Archief
Categorieën

Voetius 10 november 2017

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 12 november 2017

 

9.30 uur ds. J. Boom, themadienst ‘Van generatie op generatie…’ (5e gebod)

14.30 uur ds. A. de Wit, Besoyen

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

 

Oppas:

Silvia van Loon, Rebecca en Bregje

 

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn, ’s middags ds. Boom

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Konings, 0162-319644

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.68:17a. Midden-/bovenbouw: Ps.119:86a

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10, € 20 en € 100 voor de kerk. Tijdens de bijbelkring kreeg ik € 50 overhandigd voor de kerk. Dank voor deze gaven.


 

Rondom gemeente

 

(Belijdenis)catechese:

Maandag a.s. om 20.00 is er weer belijdeniscatechese. Dinsdag 14 november zijn onze jongeren welkom op de catechese, om 19.15 of 20.15 uur in De Ark. We gaan dan de film ‘Storm’ verder kijken.

 

Contactmiddag:

Op dinsdagmiddag 14 november willen we als senioren weer bijeen komen. Op deze middag beginnen we met zingen en schriftlezing, en een korte meditatie hierover. Na de pauze staat deze middag in het teken van ontspanning, aanvang 14.00 uur in de Ark. Voor vervoer kunt u bellen naar de fam. Gouda, tel. 0162-694832. Wie tot op heden door welke omstandigheden ook verhinderd was, bij deze alsnog hartelijk welkom op deze middagen.

 

Combivergadering:

Dinsdag 14 november staat de combivergadering gepland, voor leiding clubs en zondagsschool en andere genodigden. Aanvang 19.45 in de Ark. Graag tot dan!

 

Gemeenteavond:

Donderdag 16 november wordt de gemeenteavond gehouden, om 19.30 uur in De Ark. Deze avond is dhr. Arnold den Hartog uit Scherpenzeel te gast. Hij zal ons inleiden in het thema ‘Een vrijwillig levenseinde?’ Toen ik onlangs preekte over het 6e gebod van de Tien Geboden, heb ik u gezegd dat ik het thema ‘euthanasie’ liet liggen, omdat het daarover tijdens de gemeenteavond uitgebreid zal gaan. We verwachten u en jullie dan ook allemaal om mee te denken en te spreken. Naast het thema zal er ook gelegenheid zijn voor uw en jouw vragen over het gemeente-zijn, praktische tips en tops, en wat u ook maar kwijt wilt. Welkom!

 

Petitie:

Aanstaande zondag heeft iedereen de gelegenheid een petitie te tekenen, waarmee de regionale kerken hun steun willen uitspreken voor het uitgeprocedeerde vluchtelingengezin Osmanov-Akhmedov uit Georgië. Jimi en Khatuna verblijven op dit moment met hun kinderen Kwantsa en Viktoria in Sprang-Capelle. Kwantsa heeft in verband met haar verstandelijke beperking speciaal onderwijs nodig, maar dit wordt in Georgië niet aangeboden. Dit is – naast het feit dat de kinderen de taal van Georgië niet beheersen – reden om de Nederlandse overheid te verzoeken het gezin alsnog een verblijfsvergunning te verlenen. De kerken denken hierbij aan Jesaja 16:3 Verberg de vluchteling en lever de vreemdeling niet uit. Zie ook petities.nl

 


Tenslotte

 

Gelezen op de website van Christenen voor Israël: “Eerbied voor ouders lijkt een moeilijk, ouderwets en in wezen nauwelijks bespreekbaar onderwerp. Moeilijk, omdat het een emotioneel onderwerp is. Ouderwets, omdat onze maatschappij voornamelijk gericht is op jeugd, kracht en toekomst. En nauwelijks bespreekbaar, omdat de wereld om ons heen in een vacuüm leeft als het gaat om zin, betekenis en waarden.

De voortschrijdende modernisering van het leven laat weinig ruimte voor aandacht voor de oudere generatie: onze op economie en prestatie gerichte opvoeding laat weinig heel van de praktische beleving van dit vijfde gebod dat niet-productief lijkt en niet in termen van het Bruto Nationaal Product kan worden uitgedrukt.

Toch raakt eerbied voor ouders de fundamenten van onze religie. Het confronteert ons met de boodschap van het verleden, de zin van onze traditie voor de toekomst. (…) De wederzijdse verantwoordelijkheid tussen ouders en kinderen – samengevat in de hechte familieband – heeft altijd centraal gestaan in de Joodse ethiek (levensleer). Het feit dat het opgenomen staat in de Tien Geboden getuigt van het eminente belang hiervan.

Rabbi Levi Ben Gersjom zegt letterlijk, dat ‘respect voor de ouders ons ervan verzekert, dat de opeenvolgende generaties de lessen van hun voorouders zullen overnemen en zo Gods Woord in ere zullen houden’. Het is een universele waarheid: een cultuur moet worden overgedragen en dit is alleen mogelijk indien respect en eerbied een brug slaat tussen de generaties.”

 

Groet

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

 

Ds. J. Boom