Bijbelkring

De Bijbelkring, onder leiding van de predikant, komt ca. 8 keer per seizoen op de woensdagavond of donderdagavond bijeen in verenigingsgebouw ‘De Ark’. De kring begint om 19.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.

 

Network 20-40

Network 20-40 is er voor jongvolwassenen in de leeftijd van 20 tot en met 40 jaar. Op een networkavond wordt er met elkaar gezocht naar verdieping over een bepaald onderwerp. Onderwerpen worden aangedragen door de jongvolwassenen zelf. Dit kunnen onderwerpen zijn die vragen oproepen in jouw eigen leven. We willen met elkaar zoeken wat de Bijbel hierover zegt en welke antwoorden de Bijbel ons hierin aanreikt. Naast het onderwerp is er ruimte voor onderlinge gesprekken. Contactpersonen van Network 20-40 zijn Dhr. en Mw. ʼt Hooft tel. (0162) 79 50 94.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’

Vrouwenvereniging ‘Lydia’ komt om de twee weken samen op woensdagavond. De avonden vinden plaats in verenigingsgebouw ‘De Ark’ en het aanvangstijdstip is 19.30 uur. De dames houden een Bijbelstudie uit het blad ‘De Hervormde Vrouw’. Daarnaast is er gelegenheid voor creatieve en ontspannende activiteiten. De vereniging viert Kerstfeest en Pasen gezamenlijk. De vrouwenvereniging organiseert jaarlijks haar verkoopmiddag en erwtensoepmaaltijd voor de gehele gemeente.

Contactpersoon en tevens presidente van vrouwenvereniging ‘Lydia’ is Mw. G. Gouda tel. (0162) 69 48 32.

Contactmiddag voor ouderen

Eenmaal per maand wordt, in het winterwerkseizoen, een contactmiddag voor ouderen georganiseerd. De contactmiddag is bedoeld voor gemeenteleden van circa 65 jaar en ouder. Het programma bestaat uit een meditatie gevolgd door een activiteit. Deze activiteit varieert van een spel tot een presentatie of lezing van een gastspreker. Eenmaal per seizoen wordt er voor de deelnemers een etentje georganiseerd. De middagen worden gehouden in verenigingsgebouw ‘De Ark’ en beginnen om 14.00 uur. Voor vervoer naar ‘De Ark’ kunt u contact opnemen met dhr. R. Gouda tel. (0162) 69 48 32.

Startdag Winterwerk

Deze jaarlijkse activiteit, op de zaterdag voorafgaand aan de opening van het winterwerkseizoen, is gericht op de onderlinge ontmoeting van de gehele gemeente in een ontspannen maar ook bezinnende sfeer. Alle gemeenteleden, zowel jong als oud, zijn hartelijk welkom.

Lentemarkt

Normaliter vind deze markt plaats op de tweede zaterdag in april. De organisatie ligt in handen van de Jeugdraad. De opbrengsten zijn bedoeld voor het jeugdwerk in de Gemeente.

Naast de jeugd zijn alle gemeenteleden welkom om hun steentje bij te dragen aan deze markt. Met deze opzet brengen we al jarenlang jong en oud bij elkaar.

 

Winterfair

De Winterfair is een initiatief van het College van Kerkrentmeesters en wordt (in principe) gehouden op de laatste zaterdag van november. De Winterfair wordt enerzijds gehouden om extra middelen te voor de gemeente te werven en anderzijds om gemeenteleden bij elkaar te brengen. De opbrengst van deze markt is bestemd voor de kerk.

Deze markt is tevens een gelegenheid om als Gemeente in contact te komen met niet-gemeenteleden.