Archief
Categorieën

Voetius 27 april 2018

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 29 april

9.30 uur ds. J. Boom, themadienst ‘XXX’ (7e gebod)

14.30 uur ds. G.D. Hoff, Rhenen

 

Collecten:

1. Diaconie (IZB)

2. Kerk

 

Oppas:

Gerjanne Zwart, Manon Koenen en Therese Timmermans

 

Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ’s middags dhr. R. Timmermans

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps. 105:1. Midden-/bovenbouw: Ps.51:4

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 25 voor de kerk. Hartelijk dank.

 

Felicitatiedienst:

Op maandag 30 april komen we bij elkaar om het geld dat door de felicitatiecommissie is opgehaald te tellen. Tijdstip: 19:00 uur.

 

Vrijwillige bijdrage 2018:

Gemeente, wij hebben tot nu toe aan toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage 2018 het mooie bedrag van € 33.500 euro mogen ontvangen, dit is 15 % meer dan in 2017. Hartelijk dank voor uw bijdrage voor onze gemeente. In 2017 was de toezegging € 29.000 euro, maar toch mochten wij € 34.000 euro ontvangen, ook hiervoor onze hartelijke dank, door dit geld kan het werk in onze gemeente blijven doorgaan.

Voor het jaar 2018 heeft een aantal gemeenteleden nog geen toezegging gedaan. Bent u het misschien vergeten? Wilt u dat nog even nakijken en ons alsnog uw bijdrage bekend maken?

 

Diaconie:

Tijdens de jeugddienst op 2e Paasdag is er gecollecteerd voor het project 2017/2018 van de GZB. De collecte is bestemd voor de christelijke gemeente in Egypte. Met de opbrengst van de collecte kan de kerk in Egypte zorgen voor medische hulp, scholing en jeugdwerk in de directe omgeving. De collecte heeft € 160,55 opgebracht. De diaconie wil het door de jeugd uitgezochte project graag extra ondersteunen en heeft besloten de opbrengst van de collecte te verdubbelen naar €321,10. We willen u vragen om de gemeenten in Egypte op te dragen in uw gebed.

 

Rondom gemeente

 

Belijdenis:

Van de groep die dit jaar belijdeniscatechese heeft gevolgd, willen twee jonge mensen belijdenis van het geloof afleggen. In onze gemeente zal op Eerste Pinksterdag Manon Koenen, Heggewikke 2, 5161 XT Sprang-Capelle geloofsbelijdenis afleggen en vervolgens de Heilige Doop ontvangen. In Sprang-Capelle zal Gerrit Denis (Gerben) Vos, Kerkstraat 16, 5161 ED Sprang-Capelle  een week eerder het geloof belijden.

Op maandag 7 mei om 20.00 uur zal de aannemingsavond worden gehouden in de pastorie, in het bijzijn van kerkenraadsleden uit ’s Gravenmoer en Sprang. Bid om Gods hulp en leiding voor de nieuwe belijdende leden.

 

Tenslotte

Sommigen van ons hadden deze week al vakantie. Anderen krijgen het volgende week. Fijne dagen toegewenst, speciaal ook aan onze kinderen en jongeren!

We mogen als volk van Nederland rond onze koning en zijn familie staan en delen in de vreugde om zijn verjaardag. Laten wij bidden dat koning Willem-Alexander door God gezegend en geleid zal worden in al zijn verantwoordelijke werk.

Als Kerk hebben wij al Dodenherdenking en Bevrijdingsdag gevierd tijdens Goede Vrijdag en Pasen. En elke zondag klinkt de echo daarvan nog na. Dat mag ons met verwondering en blijdschap vervullen. Maar als burgers van Nederland mogen wij ook gedenken hoe velen hun leven hebben gegeven voor de verdediging van onze vrijheid (4 mei) en hoe God na jaren van bezetting ook aan ons volk weer de vrijheid heeft gegeven (5 mei). Terwijl mensen in verschillende landen nog steeds moeten leven met de dreiging van bombardementen, executies, folteringen en terreur, leven wij in vrijheid. Dat is iets om God dankbaar voor te zijn; en tegelijk om zorgvuldig en verantwoordelijk mee om te gaan. Daarvoor is nodig dat wij leven in verbondenheid met de Heere Jezus. Wie verbonden met Hem leeft, is vrij; wie vrij van Hem leeft, is een slaaf (van de zonde). Goede dagen gewenst!

 

Groet

Ook namens mijn vrouw en dochters een hartelijke groet.

Ds. J. Boom