Archief
Categorieën

2.9 Kerkauto

Voor mensen die (tijdelijk) geen vervoer naar de kerk hebben, is er de mogelijkheid om van de kerkauto gebruik te maken. Dit wordt geregeld door de diaconie. Wekelijks kunt u in het kerkblad ‘Voetius’ lezen wie de kerkauto rijdt.

Gezocht:

De kerkenraad is op zoek naar mensen die de groep vrijwilligers van de autodienst willen versterken.
Bent u/jij in de gelegenheid om met enige regelmaat gemeenteleden te vervoeren naar en van de kerkdiensten,
geef u dan z.s.m. op bij:

Robert Timmermans
Telefoon: 0162 – 69 42 71