Archief
Categorieën

Voetius 17 november 2017

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 19 november 2017

9.30 uur prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

14.30 uur ds. J. Boom (vervolg 5e gebod)

 

Collecten:

  1. Diaconie (Missionair Diaconaal Centrum ‘De Herberg’)
  2. Kerk

 

Oppas:

Annette Timmermans, Liz en Annelotte

 

Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen, ’s middags dhr. G.J. Netten

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. W. Timmermans, 0162-318731

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.68:17. Midden-/bovenbouw: Ps.119:86

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10 voor de kerk. Via de bank werd ontvangen voor de biddagcollecte € 2.000, € 750, € 500, € 350, € 300, € 75 en 3x € 50.
Voor al deze giften hartelijk dank!

De collecten die gehouden zijn in oktober hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 630,05, instandhouding predikantsplaats € 105,30, diaconie € 412,50 en voor het werelddiaconaat van project 1027 € 113,57. De dankdagcollecte mocht € 542,30 opbrengen. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

Rondom gemeente

(Belijdenis)catechese:

Maandag a.s. om 20.00 is er weer belijdeniscatechese. Dinsdag 21 november zijn onze jongeren welkom op de catechese, deze keer alleen om 19.15 in De Ark.

Koffie-inloop:

Op dinsdag 21 november is er koffie-inloopmorgen in de Chr. Ger. Kerk. Mensen van in en buiten het dorp zijn welkom tussen 10 en 11.30 uur.

Vrouwenvereniging Lydia:

Woensdag 22 november gaan we de bijbelstudie behandelen over Esther 8: ‘Tegenbesluit’. Wilt u het januari-nummer van de Hervormde Vrouw meenemen? Fijn als u het ook thuis al eens doorleest!

Huis-aan-huis-collecte:

Het duurt nog even, maar de voorbereidingen voor het kinderkerstfeest op Tweede Kerstdag, 26 december om 10.00, zijn al in volle gang. Het declamatorium is klaar en de kinderen gaan vanaf aankomende zondag weer oefenen. We willen u laten weten dat we tussen 27 november en 8 december bij u langs hopen te komen, met de collectebus. Deze collecte is bestemd voor het kinderkerstfeest. Van de opbrengst kopen we voor de kinderen een leesboek, wat snoep en fruit. Wat overblijft zal ten goede komen aan ons eigen zondagsschoolwerk. Voor de gemeenteleden van buiten ‘s Gravenmoer zal op zondag 10 en 17 december een collectebus op de stenen tafel in de kerk staan. Graag tot ziens!

Zondagsschool:

Hallo jongens en meisjes, aankomende zondag gaan we weer oefenen voor het kinderkerstfeest, van 11.00-11.45, in de kerk. Graag tot dan!

Winterfair 2017:

Het is bijna zover zaterdag 25 november aanstaande van 13.00 uur tot 19.00 uur wordt de Winterfair 2017 gehouden rondom De Ark te ‘s Gravenmoer. Er is al heel veel voorbereidend werk gedaan door velen. Nu nog de laatste puntjes op de i. Waardering voor allen die zich tot nu toe hebben ingezet, ieder op zijn of haar eigen manier. Dat is bemoedigend. Dank alvast daarvoor! Er zijn veel activiteiten die dag, heel gevarieerd. Ook de kerk is op zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur en ook daar zijn diverse activiteiten. Ieder die dit leest wordt van harte uitgenodigd om D.V. zaterdag 25 november aanstaande een bezoek te brengen aan ’s-Gravenmoer. U bent van harte welkom!

Er is ook nog veel te doen om de Winterfair te laten slagen. Voor de voorbereiding (vrijdag en zaterdag), uitvoering en het afbreken (zaterdag) en opruimen kunnen we best nog wat hulpvaardige handen gebruiken. Meld je daarvoor gerust bij ons aan. Dat kan telefonisch (0183-302222) of per e-mail (jvandergiessen@giesli.nl) of spreek een van ons gewoon aan. Jan & Nelleke van der Giessen

Petitie:

Aanstaande zondag heeft iedereen de gelegenheid een petitie te tekenen, waarmee de regionale kerken hun steun willen uitspreken voor het uitgeprocedeerde vluchtelingengezin Osmanov-Akhmedov uit Georgië. Jimi en Khatuna verblijven op dit moment met hun kinderen Kwantsa en Viktoria in Sprang-Capelle. Kwantsa heeft in verband met haar verstandelijke beperking speciaal onderwijs nodig, maar dit wordt in Georgië niet aangeboden. Dit is – naast het feit dat de kinderen de taal van Georgië niet beheersen – reden om de Nederlandse overheid te verzoeken het gezin alsnog een verblijfsvergunning te verlenen. De kerken denken hierbij aan Jesaja 16:3 Verberg de vluchteling en lever de vreemdeling niet uit. Zie ook petities.nl

 

Tenslotte

Zondagmiddag gaan we verder met de boodschap van het vijfde gebod. God heeft met elk van de geboden goede bedoelingen. We hebben afgelopen zondag al gezien dat God zorg vraagt voor de ouderen en dat Hij de kinderen vraagt hun gelovige ouders te volgen op de weg van het geloof. Hij maakt de jongere generatie verantwoordelijk, ten diepste om de Heere Jezus te volgen. Jezus heeft het gebod gehoorzaamd, tot in de dood. In het vertrouwen op Hem ligt de kracht Zijn wil te doen.

Helaas konden een aantal dingen niet aan de orde komen afgelopen zondag. Ik denk dan vooral aan de situaties waarin de verhoudingen tussen kinderen en ouders verstoord of zelfs verbroken zijn. Aanstaande zondag gaan we daar op in. We mogen de goede boodschap van God horen voor mensen die de pijn ervaren van beschadigde relaties.

 

Groet

Een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Ds. J. Boom