Archief
Categorieën

Voetius 9 maart 2018

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 11 maart (vijfde lijdenszondag)

9.30 uur ds. N.M. van Ommeren, Nieuwendijk

14.30 uur ds. J. Boom, zingen na de dienst

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

 

Oppas:

Gerjanne Zwart, Leanne Boom en Annette Timmermans

 

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags dhr. G.J. Netten

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. W. Timmermans, 0162-318731

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.2:7. Midden-/bovenbouw: Ps.31:5a

 

 

Diensten op woensdag 14 maart (biddag)

 

14.30 uur Kinderbiddagdienst in Herv. Kerk

19.30 uur ds. J. Boom, bidstond

 

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Biddagcollecte

 

Oppas:

’s middags mw. Gouda

 

Orgel:

’s avonds dhr. A. Colijn

 

Kerkauto:

’s middags fam. Boom, 0162-312264

’s avonds dhr. J. Konings, 0162-319644

 

 

Diensten op zondag 18 maart (zesde lijdenszondag)

 

9.30 uur ds. J. Boom, doopdienst

14.30 uur ds. A. de Wit, Besoyen

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Instandhouding predikantsplaats

 

Oppas:

Silvia van Loon, Liz van Dongen en Sam Zwart

 

Orgel:

’s morgens en ‘s middags dhr. R. Timmermans

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. T. de Roon, 0162-323179

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.31:11a. Midden-/bovenbouw: Ps.31:5

 

Rondom gemeente

 

Clubwerk:

Vrijdag 9 maart jongste groep & oudere groepen. Op vrijdag 23 maart is de jaarlijkse talentenavond in Waspik. Doe je best, jongens en meisjes!

 

(Belijdenis)catechese:

Maandag 12 maart is er wél, maandag 19 maart geen belijdeniscatechese, maandag 26 maart weer wél.

 

Dinsdag 13 maart is er geen catechese vanwege de biddag op woensdag 14 maart. Gaan we jullie op woensdagavond allemaal in de kerk zien? Ja toch? Jij gelooft toch ook dat alle dingen die je elke dag krijgt gaven van God zijn? In dat geloof moet je je oefenen, juist op de biddag.

Dinsdag 20 maart is de slotavond van de catechese. Wij beginnen dan om 19.15 uur en gaan de paasfilm ‘Victorie’ kijken. Om 21.00 uur zijn we klaar. Tot dan!

 

Zingen na de dienst:

Zondag 11 maart is er aansluitend aan de middagdienst gelegenheid om met elkaar liederen  te zingen. Zoals onlangs in de nieuwsbrief is vermeld, is er vanaf dit jaar twee keer na een middagdienst en twee keer na een avonddienst gelegenheid om liederen te zingen. Jong en oud, van harte welkom!

 

Kinderdienst op biddag:

Thema: God zorgt voor jou! (2 Kon. 4: 1-7) Waar? Hervormde Kerk, Kerkdijk 15  in ’s Gravenmoer. Wanneer? Woensdag 14 maart 2018. Hoe laat? 14.30 uur. Er is oppas aanwezig voor de allerkleinsten.

 

Bijbelkring:

Op woensdag 21 maart zal er weer bijbelkring zijn, om 19.30 uur in De Ark. Wij bezinnen ons op het tweede en het derde teken van de Heere Jezus dat Johannes beschrijft. Lees van te voren alvast eens Joh. 4:43-54 en Joh.5:1-18. Iedereen van harte welkom rondom de bron van ons geloof: de Bijbel.

 

Jeugddienst:

Jongeren van onze gemeente zijn al volop bezig met het organiseren van de jeugddienst op maandag 2 april, aanvang 9.30 uur. Ook in deze dienst zal de Paasboodschap klinken! Alleen heerst er in de gemeente een misverstand over deze dienst. Velen denken dat het een dienst van en voor de jeugd alléén is. Daarom zagen we de afgelopen jaren zo weinig volwassenen en ouderen. Wat is dat teleurstellend voor onze jeugd, als de rest van de gemeente ontbreekt wanneer de dienst eens een keer speciaal voor hen is vormgegeven. Een jeugddienst blijft een kerkdienst, alleen met een bijzonder karakter. Welke reden zou je hebben om te denken dat je zo’n dienst wel even kunt overslaan? In elk geval lijkt het dan net alsof de jongeren van de gemeente je niet ter harte gaan… Dat kan toch niet waar zijn? We gaan er dus van uit dat u allemaal elkaar opwekt, opbelt, een berichtje stuurt, vervoer regelt, etc. om elkaar mee te nemen naar de jeugddienst en de jeugd te laten zien dat er een gemeente is die om hen geeft. Als u het nooit gewend was om te komen, en u gaat nu wel, weet u hoe dat heet? Bekering! En bekering hoort bij Pasen: een nieuw leven. Het thema van de dienst is: ‘Open je ogen’. Een band van jongeren uit Sprang-Capelle zal de dienst muzikaal mee invullen en de zang ondersteunen. Elk instrument mag meehelpen om de opgestane Heere te loven en te prijzen! Zorg dat u erbij bent en neem gerust familie of bekenden mee.

 

Tenslotte

 

Woensdag 14 maart is het biddag. Twee keer wordt die dag een dienst gehouden in onze kerk. ’s Middags is er een dienst die zelfs voor de eenvoudigste en jongste te begrijpen is. ’s Avonds wordt er wat meer vaste kost aangeboden, maar ook in gewoon Nederlands… Alles staat in het teken van het gebed tot God. Wat zijn wij afhankelijk van Zijn zegen! En wat geeft Hij ons veel, elke dag weer! Wij denken soms heel dwaas dat wij recht hebben op al deze dingen: eten, drinken, kleding, veiligheid, zorg, onderwijs, enz.! Terwijl Hij met alle recht al het goede van ons zou kunnen wegnemen. Dat mogen wij op biddag wel beseffen. Het zal ons extra afhankelijk én dankbaar maken. Graag wil ik u en jou uitnodigen om punten voor het gebed in te leveren, zodat we die als gemeente voor Gods aangezicht kunnen brengen. Bel even of stuur een bericht.

Op zondag 18 maart wordt Jonah Netten gedoopt. Jonah is de zoon van Jarno en Yolanda Netten, Schoutstraat 32, 5165 VT Waspik. Laten wij als gemeente biddend om het gezin heen staan en samen delen in de vreugde om de doop. Wij wensen de Jarno en Yolanda samen met familie en vrienden een rijke dienst toe. Na de dienst is er gelegenheid om de familie en elkaar te ontmoeten in De Ark.

Intussen komt de Paastijd snel dichterbij. In de week voor Pasen, de Stille Week, zullen er weer verschillende bijeenkomsten zijn rondom de kern van ons geloof: de gekruisigde en opgestane Heere Jezus. Op woensdag 28 maart is er een bijeenkomst in de Hervormde Kerk, op donderdag 29 maart in de Gereformeerde Kerk (met Avondmaal), op vrijdag 30 maart in alle drie de kerken (Goede Vrijdag) en op zaterdag 31 maart in de Chr. Ger. Kerk (Paaswake met doopgedachtenis), steeds om 19.30 uur, alleen op zaterdag om 21.00 uur. Wij bidden dat het een rijke ervaring zal worden om zo het grote feest van Pasen tegemoet te leven, samen, verbonden, gericht op de ene Heere. Iedereen die de Heere Jezus zoekt, van harte uitgenodigd!

 

Groet

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. J. Boom