Archief
Categorieën

Voetius 24 november 2017

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 26 november 2017, eeuwigheidszondag

 

9.30 uur ds. J. Boom, gedachtenis overledenen

14.30 uur ds. M. van de Ruitenbeek, Wilnis

 

Collecten:

  1. Diaconie
    2. Kerk
    3. Instandhouding predikantsplaats

 

Oppas:

Mw. Van der Giessen, Leanne en Jelle

 

Orgel:

’s morgens en ’s middags dhr. R. Timmermans

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.68:17. Midden-/bovenbouw: Ps.2:4

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 50 voor de kerk. Via de bank werd ontvangen voor de dankdagcollecte € 50. Hartelijk dank! (De vermelding ‘biddagcollecte’ vorige week was uiteraard een foutje. Ook daar had moeten staan ‘dankdagcollecte’…)

Diaconie:

Over enkele weken vieren we de geboorte van Jezus. De kerstdagen staan ook in het teken van samen zijn met familie en vrienden, en gezellig samen dineren. Een luxe die niet voor iedereen weggelegd is. Ook in Nederland is nog veel verborgen armoede, mensen die zich dagelijks zorgen maken of er wel voldoende te eten is. Laten wij deze mensen niet vergeten. In deze tijd van het jaar willen we dan ook de voedselbank onder de aandacht brengen. Op veel plaatsen in het land worden in november en december extra inzamelingsacties gehouden ten behoeve van de voedselbank. Aanstaande vrijdag staan er vrijwilligers in de Emté van ‘s Gravenmoer om producten in te zamelen. Hiervoor uw aandacht. De diaconie geeft namens de gemeente jaarlijks een bedrag van € 300. Mocht u ook een donatie willen doen kan dit op rekeningnummer NL46RABO 012 37 48 917 t.n.v. Stg. Goederenbank De Baronie. Voor meer informatie kunt u terecht op www.voedselbankoosterhout.nl.

 

Rondom pastoraat

 

Ziekte en zorg:

Overal om ons heen zijn mensen die zich zwak voelen, die hun werk als een zwarte belasting ervaren, die in hun gezin of familie zorgen en spanningen kennen, die geliefden missen. Zeker tijdens de grijze en donkere dagen kan dat zo moeilijk zijn. Wat een zegen wanneer je dan weet dat de christelijke gemeente voor je bidt. Laten wij niet vertragen in gebed voor elkaar.

 

Rondom gemeente

 

Winterfair 2017:

Hierbij brengen we de Winterfair onder uw aandacht die gehouden zal worden op zaterdag 25 november aanstaande van 13.00 uur tot 19.00 uur rondom De Ark te ‘s Gravenmoer. Na veel voorbereidend werk hopen we aanstaande zaterdag op uw en jouw aanwezigheid. Er zijn veel activiteiten die dag en ook de kerk is op zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Ook daar zijn meerdere activiteiten. Ieder die dit leest is van harte welkom op zaterdag 25 november aanstaande in ’s-Gravenmoer.

 

(Belijdenis)catechese:

Maandag a.s. om 20.00 is de zesde bijeenkomst van de belijdeniscatechese. De eerste vijf keer zijn een aantal belangrijke onderwerpen besproken: Geloven – In Wie geloven wij? – Waarop is ons geloof gebaseerd? – Wat is bidden en hoe doe je het? Het zijn mooie maandagavonden.

Op de dinsdagavond hebben we de afgelopen weken met de catechisanten de film ‘Storm’ gekeken. Deze film gaat speelt in Antwerpen, begin 16e eeuw. Storm, de zoon van de boekdrukker, beleeft van dichtbij hoe de leer van Maarten Luther in zijn stad ontvangen wordt: door sommigen met blijdschap en door anderen met afkeer. Storm ziet hoe boeken worden verbrand en mensen hun leven moeten geven voor de boodschap van genade. Dinsdag 28 november beginnen we een nieuwe onderwerp. Je bent welkom om 19.15 of 20.15 uur.

 

Bijbelkring:

De bijbelkring is opeens een stuk groter geworden nu een aantal gemeenteleden uit Hervormd Sprang meedoet. De vorige keer is dat erg goed bevallen. Aanstaande woensdag komt de bijbelkring weer samen in De Ark, aanvang 19.30 uur. We behandelen het laatste gedeelte van Johannes 1 (vers 35-52). Allemaal hartelijk welkom!

 

Tenslotte

Wat is een jaar? Nu de laatste zondag van het kerkelijk jaar nadert, dringt die vraag zich op. We beleefden het halfjaar van de feesten: Advent, Kerst, Lijdenstijd, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Toen volgde een half jaar dat soms ‘de feest-loze tijd’ wordt genoemd. Toch werden wij elke zondag aan Jezus’ opstanding uit de dood herinnerd. Er werden kinderen geboren en gedoopt. Jongeren legden belijdenis af. We moesten van gemeenteleden afscheid nemen. Wat is een jaar, gezien in het licht van Gods eeuwigheid? Zondag gedenken we hen die zijn heengegaan. Verdriet mag er zijn, herinneringen, maar ook hoop. Hoop op een beter leven. Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komen moet, zal komen en niet uitblijven (Hebr.10:37). Zolang Hij wegblijft, verwacht Hem (Hab.2:3). Zo wordt het vanzelf weer Advent.

Wat is een jaar? Die vraag komt ook boven als ik bedenk dat het op de dag af vijf jaar geleden is dat ik de eerste gemeenteleden in ’s Gravenmoer bezocht en de eerste catechese gaf. Al vijf jaar mag het werk gedaan worden, ondanks allerlei gebreken, maar met het verlangen om dienstbaar te zijn. Ik mag bezig zijn in de lijn van hen die mij voorgingen, met hetzelfde doel: dat mensen vanuit de duisternis (een leven zonder God en zonder hoop) zullen komen tot het Licht (persoonlijk vertrouwen op de Heere Jezus Christus). Je denkt soms: Is dat ook gebeurd? Zijn zorgeloze mensen zoekers geworden, en zijn zoekers vinders geworden? Is er opbouw en groei in geloof en in een heilig leven? Gaat het de goede kant op met de gemeente richting de toekomst? God weet het. Er waren bemoedigende en ontmoedigende ervaringen. De Heere, die mij zond, is trouw gebleken, van dag tot dag, aan ons gezin en aan de gemeente. Wij gaan het zesde jaar met vertrouwen tegemoet. Bidt u mee om Gods voortdurende zegen?

 

Groet

Voor ieder van u en jullie een hartelijke groet en wellicht tot ziens op de Fair!

 

Ds. J. Boom