Archief
Categorieën

Voetius 8 december 2017

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 10 december, 2e Advent

 

9.30 uur ds. J. Boom, viering Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Heilig Avondmaalscollecte (SDOK, zie hieronder), ook in de zuil.

 

Oppas:

Mw. Gouda, Bregje en Liz

 

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn, ‘s middags dhr. C. van Veen

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. Tim de Roon, 0162-323179

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Lofzang van Maria:1. Midden-/bovenbouw: Ps.98:2a

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank. De collecten die gehouden zijn in november hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 501,33, instandhouding predikantsplaats € 116,01, diaconie € 299,90, GZB najaarszendingscollecte € 137,05 en voor “De Herberg” te Oosterbeek € 105,80. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

Avondmaalsproject:

A.s. zondag zal de avondmaalscollecte bestemd zijn voor een project van SDOK (stichting de ondergrondse kerk ), project kinderen en de vervolgde kerk. Vervolging heeft impact op kinderen. Op jonge leeftijd worden ze geconfronteerd met geweld, angst en éénzaamheid.

SDOK rust deze nieuwe generatie toe en geeft kinderen hoop voor de toekomst. Dit wordt op de volgende manieren gedaan: *school, er zijn kinderen die niet welkom zijn op de plaatselijke school omdat ze christen zijn. SDOK maakt het mogelijk dat kinderen toch onderwijs kunnen volgen. *toerusting, er zijn landen waar christelijke kinderen éénzaam zijn, deze kinderen worden op verschillende manieren toegerust. *opvang, sommige kinderen hebben één of beide ouders verloren vanwege geweld tegen christenen. Deze kinderen worden opgevangen en krijgen onderwijs en voedsel. Als voorbeeld zijn duizenden kinderen in Nigeria door geweld van moslimextremisten één of beide ouders verloren. SDOK steunt de opvang van deze kinderen. Ze krijgen onderwijs, onderdak en worden geholpen bij het verwerken van traumatische ervaringen. Van harte bevelen wij de avondmaalscollecte bij u aan en hopen dat u het werk van SDOK graag wil ondersteunen.

De diaconie

 

Rondom gemeente

 

(Belijdenis)catechese & clubwerk:

Maandag 11 december is er om 20.00 weer belijdeniscatechese in de pastorie. Dit is de laatste keer voor de kerstvakantie. De keer daarop zal zijn op maandag 8 januari 2018.

We hebben in de maand december nog catechisatie op dinsdag 12 en 19 december, op 12 dec. om 19.15 uur, op 19 dec. om 19.15 en 20.15 uur.

 

Kerkenraad.

Op woensdag 13 december is er kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in de consistorie. Wilt u het werk van uw kerkenraad opdragen in het gebed?

­

Bijbelkring:

Op donderdag 14 december gaan we verder met het lezen van het Johannesevangelie. We zijn toe aan hoofdstuk 2: de bruiloft te Kana en de reiniging van de tempel. Ik weet niet of we eraan toekomen beide geschiedenissen te bespreken. Dat hangt ook af van de inbreng van de bezoekers, uit ’s Gravenmoer én Sprang-Capelle. Welkom allemaal!

 

Kerstwandeling:

Op zaterdag 16 december wordt in de gemeente Dongen voor de eerste keer een kerstwandeling georganiseerd. Vele vrijwilligers uit de gezamenlijke kerken in Dongen en de Chr. Ger. Kerk in ’s Gravenmoer hebben hier veel voorbereiding in gestoken. Ook het koor Lumina hoopt medewerking te verlenen, evenals de voorgangers (inclusief de Hervormde). De kerstwandeling start bij de Oude Kerk in Dongen. Tussen 17.00 en 19.30 uur kunt u starten. De route is een kleine drie kilometer lang. Onderweg komt u allerlei thema’s uit het Kerstverhaal tegen.

 

Winterfair 2017 (vervolg):

Hoewel de Winterfair 2017 achter ons ligt, loopt er nog een actie die tijdens de Winterfair is ingezet. Het betreft de verkoop van runder- varkens en kiprollades. U heeft daarvoor bij de Nieuwsbrief meer informatie en een bestelformulier ontvangen. Denkt u eraan om het formulier uiterlijk 15 december aanstaande in te leveren bij één van op het bestelformulier vermelde adressen. Heeft u nog vragen of wilt u een extra bestelformulier vraag dat dan even aan Petra van Veen of Anja Netten. De netto-opbrengst van de rolladeactie komt ten goede aan de kerk. Van harte aanbevolen dus!

 

 

Tenslotte

Een lied van 17 eeuwen oud leidde me naar de Schriftlezingen van afgelopen zondag. De kerkvader Ambrosius schreef het lied ‘Veni Redemptor gentium’ rond 375 n.Chr. De kerkhervormer Maarten Luther schreef een Duitse vertaling in 1524. En ook in het Nederlands werd het lied diverse keren berijmd. (Overigens is zowel de Latijnse als de Duitse en de Nederlandse versie op YouTube te beluisteren; evenals de Engelse versie, die ook heel mooi is: Come, thou Redeemer of the earth!)

Het bijbels geïnspireerde lied bepaalt ons bij de Heere Jezus Christus als de Zon, die Bruidegom is en Held: een stralende Bruidegom, een schitterende Held. Hij kwam uit de hoge en daalde heel diep af, tot in de kribbe, tot in de dood aan het kruis. Laten wij op weg naar de viering van het Heilig Avondmaal de aandacht op Hem richten, luisteren naar Zijn roepstem en ons leven aan Hem toevertrouwen. Een rijk gezegende avondmaalszondag toegewenst.

 

Groet

Een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Ds. J. Boom