. Want op de startdag moet je er wel bij zijn natuurlijk…! Achterin de kerk ligt een lijst waarop u/jij je aanwezigheid kunt doorgeven. Doen!

 

Groet

Ds. J. Boom