Archief
Categorieën

Voetius 20 oktober 2017

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 22 oktober 2017

 

9.30 uur ds. W. van der Wind, Onstwedde

14.30 uur ds. J. Boom, themadienst ‘Mag God doden?’ Over God en geweld.

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Onderhoud verwarming

 

Oppas:

Mathilde Pruijsen, Bregje en Liz

 

Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen, ’s middags dhr. A. Colijn

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. W. Timmermans, 0162-318731

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.75:4. Midden-/bovenbouw: Ps.139:14a

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 15 ter vrije besteding. Hartelijk dank daarvoor.

 

Dagboek 2018:

Op de stenen tafel achter in de kerk zal een intekenlijst liggen voor degenen die het dagboek ‘Een handvol koren 2018’ wil bestellen. Het dagboek is voor jong en oud, elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Het dagboek kost € 10,90. Ruim € 7,00 hiervan komt ten goede aan het zendingswerk. U kunt uw naam invullen op de intekenlijst of een mail sturen naar diaconie@hervormdsgravenmoer.nl . Van harte bevelen wij dit dagboek bij u aan. De diaconie

 

 

Rondom gemeente

(Belijdenis)catechese:

Maandagavond is de tweede avond van de belijdeniscatechese, om 20.00 uur in de pastorie. Dinsdagavond worden de jongeren weer verwacht op catechese, om 19.15 of 20.15 uur. Tot ziens!

 

Vergadering jeugdwerk:

Op dinsdag 24 oktober is er een vergadering gepland voor de jeugdwerkers van ’s Gravenmoer, Waspik en ’s Grevelduin. Aanvang 19.30 in de Ark. Graag tot dan.

 

Network:

Woensdag 25 oktober wordt weer een Network 20+ avond georganiseerd. De Ark staat open vanaf 19.30 uur. Network 20+ is een kans voor iedereen om elkaar informeel te ontmoeten en je te bezinnen op actuele vragen in het licht van de Bijbel. Via een mail en bij de mededelingen zondag kun je meer info krijgen over het onderwerp van de avond. Wie een onderwerp heeft: geef het door! Zo kunnen ook uw/jouw vragen aan bod komen.

 

Vrouwenvereniging Lydia:

Op 25 oktober willen we samen de bijbelstudie over ‘Haman ontmaskerd’ doornemen. Wilt u de bijbelstudie van De Hervormde Vrouw van december2016 (nr. 12) alvast eens doorlezen? Graag tot ziens aanstaande woensdag.

 

Bijbelkring:

De bijbelkring komt weer bijeen op donderdag 26 oktober om 19.30 uur in De Ark. Wij lezen deze keer Johannes 1 vanaf vers 19 tot het einde. Het gaat over Jezus zien en zoeken en vinden en kennen. Dat was niet alleen voor de mensen tóen weggelegd, maar ook voor ons nu. Komt u mee luisteren naar Zijn woord? Kom jij ook delen wat jou bezighoudt? Welkom!

 

Kindermiddagen 2018:

Al jarenlang worden in het voorjaar drie kindermiddagen in ’s Gravenmoer georganiseerd, bedoeld voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar uit ’s Gravenmoer en omgeving. Hoewel de Werkgroep Kinderwerk van de Chr. Geref. Kerk de middagen voorbereidt, krijgen we op de middagen zelf ook hulp vanuit andere kerken. Iets waar we heel blij mee zijn. Graag breiden we deze samenwerking uit. Het zou nl. mooi zijn als de kindermiddagen een interkerkelijk karakter krijgen. Om de kindermiddagen 2018 te kunnen organiseren zijn we in ieder geval op zoek naar nieuwe medewerkers.

 

Wie zoeken wij?

  • Werkgroepleden:

* je komt 4 x samen in de periode van oktober t/m januari en bereidt de kindermiddagen in grote lijnen voor.

* als werkgroep ben je aanwezig op de kindermiddagen en helpt in de organisatie op de middag zelf.

* je bereidt een hoofdprogramma (samen met enkele anderen) voor.

 

  • Medewerkers voor het hoofdprogramma:

* samen met twee anderen bereid je het hoofdprogramma voor; dit is een knutsel-, spel- of buitenactiviteit van een ruim uur.

* je brainstormt met de twee anderen vooraf over de invulling van het programma, werkt het uit, bereidt het voor en zorgt voor het draaiboek.

* je bent op de middag aanwezig waarvoor jij het programma hebt voorbereid.

 

Heb je interesse of wil je eerst meer weten? Kijk dan op : www.cgk-sgravenmoer.nl/wat-doen-wij/evangelisatie of neem contact op met Marianne van Iersel, 076-5150765 of Germa Vuijk, 06- 47698386. Namens de Werkgroep Kinderwerk, Marianne van Iersel (mviersel@kpnmail.nl).

 

Tenslotte

Het was mooi hoe de morgen- en middagdienst afgelopen zondag op elkaar aansloten. In de morgendienst klonk vanuit Rom.12 de oproep vrede te houden met alle mensen (voor zover dat in ons vermogen ligt). In de middagdienst stond het zesde gebod centraal: U zult niet doden. In dat gebod ligt de oproep opgesloten om ons te bekeren van alle soorten haat, afgunst en woede. Zo leert ook dit gebod ons de liefde. Een vraag die kan opkomen (en die ik ook regelmatig hoor) is: Maar mag God dan wél doden? Wat is de bedoeling van al die verhalen in de Bijbel waarin wordt gemoord en gestraft, voor ons gevoel erger dan nodig is? Op deze vragen wil ik aanstaande zondag in de middagdienst een antwoord zoeken. In de morgendienst gaat uw oud-predikant ds. Van der Wind voor. Vanwege gezondheidsproblemen zal hij niet, zoals gewoonlijk, beide diensten leiden. We bidden met en voor elkaar om een gezegende zondag.

 

Groet

Het is vakantie. Wij zijn deze week als gezin ook vaker dan anders bij elkaar, uit en thuis. Daar zijn wij blij om. Namens allemaal een hartelijke groet.

Ds. J. Boom