Komt u ook?
Archief
Categorieën

Voetius 1 juni 2018

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 3 juni

 

9.30 uur ds. J. Boom, viering Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Avondmaalscollecte (zie ook hieronder), ook in de zuil achterin de kerk mag u/jij voor dit doel geven.

 

Oppas:

Leanne Boom, Annette Timmermans en Marline Boom

 

Orgel:

’s morgens en ’s avonds dhr. C. van Veen

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. J. Verduijn, 0162-321613

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps. 86:9. Midden-/bovenbouw: Ps. 72:1

 

Verantwoording:

De collecten die gehouden zijn in mei hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 493,35, diaconie € 350,25, instandhouding predikantsplaats € 80,10, onderhoud orgel € 106,00, GZB pinksterzendingscollecte € 170,95.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

Avondmaalscollecte project 1027:

In het Ekwendeni Ziekenhuis heeft men regelmatig te maken met patiënten die chronisch ziek zijn of die uitbehandeld zijn. Deze mensen zijn erg kwetsbaar en hebben met verschillende problemen te kampen. Gewoonlijk zijn ze niet meer in staat om hun werk te doen en hebben daardoor ook geen inkomsten. Bovendien hebben ze ook nog eens extra kosten vanwege hun gezondheid. Ze worden vaak geheel afhankelijk van hun familie. Door middel van het palliatieve zorgprogramma wil het ziekenhuis hen ondersteunen. Zo’n 1000 patiënten en hun families kunnen in het ziekenhuis terecht voor counseling, het verstrekken van medicijnen, voedselsupplementen of andere hulp. Ongeveer 55 mensen die gaan sterven ontvangen thuis de nodige medische zorg. In het programma is ook ruimte voor 40 families die extra ondersteund worden, o.a. met zeep, dekens of matrassen. Met Kerst krijgen ze indien er voldoende geld is een voedselpakket. Vanuit de GZB is Rieneke van de Pol aan dit project verbonden. Als diaconie hebben we er voor gekozen om de collecteopbrengst van de Avondmaalszondagen in 2018 te bestemmen voor dit project van Project 1027. Helpt u mee? Met € 40,- maakt u het bezoeken en ondersteunen van 5 mensen mogelijk. Van harte bij u aanbevolen. Zie voor meer informatie www.gzb.nl/care4malawi.

De diaconie

 

Rondom pastoraat

 

Ziekte, zorg, ouderdom:

Er zijn best heel wat ouderen onder ons die zo gewend waren om op zondag met de gemeente samen te komen, maar dat nu niet meer kunnen. Gelukkig kunnen zij ook thuis wel de diensten horen, direct of op een later moment. Maar toch, u mist de samenkomst van de gemeente… en de gemeente mist u. Zeker tijdens een Avondmaalszondag kun je dat zo ervaren. Wij hopen en bidden dat de Heere toch in alles zal voorzien. Want als Hij spreekt door middel van Zijn Woord en ons van Zijn liefde overtuigt, dan kunnen wij ook in de eenzaamheid “proeven en smaken dat God goed is” (Ps.34). Dat bidden we elkaar van harte toe.

 

Rondom gemeente

 

Zomerspelen:

Zaterdag 2 juni worden de zomerspelen in Capelle gehouden: een jaarlijks terugkerende activiteit waarin verschillende kerkelijke gemeenten samenwerken. De kinderen gaan ook dit jaar weer volop genieten door zich in te zetten bij de spelen. Datzelfde geldt voor de leiding. De zomerspelen vinden plaats bij de Hervormde Kerk van ’s Grevelduin-Capelle en beginnen om 14.00 uur. Als afsluiting gaan we met elkaar frietjes eten. Gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd om de kinderen te komen aanmoedigen.

 

Ambten en taken:

Het uitzien naar ambtsdragers duurt voort. Er worden vanuit de kerkenraad gesprekken gevoerd met broeders in de gemeente. Bid daarvoor alstublieft. Er zijn ook allerlei taken die gedaan moeten worden en waarvoor je niet in de kerkenraad hoeft te zitten om ze op te pakken. Een lijst daarvoor ligt achterin de kerk. Vermoedelijk geldt hier het spreekwoord over ‘het eerste schaap dat over de dam moet gaan’… Wie zal dat zijn?

 

Tenslotte

Wij zijn begonnen met lezen in de Eerste Brief aan Korinthe. Vrij kort nadat mensen tot geloof waren gekomen en gedoopt waren, kregen zij deze brief van de apostel Paulus. Een andere brief, die wij niet meer hebben, was eraan voorafgegaan. Later volgden er nog meer. Het laat allemaal zien dat God Zijn werk niet loslaat, maar er blijvend zorg voor draagt. Je denkt op zo’n moment ook even aan degenen die onder ons nog niet zo lang geleden belijdenis van het geloof hebben afgelegd, soms ook daarbij gedoopt zijn. Je denkt aan Manon Koenen, die op de Pinksterdag het teken en zegel van de Heilige Doop heeft ontvangen. Wat zijn we daar als gemeente dankbaar voor. Laten wij dan ook bidden en vertrouwen dat de Heere zal voltooien wat Zijn hand begon. Dat deed Hij in Korinthe, dat doet Hij ook bij ons.

Aanstaande zondag worden wij genodigd aan het Heilig Avondmaal. Ik hoop dat velen van u en jullie biddend en met verwachting uitkijken naar zondag. In de voorbereiding op het Heilig Avondmaal werd de gemeente aangesproken als de gemeente van God, geroepen heiligen, rijk in Jezus Christus. Juist dát: in Jezus Christus! Dát is de kern van de Avondmaalsviering. Niet in mijzelf vind ik mijn behoud, niet op mijn eigen verdienste kan ik bouwen. Ik ben zo arm en schiet in zoveel opzichten tekort. Maar in Jezus Christus ben ik rijk: God heeft mij apart genomen, tot mijn hart gesproken, mij al mijn zonden vergeven, mij Zijn gunst bewezen en Zijn Geest gegeven… En zoveel meer heeft Hij te geven… alleen om het offer van Zijn Zoon: Zijn verbroken lichaam, Zijn vergoten bloed. Kom, gedenk en geloof.

 

Groet

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en dochters.

Ds. J. Boom