Archief
Categorieën

Voetius 9 februari 2018

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 11 februari

 

9.30 uur ds. J. Boom
14.30 uur ds. M. van de Ruitenbeek, Wilnis

 

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

 

Oppas:

Leanne Boom, Liz van Dongen en Silvia van Loon

 

Orgel:

’s morgens en ‘s middags dhr. R. Timmermans

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. T. de Roon, 0162-323179

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.48:6. Midden-/bovenbouw: Ps.6:9a

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 voor de kerk. Hartelijk dank.

 

Contributie Voetius:

De contributie voor het kerkblad blijft onveranderd en bedraagt ook in 2018 € 25. U wordt verzocht dit bedrag over te maken op rek.nr. NL02 RABO 0334 2251 59 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente ’s Gravenmoer.

 

Rondom gemeente

(Belijdenis)catechese:

Volgende week is het voorjaarsvakantie. Er is dan geen (belijdenis)catechese.

Graag tot de week erna.

 

PGML:

Op de maandagen 19 februari, 19 maart en 23 april worden ‘t Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk avonden gehouden over ‘De vergankelijkheid van het leven’. De predikanten Van Kapen en Van der Linden verzorgen deze avond. Aan de hand van 1 Corinthe 15 en Romeinen 8 proberen de deelnemers verder te komen in het verstaan van het opstandingsleven van Christus en het leven door de Geest van God. De avonden zijn ook los te bezoeken. Aanvang 20.00 uur.

 

Tenslotte

Zondag is de eerste van zeven lijdenszondagen. Tijdens de volgende week begint de zogenaamde 40-dagentijd. Op as-woensdag gaan Rooms-Katholieke gelovigen naar de kerk om een as-kruisje op het voorhoofd te ontvangen. Afgelopen week las ik dat hier en daar protestanten met hen mee gaan. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, als wij maar niet aan het uiterlijke teken alleen hangen. In de Bijbel is as het teken van rouw of boete. Op weg naar Goede Vrijdag en Pasen is het goed om ons af te vragen: Waarom moest Jezus sterven? Waarvan kwam Hij ons redden? Als wij daarbij stilstaan, dan past ons verootmoediging, berouw en inkeer vanwege ons ongeloof en onze ontrouw en ongehoorzaamheid. Maar met dat alles mogen wij ons tot Hem wenden die de schuld heeft gedragen en zondaren met God heeft verzoend. Zo mag de lijdenstijd een rijke tijd worden: wij mogen het leven vinden in het sterven van de Heiland.

Groet

Ook namens mijn vrouw en dochters een hartelijke groet.

ds. J. Boom