Archief
Categorieën

Voetius 30 maart 2018

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Dienst op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag)

19.30 uur ds. J. Boom

 

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Orgel:

’s avonds dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

’s avonds dhr. W. Timmermans, 0162-318731

 

Diensten op zondag 1 april (Eerste Paasdag)

9.15 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. D. Siebelink, Reeuwijk

 

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats

Oppas:

Marline Boom, Manon Koenen en Therese Timmermans

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn, ‘s middags dhr. C. van Veen

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Verduijn, 0162-312613

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.21:4a. Midden-/bovenbouw: Ps.21:4

 

Dienst op maandag 2 april (Tweede Paasdag)

9.30 uur ds. J. Boom, jeugddienst

 

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Oppas:

’s morgens Annette Timmermans, Sam en Gerjanne Zwart

Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

’s morgens dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

Diensten op zondag 8 april

9.30 uur ds. W.J.A. Ester, ’s Gravenmoer

14.30 uur ds. J. Boom, themadienst ‘Huwelijk’ (7e gebod)

 

Collecten:

1. Diaconie (Pioniersplaats De Groote Wielen, Rosmalen)
2. Kerk

Oppas:

Marloes Timmermans, Janneke de Jong en Silvia van Loon

Orgel:

’s morgens en ’s middags dhr. A. Colijn

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. T. de Roon, 0162-323179

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.21:4. Midden-/bovenbouw: Ps.119:88a

 

Rondom gemeente

Paasfeest & jeugddienst:

Na de verslagenheid van Goede Vrijdag en de stilte van Stille Zaterdag mag de jubel van Pasen klinken: De Heere is waarlijk opgestaan! Het is mooi om te zien hoe ook jongeren een dienst kunnen voorbereiden. Zij hebben een thema aangedragen: ‘Open je ogen!’ Zij kwamen met liederen en legden contact met de band uit Sprang. Zo kan er op maandag 2 april om 9.30 uur een kerkdienst gehouden worden waarin het wonder van Pasen centraal staat: Jezus leeft! Wij hopen en bidden dat onze ogen er meer en meer voor opengaan.

Lentemarkt:

Op zaterdag 7 april is het zover: de jaarlijkse lentemarkt in en om De Ark. Kom allemaal en breng familie en vrienden mee.

Voor de rommelmarkt zijn we nog dringend op zoek naar vrijwilligers voor donderdagavond, vrijdagmiddag en avond (uitsorteren/klaarzetten) en zaterdag (klaarzetten, verkopen en opruimen. Opgeven kan bij Arjen van Andel 06 22 87 13 03

Belijdeniscatechese:

Op maandag 9 april is er weer belijdeniscatechese. Aanvang 20.00 uur op Hoofdstraat 2.

 

Tenslotte

Christus stief voor onze zonden. Het klinkt zo vertrouwd. Maar beseffen wij wel wat zonde is? Zijn wij ons bewust van ónze persoonlijke zonden? Vloeken, stelen en moorden… allemaal zonden. Maar die doen wij toch niet?

En als het nu ook zonde is wanneer wij:

  • onze tijd verspillen met zinloze dingen (op internet of televisie)
  • in ons hart wrok of haat koesteren tegen anderen en het niet willen goedmaken
  • zwijgen over ons geloof of ons ervoor schamen
  • met onze ogen naar onreine beelden kijken of daarover fantaseren
  • altijd streven om ons bezit te vergroten
  • God en Zijn gemeente voor het laatst houden?

Ja, dan blijkt dat wij allemaal zondaren zijn. Niemand uitgezonderd. Iedereen moet belijden: Heere, ík heb gedaan wat kwaad is in Uw oog, daarom ben ik, o God, Uw toorn wel waardig (Ps.51). Deze zonden van ons hebben Jezus aan het kruis genageld.

Maar nu is de boodschap op het Paasfeest: Daarom is er verzoening, door Hem is er vergeving. God vergeeft gaarne, vanwege het offer van Zijn Zoon. En nog verder gaat de boodschap: Er is bevrijding, er is een nieuw leven, want Gods Zoon is opgestaan. Wanneer ik het van harte geloof, dan ben ik gered. Dat weet ik: de zonden zijn mij vergeven. Hoe zou ik het er dan nog bij kunnen uithouden? Ik bid: Heere Jezus, maak mij er vrij van. Maak mijn uren en mijn tijd, mijn stem, mijn handen en mijn voeten… tot Uw lof en dienst bereid.

 

Groet

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal en rijk gezegende feestdagen toegewenst!

Ds. J. Boom