Archief
Categorieën

Voetius 13 april 2018

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 15 april

 

9.30 uur ds. J. Boom, Sluiting winterwerk

14.30 uur ds. K. Groenendijk, Bruchem

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Jeugdwerk

 

Oppas:

Therese Timmermans, Liz van Dongen en Christianne de Roon

 

Orgel:

’s morgens en ’s middags dhr. R. Timmermans

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Konings, 0162-319644

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps. 105:1a. Midden-/bovenbouw: Ps.119:88

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 en € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats en 2x € 50 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw giften. De collecten die gehouden zijn in maart hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 544,65, instandhouding predikantsplaats € 124,92 en diaconie € 338,87.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

Rondom gemeente

 

Belijdeniscatechese:

Op maandag 16 en 23 april is er nog belijdeniscatechese. Maandag 30 april zijn we vrij i.v.m. de meivakantie. Op maandag 7 mei is de aannemingsavond. Aanvang 20.00 uur op Hoofdstraat 2.

 

Spreekuur:

Elke donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur is er spreekuur van een van de pastores in De Geubel. U / jij bent altijd welkom om te overleggen, te bidden, te klagen of gewoon iets te delen. Wilt u het ook doorgeven aan mensen in uw omgeving van wie u denkt dat zij zoiets nodig hebben?

 

Koffie-inloop:

Op dinsdag 17 april is er weer gelegenheid om elkaar als dorpsgenoten in ontspannen sfeer te ontmoeten tijdens de koffie-inloop in de CGK aan het Dorpsplein. Iedereen is welkom tussen 10.00 en 11.30 uur. Aansluitend is ook de bibliotheek in De Ark geopend.

 

Vrouwenvereniging Lydia:

Woensdag 18 april hopen we om 19.30 uur weer bij elkaar te komen. Deze avond willen we stilstaan bij de joodse feesten. In de ‘Hervormde Vrouw’ van 2016/2017  heeft dr. M. van Kampen hier een aantal artikelen aan gewijd. Allen weer van harte welkom!

 

Bijbelkring:

Op woensdag 18 april wordt de laatste bijbelkring van dit seizoen gehouden. Omdat we dit seizoen deelnemers uit ’s Gravenmoer én Sprang-Capelle hadden, willen we de laatste keer in het Jeugdcentrum in Sprang-Capelle houden. Het adres daarvan is Kerkstraat 28, 5161 ED Sprang-Capelle. Deelnemers uit ’s Gravenmoer mogen zelf vervoer regelen. In mijn auto zijn in elk geval vier plaatsen vrij! We beginnen om 19.30 uur (vertrek 19.10 uit ’s Gravenmoer) en we lezen en bespreken Johannes 5 : 18 – 47. Iedereen van harte uitgenodigd.

 

Gemeenteavond:

De kerkenraad vraagt u en jullie allemaal om de gemeenteavond van 26 april te bezoeken. Behalve enkele financiële zaken zal er ook een deel van het nieuwe beleidsplan besproken worden. Dit deel betreft de invulling van de kerkdiensten. De kerkenraad wil een aantal dingen hierover met de gemeente delen en vindt het belangrijk dat jong en oud hierin ook meedenkt. We beginnen op 26 april om 19.30 uur in De Ark. Hartelijk welkom!

 

Tenslotte

Zondag sluiten we het winterwerk af. Na de dienst kan iedereen deelnemen aan de preekbespreking in De Ark.  Komt u ook? En jij?! Het ouderen- en jongerenwerk kon ook het afgelopen half jaar doorgaan, evenals het werk van de kerkenraad en vele andere vrijwilligers. Er is genoeg reden om God dankbaar te zijn voor het feit dat wij op deze manier nog gemeente mogen zijn. Daarin laat Hij Zijn trouw blijken, ook al zijn wij mensen niet altijd zo trouw als wij aan onze stand verplicht zijn… Laten wij de Heere bidden om vergeving voor de zonde van ontrouw aan Hem en aan Zijn gemeente, als wij broeders en zusters pijn gedaan hebben door afwezig te zijn op momenten waarop wij verwacht werden. Laten wij Hem bidden dat Zijn Geest ons ijverig, toegewijd en trouw maakt in Zijn dienst. Maar als wij nu geestelijk rijker zijn geworden door wat wij in het luisteren naar Woord en het onderling gesprek mochten ontvangen, dan mogen wij daar ook in de zomermaanden uit putten, dankbaar en blij dat God ons niet voorbij ging, maar ons wilde ontmoeten door middel van Zijn  Woord. Je vraagt je soms af: waarom laten wij dat vanaf april ophouden, althans voor wat betreft de doordeweekse dagen? Gelukkig is Zijn Woord er toch, elke dag, in ieder huis. Laten we het dan ook elke dag openen en het aannemen als de stem van onze God.

 

Groet

Een hartelijke groet van mijn vrouw Marry, Marline, Leanne, Nina (die 1 april 12 jaar mocht worden), en van uw

Ds. J. Boom