Archief
Categorieën

Voetius 21 april 2018

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 22 april

 

9.30 uur ds. A.D. Poortman, Veenendaal

14.30 uur ds. J. Boom, themadienst ‘Lijden of scheiden?’ (7e gebod)

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Onderhoud verwarming

 

Oppas:

Leanne Boom, Jelle de Roon en Annette Timmermans

 

Orgel:

’s morgens en ’s middags dhr. G.J. Netten

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. W. Timmermans, 0162-318731

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps. 105:1ab. Midden-/bovenbouw: Ps.51:4a

 

Verantwoording:

Via de bank is afgelopen periode ontvangen voor de biddagcollecte 2x € 50 en 2x € 250.

Hartelijk dank daarvoor.

 

Collectemunten:

Op maandag 23 april is er muntenverkoop van 19 uur tot 19.30 uur in de consistorie van de kerk.

 

Felicitatiedienst:

Op maandag 30 april komen we bij elkaar om het geld dat door de felicitatiecommissie is opgehaald te tellen. Tijdstip: 19:00 uur.

 

 

Rondom gemeente

 

Belijdeniscatechese:

Op maandag 23 april is er nog belijdeniscatechese. Maandag 30 april zijn we vrij i.v.m. de meivakantie. Op maandag 7 mei is de aannemingsavond. Aanvang 20.00 uur op Hoofdstraat 2. Van de groep die dit jaar belijdeniscatechese heeft gevolgd, willen twee jonge mensen belijdenis van het geloof afleggen. In onze gemeente zal op Eerste Pinksterdag Manon Koenen, Heggewikke 2, 5161 XT Sprang-Capelle geloofsbelijdenis afleggen en vervolgens de Heilige Doop ontvangen. In Sprang-Capelle zal Gerrit Denis (Gerben) Vos, Kerkstraat 16, 5161 ED Sprang-Capelle  een week eerder het geloof belijden. Bid als gemeente voor de nieuwe leden dat de Heilige Geest hen zal vervullen, zodat zij met vrijmoedigheid het ja-woord mogen uitspreken voor God en de gemeente. Bid ook voor hen die de belijdenis om allerlei redenen nog willen uitstellen dat God hen leidt en zegent.

 

Contactmiddag:

Op dinsdag 24 april zijn alle senioren weer van harte welkom in De Ark. Vanaf 14.00 uur ontmoeten we elkaar. Na opening en meditatie is er pauze, waarna we gaan sjoelen. Het is een goede gelegenheid voor degenen die misschien al langer eens wilden komen, om nu een keer bij ons aan te sluiten, zodat u de zomer over kunt overwegen of u in het komende seizoen vaker de contactmiddag wilt bezoeken. Voor vervoer kunt u bellen naar fam. Gouda, 0162- 694832.

 

Gemeenteavond:

De kerkenraad vraagt u en jullie allemaal om de gemeenteavond van 26 april te bezoeken. Behalve enkele financiële zaken zal er ook een deel van het nieuwe beleidsplan besproken worden. Dit deel betreft de invulling van de kerkdiensten. De kerkenraad wil een aantal dingen hierover met de gemeente delen en vindt het belangrijk dat jong en oud hierin ook meedenkt. We beginnen op 26 april om 19.30 uur in De Ark. Hartelijk welkom!

 

Spreekuur:

Elke donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur is er spreekuur van een van de pastores in De Geubel. U / jij bent altijd welkom om te overleggen, te bidden, te klagen of gewoon iets te delen. Wilt u het ook doorgeven aan mensen in uw omgeving van wie u denkt dat zij zoiets nodig hebben? In het Weekblad Dongen staat iedere week welke pastor het spreekuur verzorgt.

 

Groet

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. J. Boom