Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 26 augustus

 

9.30 uur ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

18.30 uur ds. J. Boom, themadienst ‘Wat zou ik graag…!’ (10e gebod)

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Regionale diaconiecollecte (zie hieronder)

 

Oppas:

Mw. Van der Giessen, Manon Koenen en Gerjanne Zwart

 

Orgel:

’s morgens en ’s avonds dhr. G.J. Netten

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

 

Regionale diaconiecollecte:

Arm en Arm is een stichting in Dongen die er voor iedereen is die om wat voor reden dan ook in financiële problemen is gekomen en hier zelfstandig niet meer uitkomen. Arm in Arm helpt deze mensen weer de goede weg op. Doelstellingen van deze stichting zijn: het opbouwen van een relatie met de gemeente Dongen om zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen in de gemeente Dongen, naamsbekendheid verwerven om meer sponsoren aan te trekken, ondersteuning bieden aan mensen in financiële nood door ze optimaal gebruik te laten maken van sociale voorzieningen, helpen met budgetteren en loketbegeleiding, armoedeproblematiek continu onder de aandacht brengen, armoedeproblemen bij scholen onder de aandacht brengen, kennis opbouwen over het sociale zekerheidsstelsel/regelingen om mensen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Ook organiseert Arm in Arm de jaarlijkse kerstpakketten actie. Aan deze actie heeft onze gemeente afgelopen jaar ook met succes deelgenomen. Deze pakketten zijn bestemd als extraatje voor gezinnen die zich niets extra’s kunnen permitteren. Inmiddels bestaat de werkgroep uit alle kerkgenootschappen in de burgerlijke gemeente Dongen en ’s Gravenmoer. Samen met de diaconieën uit de regio (de Langstraat) wordt ieder jaar een project gekozen waar alle deelnemende diaconieën een collecte voor houden. Dit jaar is dus gekozen voor stichting “Arm in Arm“ in Dongen. Sinds afgelopen jaar zijn wij als diaconie ook aan deze stichting verbonden. A.s. zondag 29 Augustus willen we de uitgangscollecte hiervoor bestemmen. Van harte bevelen wij deze collecte bij u aan. Voor uitgebreidere informatie over de stichting kunt u de website www.arminarmdongen.nl bezoeken.

de diaconie

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen 3x € 20, € 40 en € 50 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor!

De collecten die gehouden zijn in de maand juli hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 372,45, instandhouding predikantsplaats € 49,74, onderhoud orgel € 65,70, diaconie € 184,39 en voor stichting Schuilplaats (DMW Langstraat) € 76,85.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

Rondom gemeente

 

Wijziging contactmiddag:

De eerstvolgende contactmiddag voor senioren zal worden gehouden op dinsdag 4 september, en dus niet op 11 september (zoals eerder aangegeven). Wij hopen dat u allemaal de middag van 4 september nog vrij hebt om naar De Ark te komen. Voor verdere berichten zie het volgende kerkblad.

 

Vergadering:

Aanstaande maandagavond komt het moderamen van de kerkenraad (predikant, scriba, ouderling en diaken) voor de eerste keer na de vakantie weer samen om de kerkenraadsvergadering van woensdag 5 september voor te bereiden. Bidt u mee om Gods hulp en wijsheid voor de ambtsdragers?

 

Start(zater)dag Winterwerk 2018-2019:

Vergeet a.u.b. niet uw/jouw naam op de intekenlijst toe te voegen. Vanwege de voorbereidingen die getroffen moeten worden, is het nodig dat begin september bekend wie op 22 september naar het programma en/of de maaltijd komen. En dat zullen er natuurlijk velen zijn, want meedoen = opbouwend, voor jezelf en anderen…!

 

Tenslotte

Soms zijn er maar weinig woorden nodig om je te raken en aan het denken te zetten. Dat bleek maar weer tijdens onze vakantie. Wij bezochten een kerkdienst in de plaats Saint-Étienne-du-Rouvray, ten zuiden van de stad Rouen. Het was warm! De kerkzaal (met plat dak!) was tot de laatste plaats gevuld: oud en jong, kindjes achterin de kerk spelend op de vloer; blank en zwart (veel!). Een Franse kerkdienst, in hun taal, die ik maar heel matig kan verstaan. Maar soms hoef je niet precies te verstaan wat iemand zegt om toch te merken wat hem of haar bezielt. Hoe er werd gezongen maakte veel duidelijk: God werd bejubeld, en Jezus Christus en de Heilige Geest. Er was verootmoediging en smeekgebed. Via een beamer kwamen de hoofdpunten van de preek voorbij. We verstonden er echt niet zo veel van. Maar één woord bleef haken, omdat het zo vaak terugkwam in de dienst: trans-formé… En dat woord was genoeg om te ‘herkauwen’: God transformeert mensen die in Hem geloven. Hij vormt ons om, Hij verandert ons, Hij vernieuwt ons. Merkt u het ook in uw leven? Of verlangt u daarnaar? Zoals de stroom in de transformator wordt omgevormd van 220 naar 6 Volt: als het 220 Volt zou blijven, zou het apparaat niet kunnen functioneren. Zo kunnen wij ook niets betekenen in Gods Koninkrijk als wij niet om-gevormd worden. In de Bijbel wordt dit in verschillende woorden benoemd: bekering, wedergeboorte, een nieuw leven. Daar worden wij toe opgeroepen; en tegelijk wil de Heere zelf het ons geven, door de Heilige Geest in ons. Om Jezus wil!

 

Groet

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. J. Boom