Archief
Categorieën

Voetius 4 mei 2018

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 6 mei

 

9.30 uur ds. I. Hoornaar, Ermelo

18.30 uur ds. J. Boom

 

Collecten:

 1. Diaconie
 2. Kerk
 3. Instandhouding pred.plaats

 

Oppas:

Marline Boom, Sam Zwart en Marloes Timmermans

 

Orgel:

’s morgens en ’s avonds dhr. A. Colijn

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. J. Verduijn, 0162-321613

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps. 143:10a
Midden-/bovenbouw: Ps. 24:5a

 

Verantwoording:

Ontvangen door Sjaak Faro bij de bezorging van usb-sticks: In de maand januari € 32,60 en voor de kerk 1x € 20 en 1x €10. In de maand februari € 32,80 en voor de kerk 1x € 20 en 2x €10. In de maand maart € 41 en voor de kerk 5x € 10. In de maand april € 44 en voor de kerk 2x € 10 en 1x € 20 en voor de kerk 2x € 10, 1x € 20 en 1x € 50. Hartelijk dank voor al uw bijdragen.

De diaconie.

 

 

Dienst op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag

 

9.30 uur ds. J. Boom

 

Collecten:

 1. Diaconie
 2. Kerk

 

Oppas:

Silvia van Loon, Janneke de Jong en Christianne de Roon

 

Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen

 

Kerkauto:

’s morgens dhr. J. Konings, 0162-319644

 

Diensten op zondag 13 mei

 

9.30 uur prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

18.30 uur ds. G. van Goch, Scherpenzeel

 

Collecten:

 1. Diaconie
 2. Kerk

 

Oppas:

Therese Timmermans, Liz van Dongen en Sam Zwart

 

Orgel:

’s morgens en ’s avonds dhr. R. Timmermans

 

Kerkauto:

’s morgens Tim de Roon, 0162-323179 en ’s avonds dhr. J. Konings, 0162-319644

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps. 143:10ab. Midden-/bovenbouw: Ps. 24:5

 

 

Rondom gemeente

 

Aannemingsavond:

Op maandag 7 mei om 20.00 uur zal de aannemingsavond worden gehouden in de pastorie, in het bijzijn van kerkenraadsleden uit ’s Gravenmoer en Sprang. Wat een zegen is het dat ook in 2018 jonge mensen zich geroepen voelen om voor God en de gemeente het ja-woord uit te spreken. Laten wij de Heere daarvoor danken en bidden om Zijn Geest voor Manon Koenen en Gerben Vos. En laten wij de andere jongeren en jongvolwassenen niet vergeten. Zij zijn de toekomst van de Kerk.

 

Combivergadering:

Op 8 mei zal er weer een vergadering plaatsvinden voor de leiding van de clubs en zondagsschool en genodigden. Aanvang 19.30 in de Ark. Graag tot dan!

 

Vergaderen:

Op maandag 14 mei vergadert het moderamen en op woensdag 16 mei de kerkenraad. Hoe mooi zou het zijn als alle gemeenteleden elke dag in het gebed ook de gemeente aan God opdragen en zo de kerkenraad geestelijk steunen in het werk dat gedaan wordt.

 

 

Tenslotte

 

Uit de ‘Heidelbergse Catechismus voor jongeren’:

 

Vraag:

Waarom is de hemelvaart van Christus voor ons belangrijk?

 

Antw:
 1. Hij is in de hemel bij de Vader om voor ons te pleiten.
 2. Hij is een Mens net als wij en Hij is het hoofd en wij zijn de leden van Zijn lichaam. Nu Hij als Mens in de hemel is, geeft ons dat de zekerheid dat Hij ook ons bij Zich zal nemen.
 3. Hij stuurt ons Zijn Geest als een onderpand (of voorschot). Door de kracht van de Geest richten we ons op de dingen daarboven, waar Christus zit aan de rechterhand van God, niet op de dingen van de aarde. H. van ’t Veld heeft deze woorden als volgt berijmd (op de melodie: Wij knielen voor Uw zetel neer):
  Voor ’t oog van Zijn discipelschaar / ten hemel opgenomen / is Christus ons ten goede daar / totdat Hij weer zal komen. / Die onze straf gedragen heeft / en vrijspraak heeft verworven / Hij komt en oordeelt al wie leeft / en al wie zijn gestorven. Als mens is Hij niet meer op aard’ / als God zal Hij niet wijken. / Zijn majesteit behoedt, bewaart / en Zijn gena zal blijken. / Ook door Zijn Geest, de Pinkstergeest / is Hij bij ons gebleven. / Zo is Zijn hemelvaart een feest / een zegen ons gegeven. Hij is als Advocaat bereid / bij Vader op te treden. / Hoor hoe Hij bidt, hoor hoe Hij pleit / ‘Ik heb voor hen geleden’. / Ons Hoofd, Hij ging ons voor naar huis / als pand aan ons gegeven. / Hij haalt Zijn lidmaten eens thuis / om daar met Hem te leven. Zijn Geest is ons in onze strijd / als tegenpand gegeven / een kracht die ons voortdurend leidt en naar Zijn wet doet leven. / Want boven is ons vaderland / waar Christus onze Koning / gezeten aan Gods rechterhand / Zijn troon heeft en Zijn woning.
U merkt wel:

er is genoeg om op Hemelvaartsdag onze gedachten op te richten. Er is genoeg om van te zingen. Natuurlijk gaan we die dag eerst allemaal naar de kerk. Welkom!

 

Groet

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal.

 

Ds. J. Boom