Dagelijks Woord
Stille Week

In de Stille Week worden er op woensdag 8 april, donderdag 9 april en zaterdag 11 april beeldopnamen uitgezonden met gebed, schriftlezing, meditatie, muziek en een lied.

 

De beeldopnamen zijn de bekijken en te beluisteren via de link die op de dag van uitzending onderstaand wordt vermeld.

Informatie coronavirus

Update (d.d. 04-04-2020)

 

Alle activiteiten afgelast
 
Omdat de maatregelen en richtlijnen van de overheid zijn verlengd blijven de geplande activiteiten voor de komende periode tot nader order afgelast. Dit betekent ondermeer dat er geen of in beperkte mate huisbezoeken zijn, geen kring- of clubwerk, geen paasontbijt is op tweede paasdag en de afsluiting van het Winterwerk 2019-2020 anders zal verlopen dan we gewend zijn. Een ingrijpende beslissing, maar als kerkenraad volgen we de landelijke richtlijnen hierin en hebben besloten om niet de grenzen op te zoeken van wat wel kan, maar bij de kern van de oproep te blijven door niet samen te komen. 

 

Corona maatregelen: aanpassing zondagse erediensten
 
We zijn dankbaar dat de kerkdiensten wel doorgang kunnen vinden, zij het in aangepaste vorm. De diensten zijn elke zondag om 09.30 en ook op Goede Vrijdag om 19.30 uur live te volgen via kerkomroep.nl  Op zondag 5 april 2020 om 14.30 uur wordt een eerdere en elders opgenomen dienst, waarin wordt gepreekt over Jesaja 33 en Jesaja 53, uitgezonden via kerkomroep.nl

 

Zondags gaan de morgendiensten en op Goede Vrijdag de avonddienst van onze Hervormde Gemeente in ‘s Gravenmoer wel door, maar de gemeente wordt opgeroepen om thuis mee te luisteren. Alleen de predikant, kerkenraad, koster en organist zijn in de dienst aanwezig. De middagdienst is de uitzending van een eerder elders opgenomen dienst.

 

De erediensten kunnen zo, in aangepaste vorm, wel doorgaan of doorgegeven worden, de lofzang wordt gaande gehouden en de Naam van de Heere wordt aangeroepen.

 

We beseffen dat deze maatregelen ingrijpend zijn, maar nemen deze uit verant-woordelijkheid en in vertrouwen op de Heere God.

 

We wensen u en jullie deze zekerheid toe: ‘Niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere.’

Neem voor vragen over de coronamaatregelen in onze gemeente gerust contact op met een lid van de kerkenraad.

 

De kerkenraad

Erediensten

 

Reguliere Kerktijden
 

09:30 en 14:30 uur
 

Fijn dat u belangstelling hebt voor de website van onze gemeente:
de Hervormde Gemeente te ‘s Gravenmoer. Misschien hebt u bewust voor deze website gekozen, misschien bent u zoekende of bent u in de omgeving op vakantie. Allemaal goed, we laten u op deze site nader kennis maken met de gemeente en onze missie.

In de Hervormde Gemeente van ‘s Gravenmoer staat Gods Woord centraal. In de Bijbel maakt God Zich bekend. Hij vraagt van ons om Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat ons dat niet lukt. We leven in een zondige en gebroken wereld. Gods liefde is echter zo groot dat Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld kwam om door Zijn sterven en opstanding te herstellen wat mensen kapot gemaakt hebben. Door het geloof in Hem hebben we hoop op een nieuwe toekomst.

Deze blijde Boodschap staat centraal in onze gemeente. We behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland en staan in de hervormd-gereformeerde traditie. De zondagse erediensten vormen het kloppend hart van de gemeente. Iedere zondag komt de gemeente (vaak ook met gasten) samen om naar Gods Woord te luisteren en Zijn Naam te loven en te danken in samenzang en gebeden. Er zijn twee kerkdiensten en wel om 9.30 uur en om 18.30 uur (in de periode oktober tot en met april om 14.30 uur).

Wij nodigen u hartelijk uit deze diensten mee te maken. De kerkdiensten zijn ook live te volgen en later te beluisteren via ‘kerkdienst beluisteren’ op deze site.

Op deze site geven wij u als gemeente, gast of zoeker een beeld van de gemeente, we brengen u op de hoogte van de actualiteiten en activiteiten en wijzen u de weg naar de contactpersonen. De website is voor iedereen toegankelijk.