Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 2 september

9.30 uur ds. J. Boom, voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur prop. C. Hendriks, Ede

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Onderhoud orgel

 

Oppas:

Leanne Boom, Sam Zwart en Liz van Dongen

 

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn, ’s avonds dhr. G.J. Netten

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. J. Verduijn, 0162-321613

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor!

 

Felicitatiedienst:

Op maandag 3 september komen we bij elkaar om het geld dat door de f felicitatiecommissie is opgehaald te tellen. Tijdstip: 19:00. Plaats: De Ark.

 

Rondom gemeente

 

Zondagsschool:

Hallo allemaal, aankomende zondag 2 september gaan we weer starten met de zondagsschool. Iedereen vanaf 4-12 jaar is van harte welkom, ook al ben je nog niet eerder geweest! Het is van 11-11.45 uur, in de Ark. Het eerste verhaal wat jullie gaan horen gaat over Saul die tot koning wordt gezalfd. Graag tot dan! Groetjes van de leiding.

 

Contactmiddag:

Op dinsdagmiddag 4 september, aanvang 14.00 uur, komen we als senioren weer samen voor de eerste keer dit seizoen. Ook zij die de contactmiddag nog nooit bezocht hebben, zijn van harte welkom. Wanneer u vervoer nodig hebt, belt u met fam. Gouda (0162-694832).

 

Tenslotte

Uit een boekje van prof. G. Wisse (1873-1957) over het Heilig Avondmaal:

“Het Avondmaal is een instelling van God. Het is ingesteld tot gebruik, maar daarom dient dat gebruik op de juiste, heilige wijze te gebeuren. De opdracht ‘Doe dat tot Mijn gedachtenis’ is voorwaar niet gegeven om het maar naast zich neer te leggen. Laat men hierbij toch vooral niet uit het oog verliezen dat Avondmaal vieren niet een aangelegenheid is van individuele aard, van enkele personen apart, los van en los naast elkaar. Op de dag van het Avondmaal nodigt de Heere de geméénte als zodanig, om Zijn dood te verkondigen. O, let wel en overweeg dit zelfs ernstig; het is niet in orde, als iemand zou zeggen: ‘Ik ben onbekeerd enz., en daarom zal ik mij er voor wachten om aan te gaan, en zal ik mij onthouden’. De apostel Paulus (1 Kor. 11) kent maar één manier om het Avondmaal goed te gebruiken. Hiermee brengt hij de gemeente in de rechte klem. Er is maar één oplossing, namelijk: in de zelfbeproeving te komen tot een oplossing in de Heere; dus ja, wél aangaan, maar na volbrachte zelfbeproeving, dat wil zeggen na zodanige worsteling en arbeid van de ziel, dat u kunt zeggen: ‘Het is tussen de Heere en mij in orde’.”

 

Groet

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal.

Ds. J. Boom