Archief
Categorieën

Voetius 22 december 2017

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 24 december, 4e Advent

 

9.30 uur prop. L. Kornaat, Klundert

14.30 uur ds. A.D. Poortman, Veenendaal

19.30 uur Kerstzangavond. Meditatie: dhr. Molenaar

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

 

Oppas:

Mathilde Pruijsen, Annelotte en Marline

 

Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen, ‘s middags dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. W. Timmermans, 0162-318731

 

Verantwoording:

Tijdens bezoek is ontvangen 7,55 euro vanuit de spaarpotjes voor onderhoud ‘de Ark’. Ook werd ontvangen € 40 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

 

Dagboek:

Gemeenteleden die het dagboek ‘Een handvol koren 2018’ hebben besteld via de intekenlijst in de kerk kunnen dit meenemen vanaf de stenen tafel achter in de kerk. Op zaterdag 30 december hopen we langs te komen bij onze gemeenteleden van 70 jaar en ouder. In tegenstelling tot andere jaren deze keer na de kerstdagen. Wij wensen u allen gezegende kerstdagen toe. De diaconie

 

Spaaractie:

Tot zaterdag 6 januari 2018 kunt u bij de EMTÉ sparen voor een gratis boodschappenpakket. Dit jaar willen wij aansluiten bij de andere gemeenten uit ‘s Gravenmoer met de vraag om pakketzegels die u over heeft te doneren. De diaconie kan dan van deze zegels een VOLLE kaart maken. Uiteraard mag u ook een volle kaart doneren. U kunt de zegels tot uiterlijk zondag 14 januari inleveren in de hiervoor bestemde bus achterin de kerk. De door de diaconieën gespaarde pakketten zullen worden geschonken aan de werkgroep Arm in Arm in Dongen. Voor meer informatie over deze werkgroep kunt u terecht op www.arminarmdongen.nl

 

Bussen legen:

Op maandag 8 januari 2018 is er gelegenheid om de bussen van het verjaardagsfonds te legen en het gedoneerde geld te tellen. U kunt terecht in de Ark tussen 19.30 en 20.00 uur.

 

 

Diensten op maandag 25 december, Eerste Kerstdag

 

9.15 uur ds. J. Boom

14.30 uur prop. A. van Rijsbergen, Bruchem

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

 

Oppas:

Mw. Van der Giessen, Rebecca en Bregje

 

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn, ‘s middags dhr. G.J. Netten

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

 

 

Dienst op dinsdag 26 december, Tweede Kerstdag

 

10.00 uur Kinderkerstfeest

 

Collecte:

Zondagsschool

 

Orgel:

Dhr. R. Timmermans

 

Kerkauto:

Dhr. J. Konings, 0162-319644

 

Rondom gemeente

 

Kerstviering clubs/zondagsschool:

Op 22 december zal het gezamenlijke etentje met de jeugd van clubs en zondagsschool plaatsvinden. Samen willen we stilstaan bij de geboorte van Jezus. Aanvang 18.30, in de Ark. Rond 20.30 zal het afgelopen zijn.

 

Kerstzangdienst:

Op zondag 24 december, aanvang 19.30 uur, is de jaarlijkse Kerstzangdienst in de Hervormde Kerk. In het programma is een aantal samenzang liederen opgenomen, en het koor  “Excelsior “ zal een aantal kerstliederen ten gehore brengen. Verder is er een meditatie door dhr. J. Molenaar uit ’s Gravenmoer. De toegang van de avond is gratis. Wij hopen op een goede opkomst.

 

Kinderkerstfeest:

We hebben met elkaar hard geoefend en Tweede Kerstdag is het weer zover, dan mogen we het kerstfeest vieren met de zondagsschool! Iedereen is van harte uitgenodigd! De collecte is dit jaar bestemd voor het GZB project in Kenia. In een sloppenwijk van Nairobi, in Kawangaware, is de afgelopen jaren een nieuwe gemeente ontstaan. Vanaf het allereerste begin van de gemeente is er aandacht voor de vele kinderen die in de sloppenwijk wonen. Zij groeien op in armoede, gaan vaak niet naar school en hebben weinig hoop voor de toekomst. Iedere zondag zijn ze welkom op de zondagsschool. Er komen steeds meer kinderen. Daarnaast worden er in de vakanties vakantiebijbelweken georganiseerd. De gemeente is arm en kan de hulp goed gebruiken. In de wijk staat ook een kerkgebouw van de Reformed Church of East Africa (RCEA), een partnerkerk van de GZB. De RCEA werkt hier al sinds 2001 en zet zich met volle energie in om juist hier het Evangelie handen en voeten te geven. De kerkgemeenschap heeft oog en hart voor met name de kwetsbare kinderen in de wijk. De kerk herbergt een zondagsschool, kinderopvang, kleuterschool en een gedeeltelijke basisschool. De kerk wil hiermee de kinderen nieuwe hoop en een betere toekomst geven en de liefde van Jezus Christus verspreiden, juist in deze wijk! Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen! Graag tot ziens op Tweede Kerstdag, aanvang 10.00 uur.

Huis aan huis collecte:

We zijn inmiddels langs geweest met de huis aan huis collecte. Allen hartelijk dank voor uw gift! De leiding

 

 Tenslotte

 

Joy to the world, the Lord is come!

Let earth receive her King;

Let every heart prepare Him room,

And Heaven and nature sing,

Zo luidt een lied van Isaac Watts (rond het jaar 1700 gemaakt). De betekenis:

Vreugde voor de wereld, de Heer is gekomen!

Laat de aarde haar Koning ontvangen;

Laat elk hart voor Hem woonruimte gereedmaken,

En laat de hemel en de natuur zingen.

Watts vond inspiratie voor dit lied in Psalm 96 en 98, waarin heel de aarde wordt opgeroepen God te loven, omdat Hij als Koning komt om op aarde gerechtigheid en vrede (sjalom) te brengen. Ook Maria, Zacharias en Simeon hebben daarover gezongen. Laten wij meezingen, want de Koning ís gekomen, in Bethlehems kribbe is Hij neergelegd. En sinds Hij is gekomen, kan Gods Koninkrijk niet meer mislukken; het kan alleen nog vooruit, richting de voltooiing. Vrede op aarde!

 

Groet

Iedereen die ons mooie kerstwensen stuurde: hartelijk dank! Namens mijn vrouw Marry en dochters Marline, Leanne en Nina wens ik iedereen gezegende feestdagen toe. Een hartelijke groet,

 

Ds. J. Boom