Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 24 juni

 

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur prop. A. Schouten, Benschop

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

 

 

Oppas:

Annette Timmermans, Jelle de Roon, Gerjanne Zwart

 

Orgel:

’s morgens en ’s avonds dhr. R. Timmermans

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. W. Timmermans, 0162-318731

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.9:2a. Midden-/bovenbouw: Ps.89:9a

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk kreeg ik € 10 mee voor de kerk.

Hartelijk dank hiervoor.

 

 

Rondom gemeente

 

Samen zingen:

Hierbij een herinnering aan de zangavond van zaterdagavond 23 juni. De avond begint om 19:30 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken in De Ark. U en jij, jong en oud, bent op deze avond van harte welkom.

 

Kerkenraad:

Op woensdag 27 juni is de laatste kerkenraadsvergadering vóór de zomer. Bid God dat Hij de kerkenraad leidt in alle overwegingen en besluiten. Een van de zaken die aan orde komen, is de ambtstermijn van br. P. van Halteren. Na vier jaar en een uitloop van een half jaar loopt voor hem een termijn af. Dat betekent dat hij opnieuw bevestigd moet worden wanneer hij langer de gemeente wil dienen. Br. Van Halteren heeft te kennen gegeven dat hij daartoe nog enige tijd bereid is. De gemeente heeft de gelegenheid om uiterlijk tot zaterdag 30 juni bezwaren in te dienen tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging. Als deze niet worden ingediend, zal de herbevestiging plaatsvinden op zondagmorgen 8 juli a.s. Diezelfde zondag neemt br. S. Faro afscheid als diaken vanwege het aflopen van de termijn van 12 jaar (ook met een uitloop van een half jaar). Omdat het de laatste zondag voor mijn vakantie is, zal er na de dienst koffie drinken zijn.

 

Tenslotte

 

Onze jongeren beleven de laatste schoolweken voor de zomervakantie. Dat zijn altijd weken waarin nog van alles afgerond moet worden. Soms wordt er ook nog best veel van je gevraagd. Sterkte en succes daarbij! Verschillende jongeren hebben examen gedaan. Van harte gefeliciteerd als je geslaagd bent. Als het nog niet gelukt is, sterkte en moed toegewenst om het opnieuw te proberen. Het eind van een schooljaar betekent soms ook: afscheid nemen. Als jij dat moet doen, hoop ik dat je mag terugkijken op mooie jaren en dat je vol vertrouwen (op God!) een nieuwe fase van je leven tegemoet gaat.

Al in december 2016 heb ik aan onze preekvoorziener moeten doorgeven wanneer wij in 2018 zomervakantie zouden hebben. Het gaat om maandag 9 juli tot en met zondag 29 juli. Hoewel we dat dus vroeg wisten, hebben we pas vorige week een huisje geboekt in het Franse Normandië. Verbazend hoeveel ruimte er beschikbaar is in zo’n groot land. Mocht u nog niets gevonden hebben, dan gaat dat vast nog lukken… Er zijn ook gemeenteleden die thuis blijven of die alweer thuis zijn (of komen). We bidden dat het voor jong en oud een goede zomertijd mag zijn.

Op zondag mogen de erediensten steeds doorgaan. Aanstaande zondag zetten wij de lezing voort van de eerste brief aan de gemeente van Korinthe. Ik zou zeggen: lees alvast eens hoofdstuk 2 voor uzelf door. Zo komt u voorbereid naar de kerk. Laat er gebed zijn dat God ons de boodschap persoonlijk leert verstaan, zodat wij groeien in geloof en navolging van de Heere Jezus Christus. Een gezegende zondag toegewenst.

 

Groet

 

Ook namens mijn vrouw Marry en dochters Marline, Leanne en Nina een hartelijke groet.

Ds. J. Boom