Archief
Categorieën

Voetius 6 oktober 2017

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 8 oktober 2017

 

9.30 uur ds. J. Boom, doopdienst

14.30 uur ds. E.K. Foppen, Gorinchem

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

 

Oppas:

  1. Gouda, Marline en Jelle

 

Orgel:

’s morgens en ’s middags dhr. G.J. Netten

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. T. de Roon, 0162-323179

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.75:1. Midden-/bovenbouw: Ps.72:10

 

Verantwoording:

De collecten die gehouden zijn in de maand september hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 497,02, onderhoud orgel € 112,47, jeugdwerk € 132,40, diaconie € 358,80, Avondmaalsproject € 117,25. De extra diaconale collecte die is gehouden voor de noodhulp na de overstromingen in Azië heeft € 178,45 opgebracht.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

Collectemunten:

Op maandag 9 oktober is er gelegenheid om collectemunten te kopen, van 19.00-19.30 uur in de consistorie van de kerk.

 

Rondom gemeente

 

Catechese:

Deze week hebben we het gehad over ‘Groeien in de kennis van Jezus’. We hebben allemaal weleens een kunstbloem gezien. Zo’n bloem kan er prachtig uitzien, maar hij groeit niet, en de bijen hebben er ook niets aan. Wat leeft, groeit als het goed is. Dat geldt ook voor het geloof en de kennis van de Heere Jezus. We hebben samen onderzocht hoe die groei bevorderd kan worden. Het allerbelangrijkste is: uit het duister komen, in het Licht gaan staan!

Volgende week gaan we met de gewone groepsverdeling aan de slag. Ben je tussen 12 en 16, dan ben je welkom om 19.15 uur, vanaf 16 jaar om 20.15 uur. Kun je niet, dan alsjeblieft een berichtje.

 

Kerkenraad:

De kerkenraad vergadert weer op woensdag 11 oktober om 19.30 uur. Een van de onderwerpen op de agenda is: ambtsdragersvacatures. Laat er veel gebed zijn in de gemeente hiervoor. Dan zal de Heere ons de weg wel wijzen.

 

Clubkamp:

Vanaf vrijdag 13 oktober zal er weer een kampweekend gehouden worden. Alles wordt voorbereid en veel kinderen en jongeren zien er naar uit. We bidden om Gods zegen ook over dit werk.

 

Happy Kids Club:

Hallo jongens en meisjes! Het is weer bijna zover, de Happy Kids Club! Ook dit jaar willen we er samen met jou een gezellige middag van maken met als thema: ‘(t)op survival’! Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom op donderdag 19 oktober op basisschool De Wegwijzer. We willen om 13.00 uur beginnen (vanaf 12:45 inloop) en jullie papa’s en mama’s mogen jullie weer rond 18:00 uur ophalen, nadat we wat lekkers hebben gegeten. We hebben weer een avontuurlijk programma in petto! Natuurlijk hoef je geen entree te betalen, wel willen we ook dit jaar een goed doel steunen. Dit jaar gaan we twee zendelingen helpen in Roemenië. Deze zendelingen zetten zich in voor de arme kinderen, die wonen in een krottenwijk bij een vuilnisbelt. Door geld in te zamelen voor deze arme kinderen kunnen zij gebouwen bouwen zoals ontmoetingsruimten. Ook kunnen zij van dit geld speeltoestellen kopen, voorlichtingsprogramma’s maken en de kinderen bijbelstudies aanbieden om hen te helpen aan een toekomst. Dit kost veel geld en daarom willen we de zendelingen graag steunen! Wij hebben er weer zin in, jullie ook?

Hopelijk tot dan! Lisanne (06-20335221) en Savannah (06-57931586)

 

Tenslotte

 

Zondagmorgen wordt de doop bediend aan Lize van Eersel, dochter van Koenraad en Miranda, Capelseweg 9, 5109 RG. We wensen de ouders en de verdere familie een rijk gezegende dienst toe, te midden van een dankbare gemeente. In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft, dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons l leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is (Sela). Na de dienst is er koffie drinken in De Ark.

In de middagdienst ruil ik met ds. Foppen uit Gorinchem. Hij is geen onbekende voor onze gemeente, al is het even geleden dat hij hier voorging. Zelf zie ik ernaar uit om weer in Gorinchem te mogen voorgaan, de gemeente waar ik zes jaar geleden mijn kerkelijke stage deed.

 

Groet

 

Een hartelijke groet en een gezegende zondag toegewenst.

 

Ds. J. Boom