Dagelijks Woord
Een oproep

Gebed  ………….. een oproep

 

En zij bleven allen eensgezind in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers, Handelingen 1:14

Bidden. Dat deden Jezus’ volgelingen na Zijn opname in de hemel. En niet zomaar. Zij hadden de belofte van Hem: De Heilige Geest zal komen. Uitgestort om jullie te vervullen. Om een kerk te scheppen met het hart in de hemel.

 

Ook wij hebben Hemelvaart gevierd. En nu? Wat hebben we nú nodig. Persoonlijk, en als kerk? Welke kant gaat het op met de gemeente, in de crisis, en door de crisis heen? Hoe gaat het verder met ons land en volk?

 

Is er eigenlijk niet maar één uitweg? De weg van het gebed. Hetzelfde gebed als toen: gebed om de Heilige Geest. Omdat de Geest van God de kerk in het leven riep, in leven houdt én opnieuw tot leven wekt. Geestelijke opwekking of herleving zorgt ervoor dat God weer in beeld komt; dat Jezus een levende werkelijkheid is. Leven en vrede, blijdschap en hoop, en een vruchtbaar, toegewijd leven zijn er de gevolgen van. De gemeente bloeit en is getuige in de wereld.

 

Daar bidden we sinds dinsdag 26 mei jl. wekelijks voor. We verzamelen op dinsdagavond om 20.00 uur op het Dorpsplein en gaan vervolgens, binnen de voorschriften en regels van de Overheid, in groepjes uiteen naar verschillende locaties om gezamenlijk te bidden.

Van harte uitgenodigd en welkom.

 

 

 

Avondgebed/meditatie

Om de gemeente en andere belangstellenden toe te rusten is er op woensdagavond een moment van bemoediging in de uitzending van een ‘avondgebed’.

Het ‘avondgebed’ bestaat uit: een bijbellezing, orgelspel en gebed.

Het ‘avondgebed’ is iedere woensdagavond vanaf 19.15 uur te beluisteren via kerkomroep.nl

Informatie coronavirus

 

Update (d.d. 30-05-2020)

Activiteiten afgelast

Hoewel de maatregelen en voorschriften voor onder meer de kerken worden verruimd per 1 juni 2020 en, onder voorbehoud, per 1 juli 2020, zullen er in de maand juni 2020 nog geen kerkdiensten zijn met gemeenteleden. Dit betekent onder meer ook dat de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 14 juni 2020 niet doorgaat. Dat is een ingrijpende beslissing, maar als kerkenraad volgen we de landelijke richtlijnen hierin en hebben besloten om niet de grenzen op te zoeken van wat wel kan, maar bij de kern van de oproep te blijven door niet samen te komen.

 

 

Corona maatregelen: aanpassing zondagse erediensten

We zijn dankbaar dat de kerkdiensten wel doorgang kunnen vinden, zij het in aangepaste vorm (de gemeente wordt in juni 2020 nog steeds opgeroepen om thuis mee te luisteren. Alleen de predikant, kerkenraad, koster en organist zijn in de dienst aanwezig). De diensten zijn elke zondag om 09.30 uur ‘live’ te volgen via kerkomroep.nl 

Op zondag 31 mei 2020 is vanaf 14.30 uur een eerdere en elders opgenomen dienst te beluisteren via kerkomroep.nl  Voorganger deze dienst is ds. J.H. Visser. De verkondiging heeft als thema ‘Gods vleesvervanger’ (naar aanleiding van Romeinen 8: 1-17).

 

Op maandag 1 juni 2020 (Tweede Pinksterdag) wordt een beelduitzending van de dienst uitgezonden waarin voorgaat ds. J. Boom en waaraan wordt meegewerkt door kinderen en jeugd.

De uitzending is te zien en te beluisteren via de link die onderstaand zichtbaar is op maandag 1 juni 2020 vanaf 9.15 uur.

 

 

Op basis van de meest recente voorschriften en richtlijnen van de Overheid denkt de kerkenraad er over na, of en hoe, passend binnen de richtlijnen en voorschriften, invulling kan worden gegeven aan het daadwerkelijk bijeenkomen in diensten vanaf 1 juli aanstaande. Als bindend kader daarvoor gelden de Wet, de richtlijnen en voorschriften van de Overheid en het door de PKN daarvoor opgestelde Protocol dat zal worden uitgewerkt in een Gebruiksplan, waarvoor door de PKN een format beschikbaar is gesteld.

Zodra het Gebruiksplan door de kerkenraad is vastgesteld zal dit aan de gemeente beschikbaar worden gesteld en volgt daarover via een update van deze publicatie meer informatie.  

 

We wensen u en jullie deze zekerheid toe: ‘Niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere.’

 

Neem voor vragen over de coronamaatregelen in onze gemeente, maar ook voor andere vragen, gerust contact op met een lid van de kerkenraad.

 

De kerkenraad

Erediensten

 

Reguliere Kerktijden
 

09:30 en 18:30 uur
 

Fijn dat u belangstelling hebt voor de website van onze gemeente:
de Hervormde Gemeente te ‘s Gravenmoer. Misschien hebt u bewust voor deze website gekozen, misschien bent u zoekende of bent u in de omgeving op vakantie. Allemaal goed, we laten u op deze site nader kennis maken met de gemeente en onze missie.

In de Hervormde Gemeente van ‘s Gravenmoer staat Gods Woord centraal. In de Bijbel maakt God Zich bekend. Hij vraagt van ons om Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat ons dat niet lukt. We leven in een zondige en gebroken wereld. Gods liefde is echter zo groot dat Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld kwam om door Zijn sterven en opstanding te herstellen wat mensen kapot gemaakt hebben. Door het geloof in Hem hebben we hoop op een nieuwe toekomst.

Deze blijde Boodschap staat centraal in onze gemeente. We behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland en staan in de hervormd-gereformeerde traditie. De zondagse erediensten vormen het kloppend hart van de gemeente. Iedere zondag komt de gemeente (vaak ook met gasten) samen om naar Gods Woord te luisteren en Zijn Naam te loven en te danken in samenzang en gebeden. Er zijn twee kerkdiensten en wel om 9.30 uur en om 18.30 uur (in de periode oktober tot en met april om 14.30 uur).

Wij nodigen u hartelijk uit deze diensten mee te maken. De kerkdiensten zijn ook live te volgen en later te beluisteren via ‘kerkdienst beluisteren’ op deze site.

Op deze site geven wij u als gemeente, gast of zoeker een beeld van de gemeente, we brengen u op de hoogte van de actualiteiten en activiteiten en wijzen u de weg naar de contactpersonen. De website is voor iedereen toegankelijk.