Dagelijks woord
Diensten

In verband met recente verruimingen van de adviezen en aanbevelingen van de Overheid, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de PKN heeft de kerkenraad besloten die adviezen en aanbevelingen over te nemen. Dat betekent dat er op zondag twee diensten met gemeenteleden en gasten worden gehouden, te weten om 9.30 uur morgendiensten en om 18.30 uur avonddiensten.

Voor deze diensten is het, vanwege de wettelijke registratieplicht, voorgeschreven voor iedere dienst te reserveren. Per dienst zijn er 55 plaatsen beschikbaar

Om alles zorgvuldig, verantwoord en veilig te laten verlopen heeft de kerkenraad voor de organisatie rond de diensten een voorgeschreven Gebruiksplan opgesteld en vastgesteld.

Voor meer informatie klik hier.

Voor het reserveren zie hieronder “Reservering voor”

Het tijdstip waarop de reservering voor een dienst mogelijk is, is terug te vinden op de reserveringspagina van de betreffende dienst.

 

Onze gemeente

Fijn dat u belangstelling hebt voor de website van onze gemeente:
de Hervormde Gemeente te ‘s Gravenmoer. Misschien hebt u bewust voor deze website gekozen, misschien bent u zoekende of bent u in de omgeving op vakantie. Allemaal goed, we laten u op deze site nader kennis maken met de gemeente en onze missie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kaart-kerk-702x1024.jpg

In de Hervormde Gemeente van ‘s Gravenmoer staat Gods Woord centraal. In de Bijbel maakt God Zich bekend. Hij vraagt van ons om Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat ons dat niet lukt. We leven in een zondige en gebroken wereld. Gods liefde is echter zo groot dat Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld kwam om door Zijn sterven en opstanding te herstellen wat mensen kapot gemaakt hebben. Door het geloof in Hem hebben we hoop op een nieuwe toekomst.

Deze blijde Boodschap staat centraal in onze gemeente. We behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland en staan in de hervormd-gereformeerde traditie. De zondagse erediensten vormen het kloppend hart van de gemeente. Iedere zondag komt de gemeente (vaak ook met gasten) samen om naar Gods Woord te luisteren en Zijn Naam te loven en te danken in samenzang en gebeden. Er zijn twee kerkdiensten en wel om 9.30 uur en om 18.30 uur (in de periode oktober tot en met april om 14.30 uur).

De Erediensten voor de komende periode

Wij nodigen u hartelijk uit deze diensten mee te maken. De kerkdiensten zijn ook live te volgen en later te beluisteren via ‘kerkdienst beluisteren’ op deze site.

Op deze site geven wij u als gemeente, gast of zoeker een beeld van de gemeente, we brengen u op de hoogte van de actualiteiten en activiteiten en wijzen u de weg naar de contactpersonen. De website is voor iedereen toegankelijk.