Dagelijks Woord
Diensten juli en augustus 2020

De kerkenraad heeft besloten om, binnen de gegeven mogelijkheden, in de maanden juli en augustus 2020 om 9.30 uur morgendiensten met gemeenteleden en gasten te houden in het kerkgebouw. Voor deze diensten is het verplicht te reserveren. Per dienst zijn er 60 plaatsen
beschikbaar.

 

Vanaf 14.30 uur is een elders opgenomen diensten te beluisteren via kerkomroep.nl Voor de maanden juli en augustus 2020 is dit een serie verdiepingsdiensten vanuit de Noorderkerk te Amsterdam. Voorgangers in deze diensten zijn afwisselend dr. P.J. Visser en ds. J.H. Visser. De titel van de verdiepingsdiensten is: ‘de heiliging van het alledaagse’.

 

De kerkenraad heeft voor de organisatie rond de morgendiensten in juli en augustus 2020 een voorgeschreven Gebruiksplan opgesteld en vastgesteld.

 

Voor meer informatie klik hier.

 

Voor het reserveren zie hieronder “Reservering voor”

 

De reservering staat open van maandag 9:00 uur tot en met vrijdag 20:00 uur in de week voorafgaand aan de dienst.

Reservering voor
Bezinningsmoment

In de maanden juli en augustus 2020 zenden we doordeweeks een bezinningsmoment uit.

 

Het ‘bezinningsmoment’ met geestelijke liederen, bijbelwoorden, meditatie en gebed, is, in de maanden juni, juli en augustus 2020, iedere woensdagavond vanaf 19.15 uur te beluisteren via kerkomroep.nl

Erediensten

 

Reguliere Kerktijden
 

09:30 en 18:30 uur
 

Fijn dat u belangstelling hebt voor de website van onze gemeente:
de Hervormde Gemeente te ‘s Gravenmoer. Misschien hebt u bewust voor deze website gekozen, misschien bent u zoekende of bent u in de omgeving op vakantie. Allemaal goed, we laten u op deze site nader kennis maken met de gemeente en onze missie.

In de Hervormde Gemeente van ‘s Gravenmoer staat Gods Woord centraal. In de Bijbel maakt God Zich bekend. Hij vraagt van ons om Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat ons dat niet lukt. We leven in een zondige en gebroken wereld. Gods liefde is echter zo groot dat Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld kwam om door Zijn sterven en opstanding te herstellen wat mensen kapot gemaakt hebben. Door het geloof in Hem hebben we hoop op een nieuwe toekomst.

Deze blijde Boodschap staat centraal in onze gemeente. We behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland en staan in de hervormd-gereformeerde traditie. De zondagse erediensten vormen het kloppend hart van de gemeente. Iedere zondag komt de gemeente (vaak ook met gasten) samen om naar Gods Woord te luisteren en Zijn Naam te loven en te danken in samenzang en gebeden. Er zijn twee kerkdiensten en wel om 9.30 uur en om 18.30 uur (in de periode oktober tot en met april om 14.30 uur).

Wij nodigen u hartelijk uit deze diensten mee te maken. De kerkdiensten zijn ook live te volgen en later te beluisteren via ‘kerkdienst beluisteren’ op deze site.

Op deze site geven wij u als gemeente, gast of zoeker een beeld van de gemeente, we brengen u op de hoogte van de actualiteiten en activiteiten en wijzen u de weg naar de contactpersonen. De website is voor iedereen toegankelijk.