Dagelijks woord

Het is de opdracht van de diaconie zich in te zetten voor hulpbehoevenden in de breedste zin van het woord. De inkomsten kunnen worden besteed aan gemeenteleden die te kampen hebben met financiële nood, aan hulpprojecten in eigen land en in het buitenland. Ook organiseert de diaconie extra collectes wanneer mensen zwaar getroffen zijn door natuur- of oorlogsgeweld. De inkomsten van de diaconie komen voort uit collectes, giften, rente en pachten.

Het bankrekeningnummer van de diaconie vind u op de contactpagina.

 

‘De Herberg’

Het pastoraal diaconaal centrum ‘De Herberg’ wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van een christelijke leefgemeenschap, individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders, rust en ruimte, advies m.b.t. nazorg en informatie en advies aan de plaatselijke gemeente.
De diaconie is vanuit onze gemeente het aanspreekpunt van ‘De Herberg’.

 

Vakantieweek gehandicapten:

Ieder jaar wordt door de interkerkelijke stichting ‘recreatie lichamelijk gehandicapten’ in het land van Heusden en Altena en de Langstraat een vakantieweek georganiseerd in het Roosevelthuis. Een ieder die lichamelijk gehandicapt is, kan daarvoor in aanmerking komen door contact op te nemen met de diaconie.