Archief
Categorieën

Voetius 16 februari 2018

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 18 februari (tweede lijdenszondag)

9.30 uur ds. J. Boom, voorbereiding Heilig Avondmaal
14.30 uur ds. J.B. Kamp, Heteren

 

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats

Oppas:

Marloes Timmermans, Jelle en Christianne de Roon

Orgel:

’s morgens en ‘s middags dhr. G.J. Netten

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Konings, 0162-319644

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.9:1a. Midden-/bovenbouw: Ps.6:9

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 en € 50 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.
In de periode september t/m december 2017 heeft de felicitatiecommissie € 340,30 euro opgehaald.
Ook voor deze giften hartelijk dank.

Rondom gemeente

Censura morum:

Er is gelegenheid om in gesprek te gaan over zaken die de viering van het Heilig Avondmaal in de weg staan. U kunt terecht in de consistorie op maandag 19 februari vanaf 19.00 uur. Een telefoontje of berichtje naar ouderling Van Andel of ds. Boom is natuurlijk ook mogelijk.

(Belijdenis)catechese:

Maandag 19 februari is er week belijdeniscatechese. Aanvang 20.00 uur in de pastorie. Dinsdag 20 februari is er gewone catechese in De Ark, om 19.15 en 20.15 uur. Jullie zijn allemaal weer hartelijk welkom.

Koffie-inloop:

Dinsdagmorgen 20 februari staan de deuren van de Chr. Ger. Kerk weer open voor de maandelijkse koffie-inloop. Iedereen is welkom tussen 10.00 en 11.30 uur. Ook zal de bibliotheek in De Ark die ochtend geopend zijn. Welkom!

Contactmiddag:

Dinsdagmiddag 20 februari hopen we als senioren van onze gemeente weer bijeen komen om 14.00 uur in de Ark. Deze middag zal er een film vertoond worden over de watersnoodramp van 1 februari 1953 in Zeeland. Dhr. Teun Vos uit Sprang-Capelle zal ons beeld en uitleg geven over deze grote natuurramp. Zoals velen nog weten was er een grote springvloed en een zeer zware storm, toen Zeeland en grote delen van Brabant onder water kwamen te staan. De ramp heeft aan 1836 mensen het leven gekost. Als u deze film ook wilt zien, bent u allen hartelijk welkom in de Ark. Ook hen die niet tot onze gemeente behoren, welkom. Voor vervoer kunt u contact opnemen met de fam. Gouda, tel.0162-694832.

Lentemarkt:

Op 20 februari zal er een vergadering plaatsvinden met betrekking tot de lentemarkt, die op 7 april zal plaatsvinden. Tijdens de lentemarkt zal er ook verkoop zijn van diverse rommelmarktspullen. De opbrengst van deze markt komt ten goede aan het jeugdwerk. Alle hulp is welkom en daarom nodigen we iedereen uit die een steentje wil bijdragen, in welke vorm dan ook. Eigen ideeën zijn ook welkom! Aanvang 19.30 in de Ark. Graag tot dan!

Nieuwsbrief:

U en jij hebben inmiddels een tweetal nieuwsbrieven ‘nieuwe stijl’ ontvangen. De kerkenraad heeft besloten de ‘Nieuwsbrief’ als communicatiemiddel maandelijks te laten verschijnen (met uitzondering van de maand augustus). In de ‘Nieuwsbrief’ is wat uitgebreidere informatie te vinden over de gemeenteactiviteiten en andere specifieke onderwerpen die betrekking hebben op de gemeente en het gemeentezijn. Wanneer u en jij, als vereniging, club, activiteit maar ook als gemeentelid via de ‘Nieuwsbrief’ iets wilt aankondigen, een stukje wilt publiceren of op andere wijze mededeling van iets wilt doen, dan is daarvoor uiteraard alle gelegenheid voor zover dit past binnen het gemeentezijn. U en jij kunnen daartoe de kopij vóór 28 februari aanstaande aanleveren op het e-mailadres: jvandergiessen@giesli.nl. Van harte uitgenodigd.

Tenslotte

Tijdens de lijdenstijd lezen wij uit het Evangelie van Johannes. De deelnemers aan de bijbelkring zullen een aantal dingen herkennen. Want ook al zijn we op de bijbelkring nog niet verder dan hoofdstuk 3, we ontdekten al wel een paar typische kenmerken van het Johannesevangelie. Je kunt dan denken aan hoe de Heere Jezus antwoord geeft op vragen van mensen. Soms lijkt het geen antwoord; maar als je beter luistert, is het dat wél, alleen op een dieper niveau. Ook in de laatste hoofdstukken, over Zijn lijden, sterven en opstanding, komt dat voor.
Maar wat veel belangrijker is: Alles in dit Evangelie is erop gericht te laten zien dat Jezus Gód is, één met de Vader, van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. Die nadruk op Jezus’ goddelijkheid zorgt ervoor dat Zijn sterven aan het kruis deel uitmaakt van Zijn verheerlijking of verhoging. Hij lijdt als Zoon van God, en daarom heeft Zijn lijden en sterven zo’n unieke en wereldwijde betekenis. Jezus sterft voor het volk Israël, en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God, overal verspreid, bijeen te brengen (Joh.11). En het zal worden één kudde met één Herder (Joh.10).

Groet

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal.

uw ds. J. Boom