Dagelijks woord

De diaconie heeft in januari 2014 kerkradio’s aangeschaft. De kerkradio is er voor gemeenteleden die door ouderdom of ziekte niet naar de kerk kunnen komen. Van iedere eredienst wordt een opname gemaakt welke te beluisteren is via de kerk

Mocht u gebruik willen maken van de kerkradio dan kunt u terecht bij diaken Sjaak Faro.

U kunt de diensten ook op een later tijdstip beluisteren via internet. Hiervoor gaat u naar de volgende website: www.kerkomroep.nl. Vervolgens klikt u op ’s Gravenmoer.

Kerkomroep

 

Kerkomroep-2