Komt u ook?
Archief
Categorieën

Biddag voor het gewas, woensdag 9 maart

 

14.30 uur ds. J. Boom, ds. W.J.A. Ester, mw. M. de Bruin, kinderbiddagdienst (in Chr. Ger. Kerk)
19.30 uur ds. J. Boom

 

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Biddagcollecte

Orgel:

br. A. Colijn

Kerkauto:

’s middags fam. Boom, 0162-312264 / ’s avonds dhr. J. Konings, 0162-319644

 

Kinderdienst Biddag

Biddag 70

 

Jaarlijks wordt binnen vele kerken een gebedsdag (biddag) gehouden op de tweede woensdag van maart. Op deze dag wordt gezamenlijk gebeden voor de opbrengst van het land, voor het werk en de opleiding van mensen en voor het welzijn van onze maatschappij.

 

Op woensdag 9 maart zal ook in de kerken van ’s Gravenmoer weer een biddag georganiseerd worden. In de middag is de kerkdienst speciaal gericht op kinderen. Alle kinderen zijn welkom, met ouder(s), familie en vrienden. Het thema van de dienst is ‘Rust bij de Vader’. Het gaat daarbij over de zegen van rust, die mensen goed doet en energie geeft om het werk te doen.

 

 

De kinderbiddagdienst wordt gehouden in de
Christelijke Gereformeerde Kerk
Kerkebosdreef 2
5109 TP ’s Gravenmoer

De voorgangers van de drie kerken leiden deze dienst. Aanvang is 14.30 uur. Er is oppas aanwezig voor de jongste kinderen.