Archief
Categorieën

Voetius 2 december 2017

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 3 december, 1e Advent

 

9.30 uur ds. J. Boom, voorbereiding Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

 

Collecten:

  1. Diaconie (IZB)
  2. Kerk

 

Oppas:

Gerjanne Zwart, Marline en Rebecca

 

Orgel:

’s morgens en ’s middags dhr. G.J. Netten

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Verduijn, 0162-321613

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Lofz. van Maria : 1a. Midden-/bovenbouw: Ps.141:3

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 voor de kerk. Hartelijk dank. Ontvangen door Sjaak Faro (bezorging usb-sticks) in de maand oktober 2017 € 42,50 en voor de kerk € 20 en € 10; in de maand november 2017 € 31 en voor de kerk € 50, € 20 en € 10. Hartelijk dank voor uw gaven.

De diaconie.

 

 

Rondom gemeente

 

Winterfair 2017:

Het was gezellig druk en sfeervol afgelopen zaterdag in en rondom De Ark. We hadden de jaarlijkse Winterfair. Daar ging veel voorbereiding aan vooraf. Velen (jong en oud) hebben zich daarvoor enthousiast ingezet. Hoewel de weersomstandigheden niet echt ideaal waren, heerste er toch een ‘warme’ sfeer op de fair: mooie en soms verrassende ontmoetingen, goede gesprekken en zo meer. Wat dat betreft voldeed de fair helemaal aan het gestelde doel. Daarnaast werd er ook veel gebruik gemaakt van de aangeboden gelegenheden om de inwendige mens te versterken en konden de standhouders zaken doen. Al met al een dag om dankbaar op terug te kijken. Het voorlopige resultaat van de fair bedraagt, na aftrek van kosten, ruim € 3.500,00!

Kortom: Het was goed. In de eerste plaats dank daarvoor aan de Heere die het werk van onze handen, tijdens de voorbereiding en uitvoering, heeft willen zegenen en gaf dat het allemaal op een rustige en ordelijke manier mocht verlopen. Daarnaast dank aan allen, jong en oud, die de handen uit de mouwen hebben gestoken bij de voorbereiding, de uitvoering en het opruimen. Tenslotte ook de bezoekers van de fair hartelijk dank voor uw aanwezigheid, u heeft daardoor mede bijgedragen aan de sfeer en het resultaat. Soli Deo Gloria!

 

(Belijdenis)catechese & clubwerk:

Maandag a.s. om 20.00 is er belijdeniscatechese in de pastorie. Aanvang 20.00 uur. Onderwerp is we hebben in de maand december nog catechisatie op dinsdag 12 en 19 december. Niet op dinsdag 5 december dus! Iedereen tot ziens op 12 dec. De clubs van alle leeftijden hebben op 1 december een Sinterklaasavond. Iedereen welkom!

 

Tenslotte

Afgelopen week heb ik een boekje gelezen van Jaquelle Crowe, een jonge vrouw van 20 jaar uit Canada. Haar boekje heet: This Changes Everything. Hoe het Evangelie de tienerjaren verandert. Ik kreeg het boekje van een gemeentelid en ik vond het opmerkelijk dat iemand die zo jong is zoiets schrijft. Het is een mooi boekje, waarin veel staat dat te denken geeft. Jaquelle schrijft over 1. Onze identiteit, 2. Ons verhaal (de Bijbel), 3. Onze gemeenschap (de Kerk), 4. Onze zonden, 5. Onze discipline, 6. Onze groei, 7. Onze tijd, 8. Onze relaties. Een klein stukje uit het eerste hoofdstuk schrijf ik hier over: “We zijn volgelingen van Jezus. Dat betekent dat we ons leven niet hoeven te verspillen. Dat betekent dat we moeilijke dingen doen. Dat betekent dat we dingen die volgens de wereld geweldig zijn, de rug toekeren. Dat betekent dat we deel uitmaken van een missie die alles zal veranderen. Dat betekent dat we apart gezet zijn van degenen om ons heen, als een licht in het duister. Dat betekent dat we oorlog voeren en elke dag vechten aan de winnende kant. Vergis je niet: Jezus verandert alles.

 

Groet

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en dochters.

 

Ds. J. Boom