Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 10 juni

9.30 uur ds. J.B. Kamp, Heteren

18.30 uur prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

 

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Oppas:

mw. Van der Giessen, Janneke de Jong en Liz van Dongen

Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten, ’s avonds dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. Tim de Roon, 0162-323179

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.93:4a. Midden-/bovenbouw: Ps.89:2a

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen 2x € 50. Hartelijk dank daarvoor.

 

Tenslotte

Aanstaande zondag hoop ik door te brengen in Sprang-Capelle. In de morgendienst mag ik ds. E. van Wijk bevestigen als nieuwe predikant van de Hervormde Gemeente Sprang. Ik ervaar het als een voorrecht om dit te mogen doen. Op deze manier sluit ik meteen de periode als consulent van Sprang (binnen een jaar nog wel) af. Het was goed om bij onze buurgemeente betrokken te zijn. Het mag als Gods bijzondere leiding ervaren worden, dat het eerste beroep dat vanuit Sprang werd uitgebracht ook werd aangenomen. Vanuit Hervormd ‘s Gravenmoer wensen wij ds. Van Wijk en zijn gezin een gezegende zondag toe. Dat zowel zij als de gemeente Sprang veel genade en gaven zullen ontvangen vanuit de volheid van Jezus Christus, door de Heilige Geest. Dan zal de komende periode werkelijk zegen-rijk zijn.

 

Groet

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal, ook namens de dames.

Ds. J. Boom