Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 8 juli

 

9.30 uur ds. J. Boom, koffie drinken na de dienst

18.30 uur ds. J. Riemersma, Sliedrecht

 

Collecten:

  1. Diaconie: Stichting Schuilplaats (DMW), zie hieronder
  2. Kerk

 

Oppas:

Leanne Boom, Manon Koenen en Liz van Dongen

 

Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten, ’s avonds dhr. A. Colijn

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. J. Konings, 0162-319644

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.100:1. Midden-/bovenbouw: Ps.100:2

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen €4 en 2x €10 voor de kerk. De collecten die gehouden zijn in de maand juni hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 483,54, diaconie € 237,20, instandhouding predikantsplaats € 86,60, avondmaalscollecte € 162,85.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

Collectemunten:

Op maandag 9 juli tussen 19.00 en 19.30 uur kunt u weer terecht in de consistorie voor het aanschaffen van collectemunten.

 

Collecte St. Schuilplaats:

DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) de Langstraat is eind 2016 opgericht in samenwerking met de diaconieën van participerende kerken in regio De Langstraat. Zij signaleerden een grote behoefte aan christelijk maatschappelijk werk. Het DMW voorziet in deze behoefte, waarbij Stichting Schuilplaats als gecertificeerde, christelijke hulpverleningsorganisatie de uitvoering van de hulpverlening voor haar rekening neemt.  Stichting Schuilplaats begeleidt ouders, kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen. mensen die vastgelopen zijn op het gebied van: burn-out, depressie, identiteit / zelfvertrouwen, opvoeding, relatie, seksualiteit, verlies / rouwverwerking. Als grondslag heeft zij de Bijbel; het doel van de stichting is het verlenen van christelijke hulp aan mensen die in psychosociale nood verkeren. Hulpverlening moet concreet en praktisch zijn. Daar zetten de Schuilplaats-medewerkers zich voor in. De meerwaarde om dit werk te doen ligt in de christelijke identiteit. Hierdoor is hun hulpverlening dan ook anders dan bij andere hulpverlenende organisaties. Uit ervaring is gebleken dat er veel gebruik gemaakt wordt van de vestiging in Sprang-Capelle waar wij als diaconie ook aan verbonden zijn. Mocht u om wat voor reden dan ook gebruik willen maken van de Schuilplaats, dan kan dit.

DMW De Langstraat is gevestigd in Sprang-Capelle aan de Kerkstraat 75. U kunt parkeren op het kerkplein van de Hervormde Kerk te Sprang. Het DMW bevindt zich achter de woning van Kerkstraat 77. U loopt rechts van deze woning naar achteren waar u de ingang aantreft van de gesprekslocatie aan de Kerkstraat 75. Van harte bevelen wij de diaconale collecte a.s. zondag bij u aan, deze zal bestemd zijn voor het werk van DMW de Langstraat. Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

De diaconie

 

Rondom gemeente

 

Koffie-inloop:

Op dinsdag 17 juli wordt de maandelijkse koffie-inloop gehouden in de zaal van de CGK aan het Dorpsplein. Iedereen is van harte welkom, en neem gerust een vriend of buur mee. De koffie-inloop is open tussen 10.00 en 11.30 uur. Aansluitend is de bibliotheek in De Ark geopend.

 

Metro (2)

Een woensdagmorgen in Parijs. De metro is vol, veel mensen moeten staan. Wij ook. Je moet er iets voor over hebben om de Arc de Triomphe te bereiken… Een jonge man stapt in, een zwarte cap op zijn hoofd. Al snel haalt hij een boekje tevoorschijn. Zo te zien is het vaak gebruikt. De taal waarin het boek geschreven is, is meteen te herkennen aan het lettertype: Hebreeuws. De jongeman is Joods. Zijn boekje is een gebedenboek. Hij leest erin; nee, hij zegt de gebeden op. Zijn lippen bewegen, maar wat hij zegt is niet hoorbaar in het lawaai van de voortdenderende trein. Geconcentreerd is hij, gericht op wat hij zegt. Hij bidt, zichtbaar en toch onopvallend. Waarom? Wie zal het zeggen… Had hij thuis geen tijd genoeg om zijn gebeden te zeggen? Was het zijn manier om de tijd te vullen tijdens de eentonige rit van lijn 2? Bereidde hij zich voor op een belangrijke taak of beslissing? Ik kon het hem niet vragen: hij verliet de metro een station eerder dan wij. Maar het beeld blijft me bij. Hoe kun je de dag beter beginnen dan met gebed? En waarom zou je je schamen voor je geloof? De Joodse jongen in lijn 2 … een voorbeeld en een getuige midden in een wereldstad.

 

Groet

Ook bij de pastorie mocht de vlag uit: Leanne neemt deze week haar MBO-diploma in ontvangst. Mooi is dat! Marline mocht het studiejaar goed afronden en Nina verlaat de basisschool. Er gebeurt veel, de jaren vliegen! Nu eerst vakantie. Namens alle dames hier een hartelijke groet,

 

Ds. J. Boom