Archief
Categorieën

Contactgegevens

Omschrijving Naam Adres Telefoonnummer E-mail
Kerk Kerkdijk 15           5109 TL 's Gravenmoer
Beheerder Verenigingsgebouw "De Ark" Mevr. N. Timmermans deark@hervormdsgravenmoer.nl
Predikant Ds. J. Boom Hoofdstraat 2         5109 AC 's Gravenmoer 0162-312264 predikant@hervormdsgravenmoer.nl
Scriba Dhr. P. van Halteren scriba@hervormdsgravenmoer.nl
Koster Dhr. S Faro koster@hervormdsgravenmoer.nl
Nieuwsbrief Dhr J. van der Gissen nieuwsbrief@hervormdsgravenmoer.nl

Diaconie Hervormde Gemeente ʼs Gravenmoer
Rabobankrekening:
NL02 RABO 033 422 51 59
Kerkvoogdij Hervormde Gemeente ʼs Gravenmoer
Rabobankrekening: ING rekening:
NL84 RABO 033 420 11 79 NL12 INGB 000 107 50 49

Dit formulier is uitsluitend voor de aanvraag van informatie:

Uw Naam (Verplicht)

Uw E-mailadres (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht