Archief
Categorieën

Voetius 23 februari 2018

Voor alles geldt: Deo Volente

 

 

Diensten op zondag 25 februari (derde lijdenszondag)

 

9.30 uur ds. J. Boom, viering Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Heilig Avondmaalscollecte (zie hieronder)

 

Oppas:

Marline Boom, Manon Koenen en Gerjanne Zwart

 

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags dhr. C. van Veen

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.9:1. Midden-/bovenbouw: Ps.135:3

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 en € 50 voor de kerk en € 30 voor de diaconie (nagekomen gift kerstactie).

 

Avondmaalscollecte project 1027:

in het Ekwendeni Ziekenhuis heeft men regelmatig te maken met patiënten die chronisch ziek zijn of die uitbehandeld zijn. Deze mensen zijn erg kwetsbaar en hebben met verschillende problemen te kampen. Gewoonlijk zijn ze niet meer in staat om hun werk te doen en hebben daardoor ook geen inkomsten. Bovendien hebben ze ook nog eens extra kosten vanwege hun gezondheid. Ze worden vaak geheel afhankelijk van hun familie. Door middel van het palliatieve zorgprogramma wil het ziekenhuis hen ondersteunen. Zo’n 1000 patiënten en hun families kunnen in het ziekenhuis terecht voor counseling, het verstrekken van medicijnen, voedselsupplementen of andere hulp. Ongeveer 55 mensen die gaan sterven ontvangen thuis de nodige medische zorg. In het programma is ook ruimte voor 40 families die extra ondersteund worden, o.a. met zeep, dekens of matrassen. Met Kerst krijgen ze indien er voldoende geld is een voedselpakket. Vanuit de GZB is Rieneke van de Pol aan dit project verbonden. Als diaconie hebben we er voor gekozen om de collecteopbrengst van de avondmaalszondagen in 2018 te bestemmen voor dit project van Project 1027. Helpt u mee? Met € 40,- maakt u het bezoeken en ondersteunen van 5 mensen mogelijk. Van harte bij u aanbevolen. Zie voor meer informatie www.gzb.nl/care4malawi.

De diaconie

 

 

Rondom gemeente

 

(Belijdenis)catechese:

Maandag 26 februari is er week belijdeniscatechese. Aanvang 20.00 uur in de pastorie. Dinsdag 27 februari is er gewone catechese in De Ark, om 19.15 en 20.15 uur. Jullie zijn allemaal weer hartelijk welkom.

 

Clubwerk:

In de clubagenda staat een activiteitenavond gepland voor de oudere groepen op vrijdag 23 februari; op dezelfde avond is een bijeenkomst van de jongste club. Ook op vrijdag 2 maart is de oudere jeugd weer welkom op de club.

 

Bijbelkring:

Op woensdag 28 februari houden we bijbelkring, vanaf 19.30 uur in De Ark. Wij lezen en bespreken samen Joh.4:1-30 en 39-42. De ontmoeting van de Heere Jezus met de Samaritaanse vrouw is een van de meest aansprekende uit het Johannesevangelie. Als je nog nooit naar de bijbelkring gegaan bent, is dit misschien een mooi moment om ‘in te stappen’. Altijd welkom!

 

Kindermiddagen 2018:

Op reis! Het is bijna zover… en dan gaan de kindermiddagen 2018 van start! Dit jaar is het thema van de kindermiddagen: ‘Op reis’. Ga jij met ons mee? Dat kan op woensdag 28 februari en woensdag 18 april. Woensdag 28 februari is de eerste kindermiddag en die gaat over ‘Inpakken en wegwezen!’ Dat is natuurlijk nodig voordat de reis begint en je kunt vertrekken. Net als andere jaren is er deze middag ook van alles te doen. Nieuwsgierig naar wat dat is? Of heb je gewoon zin in een leuke middag? Zorg dan dat je erbij bent en mis niets! Algemene informatie: Alle kinderen van 4 – 12 jaar zijn welkom, dus… kom jij ook? Je bent welkom, samen met je vriend(innet)jes! Elke middag begint om 14.00 uur, is om 16.00 uur afgelopen en wordt gehouden in de Chr. Ger. Kerk in ’s Gravenmoer.  De kindermiddagen zijn gratis. Wil je nog meer weten? Kijk regelmatig op deze site : www.cgk-sgravenmoer.nl, bij kindermiddagen. Of neem contact op met Germa Spierings: 06-47698386. Tot ziens! Werkgroep KinderWerk CGK ’s Gravenmoer.

 

Kinderdienst op biddag:

Thema: God zorgt voor jou! (2 Kon. 4: 1-7) Waar? Hervormde Kerk, Kerkdijk 15  in ’s Gravenmoer. Wanneer? Woensdag 14 maart 2018. Hoe laat? 14.30 uur. Er is oppas aanwezig voor de allerkleinsten.

 

Tenslotte

 

  1. Onze oud-predikant ds. W. van der Wind Gaat op zondag 25 februari met vervroegd emeritaat om gezondheidsredenen. Hij neemt afscheid in een dienst die wordt gehouden om 14.30 uur in de Hervormde Kerk, Hoofdweg 124 in Siddeburen. Zijn adres blijft fam. W. van der Wind, Stobkeweg 1, 9591 VL Onstwedde. Wij wensen ds. Van der Wind met allen die Hem lief zijn de wonderlijke vrede van de Heere Jezus Christus toe.

 

  1. Aanstaande zondag wordt de gemeente geroepen om het sterven van de Heere Jezus Christus te gedenken bij brood en beker. Door aan de viering deel te nemen belijden wij ook persoonlijk dat wij ons heil niet van onszelf, maar van Hem verwachten. Híj roept ons om met ingetogen vreugde te gedenken wat Hij voor ons deed: Hij gaf zichzelf, een volmaakt offer voor de zonde, boetedoening voor de schuld van ons. Laten wij zo nederig worden dat wij ons door Hem laten (be)dienen, ons laten redden en behouden. Dan is onze zaligheid zeker en ons geloof niet tevergeefs. Een gezegende zondag toegebeden.

 

Groet

Een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Ds. J. Boom