Archief
Categorieën

Voetius 23 maart 2018

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 25 maart (Palmzondag)

9.30 uur ds. C. Bos, Benschop, jubileumdienst

14.30 uur ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

 

Oppas:

Christianne de Roon, Jelle de Roon en Marloes Timmermans

 

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags dhr. C. van Veen

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.31:11. Midden-/bovenbouw: Ps.31:12

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 voor de kerk en € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Op de GZB-zendingsdag werd de opbrengst van de collectebus in de bibliotheek gedoneerd: € 10.

De uitgangscollecte op biddag ( Biddagcollecte ) heeft € 602,75 opgebracht. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

 

Rondom gemeente

 

Belijdeniscatechese:

Op maandag 26 maart en 9 april is er belijdeniscatechese. Aanvang 20.00 uur op Hoofdstraat 2.

 

Clubs:

Op vrijdag 23 maart wordt de jaarlijkse talentenavond gehouden in Waspik. Wij wensen de kinderen die erheen gaan heel veel succes toe!

 

Contactmiddag:

Op dinsdag 27 maart willen we als senioren om 14.00 uur weer bijeen komen in de Ark. Deze middag staat in het teken van het naderende Paasfeest. Voor vervoer kunt u bellen naar fam. Verduijn, 0162-321322. Volgens het rooster zou dit de laatste middag zijn, maar na overleg hebben we nog een middag gepland en wel op 24 April. Zou u deze datum alvast willen noteren?

 

Stille Week:

In de week die aan het Paasfeest voorafgaat, zijn er verschillende bijeenkomsten van de gezamenlijke kerken om ons voor te bereiden en ons te richten op het grootste christelijke feest. Inmiddels is gekozen voor een andere planning van de avonden. Eerdere berichten kloppen dus niet meer. De week zal als volgt worden ingedeeld: Dinsdag 19.30 uur Chr. Ger. Kerk; woensdag 19.30 uur Herv. Kerk; donderdag 19.30 uur Ger. Kerk (met Avondmaal); vrijdag 19.30 uur alle kerken; zaterdag 21.00 uur Ger. Kerk (Paaswake met doopgedachtenis). Iedereen is van harte welkom.

 

Lentemarkt:

Op zaterdag 7 april is het zover: de jaarlijkse lentemarkt in en om De Ark. Veel voorbereidingen worden al getroffen. Zet u/jij het in de agenda?

 

Spreekuur:

Vanaf donderdag 5 april starten de voorgangers van de kerken in ’s Gravenmoer (in samenwerking met Hoop Dongen) met een spreekuur voor alle bewoners van het dorp. Het spreekuur krijgt de naam ‘Levensvragen’. De bedoeling ervan is dat iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk, persoonlijk gesprek (en dat kan over van alles gaan) één van de voorgangers kan spreken. Het spreekuur wordt gehouden in De Geubel aan het Dorpsplein, elke donderdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur. Naast een of twee van de pastors is ook iemand aanwezig die bezoekers ontvangt met koffie of thee. Ook van deze ‘gastvrouw’ wordt gevraagd dat zij geheimhouding in acht neemt. U en jullie zijn hierbij van harte uitgenodigd om, indien gewenst, zelf het spreekuur te bezoeken; maar tegelijk vragen wij u ook anderen hiervan op de hoogte te stellen. Ook in Weekblad Dongen zal aan het pastoraal spreekuur aandacht worden besteed. Wij hopen en bidden dat God dit initiatief zal zegenen.

 

Tenslotte

 

Ds. C. Bos mag zondag in ons midden gedenken dat hij 25 jaar in de dienst van het Woord mag staan. Een hartelijke gelukwens aan hem, en wij betrekken daarin uiteraard ook zijn vrouw. Na de dienst heeft u de gelegenheid om ds. Bos te feliciteren. Dat zal deze keer, i.v.m. het feit dat de zondagsschool in de consistorie wordt gehouden, in De Ark plaatsvinden. Er is daar ook de mogelijkheid om koffie, thee of fris te drinken. Een gezegende dienst toegewenst, in het bijzonder aan fam. Bos, en Gods leiding en gunst toegebeden voor de toekomst.

 

Groet

 

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal en rijk gezegende feestdagen toegewenst!

 

Ds. J. Boom