Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 9 september

9.30 uur ds. J. Boom, viering Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal

 

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Heilig Avondmaalscollecte (zie hieronder), ook in de zuil

Oppas:

Gerjanne Zwart, Marline Boom en Annette Timmermans

Orgel:

’s morgens en ’s avonds dhr. A. Colijn

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. W. Timmermans, 0162-318731

Verantwoording:

De collecten die gehouden zijn in augustus hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 475,53, instandhouding predikantsplaats € 91,80, diaconie € 277,42 en voor de regionale diaconiecollecte (voor stichting Arm in Arm ) € 108,35. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Avondmaalscollecte project 1027:

In het Ekwendeni Ziekenhuis heeft men regelmatig te maken met patiënten die chronisch ziek zijn of die uitbehandeld zijn. Deze mensen zijn erg kwetsbaar en hebben met verschillende problemen te kampen. Gewoonlijk zijn ze niet meer in staat om hun werk te doen en hebben daardoor ook geen inkomsten. Bovendien hebben ze ook nog eens extra kosten vanwege hun gezondheid. Ze worden vaak geheel afhankelijk van hun familie. Door middel van het palliatieve zorgprogramma wil het ziekenhuis hen ondersteunen. Zo’n 1000 patiënten en hun families kunnen in het ziekenhuis terecht voor counseling, het verstrekken van medicijnen, voedselsupplementen of andere hulp. Ongeveer 55 mensen die gaan sterven ontvangen thuis de nodige medische zorg. In het programma is ook ruimte voor 40 families die extra ondersteund worden, o.a. met zeep, dekens of matrassen. Met Kerst krijgen ze indien er voldoende geld is een voedselpakket. Helpt u mee? Bezoek aan huis. Het palliatieve team bezoekt dus ook regelmatig mensen thuis. Zo kwamen ze bij een man die al negen jaar op een matras in zijn kamer lag, nadat hij half verlamd was geraakt door tuberculose in zijn rug. “Brengt iemand je af en toe weleens naar buiten?”, vroegen ze hem. “Nee nooit”, was zijn reactie. “Uitzichtloos” zouden we dat in Nederland misschien noemen. Het bijzondere was dat deze man helemaal niet klaagde. Hij had geen pijn en hij kon zichzelf op zijn zij rollen. Een jongen die hem verzorgde, zette elke ochtend eten binnen zijn bereik en ging vervolgens naar school. Verder had hij een klein radiootje naast zich en zo kwam hij de dag door. Af en toe werd hij door vrijwilligers in het dorp bezocht. Om stil van te worden. Vanuit de GZB is Rieneke van de Pol aan dit project verbonden. Zie voor meer informatie www.gzb.nl/care4malawi. Circa 1000 mensen worden met het palliatieve zorgprogramma bereikt. Het is vaak de enige medische en pastorale ondersteuning die mensen krijgen. Met € 40,- maakt u het bezoeken en ondersteunen van 5 mensen mogelijk. Als diaconie hebben we er voor gekozen om de collecteopbrengst van de avondmaalszondagen in 2018 te bestemmen voor dit project van Project 1027. Van harte bij u aanbevolen. De diaconie

 

Rondom gemeente

Zingen na de dienst:

Het is alweer een poosje geleden, en daarom alvast een herinnering aan het zingen na de dienst. Op zondag 16 september na de avonddienst staat er weer zang-halfuur gepland. Noteer het alvast! Is er een lied wat u zelf mooi vind en graag met elkaar wil zingen, dan heeft u/jij de mogelijkheid dit a.s. zondag aan te geven op de intekenlijst op de stenen tafel achter in de kerk. Iedereen, jong en oud is van harte welkom.

 

Tenslotte

De gemeente bereidt zich voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Naar het voorbeeld van de apostel Paulus hoeven wij onszelf daarbij niet goed- of af te keuren (1 Kor. 4). Al je plus- en minpunten stellen immers niets voor als God Zijn oordeel velt: veroordeeld vanwege je zonden, maar aangenomen om Jezus wil! Goed-gekeurd vanwege het offer van Gods Zoon op Golgotha! Dat genadige oordeel spreekt Hij uit over iedereen die alleen op de Heere Jezus Christus vertrouwt. Een gezegende avondmaalszondag toegebeden.

 

Groet

Ook namens mijn vrouw en dochters een hartelijke groet,

Ds. J. Boom