Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 1 juli

9.30 uur ds. J. Boom
18.30 uur ds. M. Kreuk, Oude-Tonge

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Oppas:

Marline Boom, Sam Zwart, Leanne Boom

Orgel:

’s morgens en ’s avonds dhr. C. van Veen

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. J. Verduijn, 0162-321613

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.9:2. Midden-/bovenbouw: Ps.89:9

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10 en € 40 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.

Rondom gemeente

Zangavond:

Wat is er goed gezongen en mooi gemusiceerd afgelopen zaterdag! Een woord van hartelijke dank is op z’n plaats aan iedereen die heeft meegedaan in de voorbereiding en uitvoering van deze avond. Er was een mooie opkomst van mensen uit ’s Gravenmoer en daarbuiten. Er was een goede ontmoeting na afloop. Bovenal aan God de dank! De collecte die werd gehouden bij de uitgang bracht € 123,22 op.

Nieuw seizoen:

De planning voor het nieuwe seizoen nadert z’n voltooiing. Dat geldt ook voor de bijgewerkte gemeentegids. Op zondag 8 juli zal de seizoensagenda worden uitgereikt. Wilt u alvast zaterdag 22 september reserveren? Dan gaan we het seizoen openen, en dat kan niet als klein deel van de gemeente, wel als hele gemeente. Meer info volgt.

Metro (1)

Zij ging zitten op een stoel vóór mij in de metro van Amsterdam: een vrouw met een donkere huidskleur, duidelijk Afrikaans van origine. Zoals velen in de metro pakte zij even later haar telefoon, deed haar oortjes in, veegde en tikte wat op haar scherm. De muziek ging spelen, maar om een of andere reden ging het geluid niet (alleen) via de oortjes, maar schalde het door de metro heen: Grote God, wij loven U! Gezongen op z’n Afrikaans, uitbundig, meerstemmig. ‘Hé, doe ’s uit!’ riep iemand. Zij hoorde het niet. Een andere passagier maakte gebaren naar haar. Zij merkte het niet. Twee of drie coupletten lang ging het door, terwijl de metro door Zuidoost suisde. Toen kreeg zij het door, zette het geluid af, schudde met haar hoofd, keek wat verlegen rond en verdween bij het volgende station uit de metro.
Grote God, wij loven U, Heer o Sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U… Ja, ook in onze hoofdstad wordt God geëerd en gediend. Steeds méér zelfs, steeds vaker. Net een paar dagen geleden las ik een artikel met de titel ‘Bijlmer voorbeeld van christianisering’. Ik heb het artikel na mijn ervaring in de metro toch nog even opgezocht. Onderzoeker dr. Knibbe vertelt daarin over de Bijlmer (Amsterdam-Zuidoost): ‘Die wijk werd gesticht als een utopische buurt, waar de kerk niet meer nodig zou zijn. Nu is het een van de plekken waar de meeste kerken te vinden zijn.’ Echt God! Ik word er blij van, ik put er hoop uit, ik bid des te meer: Heer, ontferm U over ons, open Uwe vaderarmen, stort Uw zegen over ons, neem ons op in Uw erbarmen. Eeuwig blijft Uw trouw bestaan – laat ons niet verloren gaan.

Groet

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal.

ds. J. Boom