Dagelijks woord
Diensten

In verband met recente verruimingen van de adviezen en aanbevelingen van de Overheid, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de PKN heeft de kerkenraad besloten die adviezen en aanbevelingen over te nemen. Reserveren voor de diensten is niet meer nodig. Voor degenen die dat prettiger vinden blijft (voorlopig) de mogelijkheid om zich aan te melden.

 

Als u of jij het, bijvoorbeeld vanwege kwetsbaarheid, nodig vindt om op een plaats te zitten waar de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd dan kan dat bij de aanmelding onder ‘opmerkingen’ worden aangegeven

 

Verder gelden natuurlijk een aantal praktische regels die u via onderstaande link kunt lezen:

 

Voor meer informatie klik hier.

 

Voor het aanmelden zie hieronder “Aanmelden voor”

 

Het tijdstip waarop de aanmelding voor een dienst mogelijk is, is terug te vinden op de reserveringspagina van de betreffende dienst.

 

Dankdag

Voor wie?

Voor iedereen!

Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.

Kom je ook?

We zijn blij en dankbaar dat we weer naar de kerk kunnen gaan, maar we houden nog wel afstand van elkaar  en we ontsmetten onze  handen.

Ben je ziek? Blijf thuis!

De dienst is ook online te volgen.

Het thema is: ‘Dankend doorgaan.

Dank je mee?

Op woensdagmiddag 3 november 2021
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, oma’s en opa’s
Om 14.00 uur staat de deur van de chr. Gereformeerde kerk open. Kerkebosdreef  2 (ingang Dorpsplein) Om 14.30 uur begint de dienst.


Onze gemeente

Fijn dat u belangstelling hebt voor de website van onze gemeente:
de Hervormde Gemeente te ‘s Gravenmoer. Misschien hebt u bewust voor deze website gekozen, misschien bent u zoekende of bent u in de omgeving op vakantie. Allemaal goed, we laten u op deze site nader kennis maken met de gemeente en onze missie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kaart-kerk-702x1024.jpg

In de Hervormde Gemeente van ‘s Gravenmoer staat Gods Woord centraal. In de Bijbel maakt God Zich bekend. Hij vraagt van ons om Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat ons dat niet lukt. We leven in een zondige en gebroken wereld. Gods liefde is echter zo groot dat Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld kwam om door Zijn sterven en opstanding te herstellen wat mensen kapot gemaakt hebben. Door het geloof in Hem hebben we hoop op een nieuwe toekomst.

Deze blijde Boodschap staat centraal in onze gemeente. We behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland en staan in de hervormd-gereformeerde traditie. De zondagse erediensten vormen het kloppend hart van de gemeente. Iedere zondag komt de gemeente (vaak ook met gasten) samen om naar Gods Woord te luisteren en Zijn Naam te loven en te danken in samenzang en gebeden. Er zijn twee kerkdiensten en wel om 9.30 uur en om 18.30 uur (in de periode oktober tot en met april om 14.30 uur).

De Erediensten voor de komende periode

Wij nodigen u hartelijk uit deze diensten mee te maken. De kerkdiensten zijn ook live te volgen en later te beluisteren via ‘kerkdienst beluisteren’ op deze site.

Op deze site geven wij u als gemeente, gast of zoeker een beeld van de gemeente, we brengen u op de hoogte van de actualiteiten en activiteiten en wijzen u de weg naar de contactpersonen. De website is voor iedereen toegankelijk.