Archief
Categorieën

Voetius 2 maart 2018

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 4 maart (vierde lijdenszondag)

9.30 uur ds. A.J. Molenaar, Poeldijk

14.30 uur ds. S.A. Doolaard, Krabbendijke

 

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk


Oppas:

Therese Timmermans, Sam Zwart en Janneke de Jong


Orgel:

’s morgens dhr. C van Veen en ‘s middags dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.2:7a. Midden-/bovenbouw: Ps.116:10


Verantwoording:

De collecten die gehouden zijn in februari hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 396,90, diaconie € 257,75, instandhouding predikantsplaats € 80,80, Werelddiaconaat van project 1027 € 107,85, avondmaalscollecte € 162,40. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

Rondom gemeente

Clubwerk:

Op vrijdag 2 maart oudere jeugd. Vrijdag 9 maart jongste groep & oudere groepen.


(Belijdenis)catechese:

Maandag 5 maart is er weer belijdeniscatechese. Aanvang 20.00 uur in de pastorie. Dinsdag 6 maart is er gewone catechese in De Ark, alleen om 19.15 uur. Jullie zijn allemaal weer hartelijk welkom.


Doopzitting:

Ter voorbereiding op de bediening van de Heilige Doop aan Jonah Netten op 18 maart a.s. zal er doopzitting zijn op dinsdag 6 maart om 20.30 uur bij de doopouders thuis. Wij bevelen het gezin op weg naar de doopdienst aan in uw voorbede.

 

Kerkenraad:

Op woensdag 7 maart vergadert de kerkenraad om 19.30 uur in de consistorie. Bid als gemeente om Gods leiding bij en zegen over dit werk.


Zingen na de dienst:

Zondag 11 maart is er aansluitend aan de middagdienst gelegenheid om met elkaar liederen  te zingen. Liederen die u graag zingt mag u zelf aandragen. Op de stenen tafel achter in de kerk kunt u a.s. zondag liederen van uw keuze opschrijven. We hopen weer een mooi aantal liederen met elkaar te kunnen zingen. Jong en oud, van harte welkom!


Kinderdienst op biddag:

Thema: God zorgt voor jou! (2 Kon. 4: 1-7) Waar? Hervormde Kerk, Kerkdijk 15  in ’s Gravenmoer. Wanneer? Woensdag 14 maart 2018. Hoe laat? 14.30 uur. Er is oppas aanwezig voor de allerkleinsten.

 

Groet

Ook namens mijn vrouw en dochters een hartelijke groet aan u en jullie allen.

 

Ds. J. Boom