Archief
Categorieën

Voetius 13 oktober 2017

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 15 oktober 2017

 

9.30 uur ds. M.J. Tekelenburg, Reeuwijk

14.30 uur ds. J. Boom, themadienst ‘Blijf van het leven af’ (6e gebod)

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Project 1027 werelddiaconaat

 

Oppas:

Christianne de Roon, Leanne en Rebecca

 

Orgel:

’s morgens en ’s middags dhr. R. Timmermans

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Gouman, 0162-519984

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.75:4a. Midden-/bovenbouw: Ps.87:1

 

Verantwoording:

Br. Konings ontving tijdens bezoekwerk € 20 voor de instandh. predikantsplaats. Zelf kreeg ik € 100 mee voor de kerk. Hartelijk dank voor deze giften.

 

Werelddiaconaat:

a.s. zondag zal de collecte aan de uitgang van de kerk bestemd zijn voor het werelddiaconaat van Project 1027, voor naschoolse opvang en onderwijs in Peru. Veel kinderen uit de Peruaanse stad Trujillo komen uit probleemgezinnen. Ze zijn vaak lastig en presteren slecht op school. De christelijke gemeente in deze stad zorgt voor naschoolse opvang en onderwijs. De meerderheid van de kinderen groeit op in een ongezond opvoedingsklimaat met nadelige gevolgen voor hun ontwikkeling. Iets waar ook de kerk op termijn de wrange vruchten van plukt. De naschoolse activiteiten vinden plaats in een veilige omgeving met aandacht voor onderwijs vanuit de Bijbel en voor normen en waarden. Er zijn ook programma’s voor ouders om hen te helpen bij de opvoeding van hun kinderen. Er is jaarlijks minimaal € 6000,- nodig voor training van het personeel van de opvang en voor aanschaf van materiaal. Van harte willen wij als diaconie hieraan bijdragen middels de derde collecte a.s. zondag en bevelen deze dan ook van harte bij u aan.

De diaconie

 

Rondom gemeente

 

Belijdeniscatechese:

Maandag 16 oktober is de kennismakingsavond van de belijdenisgroep. We starten om 19.30 uur in de pastorie, Hoofdstraat 2.

 

Koffie-inloop:

Volgende week dinsdag is er weer de maandelijkse koffie-inloopmorgen in de zaal aan het Dorpsplein. Iedereen is hartelijk uitgenodigd tussen 10.00 en 11.30 uur.

 

Contactmiddag:

Op dinsdagmiddag 17 oktober komen we als senioren weer samen, aanvang 14.00 uur in De Ark. Deze middag zal zuster Tineke Verdoold uit Polsbroek ons een uiteenzetting geven over het werk van Mercy Ships. Zuster Tineke gaat regelmatig mee met het Hospitaal Schip, dat in grote internationale wateren opereert en medische hulp brengt aan de allerarmste mensen. Hierover zal zuster Tineke uitleg geven met beeld en geluid. Voor vervoer kunt u bellen met de fam Gouda 0162 694832.

 

Catechese:

Deze week hebben we ons verdiept in het onderwerp: ‘Schepping’. Soms lees je in je schoolboeken heel andere dingen over het ontstaan van de aarde dan in de Bijbel. Hoe zit dat? Moeten we kiezen welke van de twee wij geloven? Of kan het samengaan, en hoe dan? Ook bij het onderwerp ‘Schepping’ geldt: Weet wat je gelooft!

Volgende week is het herfstvakantie. Dus: tot 24 oktober!

 

Happy Kids Club:

Hallo jongens en meisjes! Het is weer bijna zover, de Happy Kids Club! Ook dit jaar willen we er samen met jou een gezellige middag van maken met als thema: ‘(t)op survival’! Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom op donderdag 19 oktober op basisschool De Wegwijzer. We willen om 13.00 uur beginnen (vanaf 12:45 inloop) en jullie papa’s en mama’s mogen jullie weer rond 18:00 uur ophalen, nadat we wat lekkers hebben gegeten. We hebben weer een avontuurlijk programma in petto! Natuurlijk hoef je geen entree te betalen, wel willen we ook dit jaar een goed doel steunen. Dit jaar gaan we twee zendelingen helpen in Roemenië. Deze zendelingen zetten zich in voor de arme kinderen, die wonen in een krottenwijk bij een vuilnisbelt. Door geld in te zamelen voor deze arme kinderen kunnen zij gebouwen bouwen zoals ontmoetingsruimten. Ook kunnen zij van dit geld speeltoestellen kopen, voorlichtingsprogramma’s maken en de kinderen bijbelstudies aanbieden om hen te helpen aan een toekomst. Dit kost veel geld en daarom willen we de zendelingen graag steunen! Wij hebben er weer zin in, jullie ook?

Hopelijk tot dan! Lisanne (06-20335221) en Savannah (06-57931586)

 

Tenslotte

Het is herfst, de vakantie breekt aan voor de scholieren en voor de jeugd van de gemeente begint vrijdag het kampweekend. Dat is elk jaar weer een van de hoogtepunten van het seizoen. Naast het  samenzijn met elkaar mag ook de ontmoeting met jongeren uit de buurgemeenten de jeugd goed doen. Zondag gaan we dus een aantal mensen missen in de eredienst. Maar we weten ons verbonden en denken aan elkaar in onze gebeden. Een opbouwend weekend gewenst, en voor wie vakantie krijgt: een goede week!

 

Groet

Ook namens mijn vrouw en dochters een hartelijke groet.

Ds. J. Boom