Archief
Categorieën

Voetius 15 december 2017

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 17 december, 3e Advent

 

9.30 uur ds. K.E. Schonewille, Waardenburg-Neerijnen

14.30 uur ds. J. Boom

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Onderhoud verwarming

 

Oppas:

Christianne de Roon, Jelle en Leanne

 

Orgel:

’s morgens en ‘s middags dhr. R. Timmermans

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Konings, 0162-319644

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.136:23. Midden-/bovenbouw: Ps.98:2

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 ter vrije besteding. Dank daarvoor.

 

Rondom pastoraat

 

Ziekte en zorg:

Voor iedereen die lijdt en strijdt een woord van de levende God ter bemoediging: Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van  de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat (Openb.2).

 

Rondom gemeente

 

Kerstwandeling:

Op zaterdag 16 december wordt in de gemeente Dongen voor de eerste keer een kerstwandeling georganiseerd. Vele vrijwilligers uit de gezamenlijke kerken in Dongen en de Chr. Ger. Kerk in ’s Gravenmoer hebben hier veel voorbereiding in gestoken. Ook het koor Lumina hoopt medewerking te verlenen, evenals de voorgangers (inclusief de Hervormde). De kerstwandeling start bij de Oude Kerk in Dongen. Tussen 17.00 en 19.30 uur kunt u starten. De route is een kleine drie kilometer lang. Onderweg komt u allerlei thema’s uit het Kerstverhaal tegen.

 

Koffie-inloop:

Op dinsdag 19 december is de maandelijkse koffie-inloop in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het Dorpsplein. Iedereen van harte welkom tussen 10.00 en 11.30 uur.

 

Catechese:

Op dinsdag 19 december gaan we een kerstfilm kijken. Alle leeftijden om 19.45 uur in De Ark.

 

Vrouwenvereniging Lydia:

Uitnodiging voor dinsdag 19 december om 19.30 uur. We willen vieren, dat Gods belofte heerlijk vervuld wordt! Wilt u het oktobernummer van De Hervormde Vrouw, waarin de kerstliturgie staat, meebrengen? Graag tot dan!

Winterfair 2017 (slot):

Vorige week heeft u kunnen lezen dat er nog één actie loopt als uitvloeisel van de Winterfair 2017. Het is de verkoop van runder- varkens- en kiprollades. Wanneer u nog niet in de gelegenheid bent geweest om het bestelformulier in te leveren kan dat nog, als u snel bent, tot en met vrijdag 15 december aanstaande.

 

De bestelde producten kunnen worden opgehaald woensdag 20 december aanstaande van 18.30 uur tot 20.30 uur in De Ark. Tijdens die avond is er nog meer te doen want er zullen ook mandarijnen, eieren en fotokaarten te koop zijn. Tenslotte is er, tegen een kleine vergoeding, koffie met wat lekkers erbij en gelegenheid elkaar te ontmoeten. We hopen u te mogen verwelkomen in De Ark!

 

Senioren middag:

Op donderdagmiddag 21 december aanvang 15.00 uur willen we als senioren van onze gemeente het feest van de geboorte van Jezus Christus gedenken. Zoals u ziet deze keer niet op dinsdagmiddag. Wij sluiten de kerstviering af met een warme en koude maaltijd, we hopen u allen in gezondheid te mogen begroeten. Voor vervoer kunt u bellen naar de fam. Gouda 0162-694832. De afsluiting van deze middag zal zijn rond 19.00 uur.

 

Kerstviering clubs/zondagsschool:

Op 22 december zal het gezamenlijke etentje met de jeugd van clubs en zondagsschool plaatsvinden. Samen willen we stilstaan bij de geboorte van Jezus. Jullie hebben inmiddels een uitnodiging gekregen. Geef je nog snel op, mocht je dit nog niet gedaan hebben, bij Mirjam ’t Hooft. 06-46006012. Aanvang 18.30, in de Ark. Rond 20.30 zal het afgelopen zijn. Dit jaar maakt iedereen iets lekkers voor het hapjesbuffet. Mocht u als gemeentelid ook een steentje willen bijdragen door iets lekkers te maken, neem dan ook contact op met Mirjam ’t Hooft.

 

Kerstzangdienst:

Op zondag 24 december, aanvang 19.30 uur, is de jaarlijkse Kerstzangdienst in de Hervormde Kerk. In het programma is een aantal samenzang liederen opgenomen, en het koor  “Excelsior “ zal een aantal kerstliederen ten gehore brengen. Verder is er een meditatie door dhr. J. Molenaar uit ’s Gravenmoer. De toegang van de avond is gratis. Wij hopen op een goede opkomst.

 

Tenslotte

Wij naderen het Kerstfeest. Allerlei activiteiten en vieringen worden voorbereid. Wij bidden om de zegen van God daarover. Dat wij kerstfeest zullen vieren met verwondering en blijdschap. Daarvoor hebben wij nodig de Geest van de Vader en de Zoon in onze harten. Intussen mag op de zondagen het Woord van God verkondigd worden in de erediensten. Daar wil de Heere Jezus zich bekend maken aan ons. Daar wil de Heilige Geest het vertrouwen op Hem versterken. Gezegende diensten gewenst, ook aan iedereen die de diensten niet meer in de kerk kan meemaken en thuis de diensten meebeleeft. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn (Joh.1).

 

Groet

Ook namens de dames een hartelijke groet.

Ds. J. Boom