Archief
Categorieën

1. Voorwoord

Het is fijn dat, ruim voordat het seizoen 2017–2018 van start gaat, deze nieuwe website verschijnt. De bron voor deze website is de vernieuwde gemeentegids.We danken iedereen die eraan meegewerkt heeft voor het werk dat is verzet.

Een website wijst mensen de weg. Nu is de Hervormde Gemeente van ’s Gravenmoer niet zo heel ingewikkeld georganiseerd, maar het is goed om via op een overzichtelijke manier wegwijs gemaakt te worden in de gemeente. Al het werk dat in onze Hervormde Gemeente wordt gedaan, heeft in deze gemeentewebsite een plek gekregen.

Nieuw op deze website zijn de gegevens over de verdeling van het pastorale bezoekwerk. De ouderlingen (en daarbij hoort ook de predikant) hebben allen een deel van de adressen van onze gemeente toebedeeld gekregen voor het bezoekwerk. Ieder gemeentelid weet zo ook met wie hij/zij contact kan opnemen wanneer er bijzondere omstandigheden zijn (hetzij vreugde, hetzij verdriet of zorgen) in het leven. Ook hier de oproep om vooral tijdig te bellen of een bericht te sturen wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht. Hierin ligt ook een verantwoordelijkheid bij gemeenteleden zelf.

Ook deze gemeentewebsite mag dienen ter ondersteuning van het werk in het Koninkrijk van God. Dat werk is onze zorg, maar het is vooral Gods zorg. De Kerk is Zijn werk. We houden ons vast aan de belofte van de Heere Jezus Christus: Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. En we bidden: Kom, Heilige Geest, doorwaai Uw Kerk!

Ik hoop dat deze gemeentewebsite voor velen nuttig zal zijn.

Ds. J. Boom