Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 3 mei

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur Uitzending via kerkomroep.nl


Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.6:9a. Midden-/bovenbouw: Ps.121:4


Bijdragen:

In het collecterooster staat naast de ‘gewone’ collecten bij a.s. zondag vermeld: Instandhouding predikantsplaats.

Wilt u aan kerk en diaconie uw gaven schenken, gebruik dan de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79

Diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Van harte aanbevolen.


Bezinningsmoment / avondgebed, woensdag vanaf 19.15 uur

woensdag 29 april: fam. Gouda

woensdag 6 mei: fam. Van der Giessen

Te beluisteren via kerkomroep.nl


Kerk doordeweeks


Kerkenraad:

Op woensdag 6 mei hoopt de kerkenraad te vergaderen, deels op een andere manier dan gewoonlijk, maar toch. Het is nodig om over verschillende zaken te overleggen. Een van die dingen is het verkiezen van ambtsdragers. Dat is een punt dat altijd toch wat zwaarder weegt; je voelt aan dat de voortgang van het werk in de gemeente ervan afhangt. En tegelijk weet je dat een verkiezing tot ambtsdrager diep ingrijpt in het leven van de verkozen broeders en hun geliefden. Wilt u als gemeente bidden dat de kerkenraad wijsheid zal krijgen in het verkiezen en dat de Heere door Zijn Geest mensen zal roepen om Hem in Zijn gemeente te dienen?


Tenslotte

Een hartelijke groet, in het bijzonder aan iedereen die alleen zit, zo goed als opgesloten in uw huizen. Wij leven in onze gebeden met u mee. Het is fijn als mensen op verschillende manieren contact met u opnemen om te laten weten dat u niet vergeten bent. Maar vooral: dat de Heere u zal aanspreken: Ik verlaat u niet.

Aanstaande zondagmorgen lezen wij verder in Zacharia 1: het eerste visioen. Toen ik dit gedeelte nog eens doorlas, viel mijn oog op woorden waar ik aanvankelijk niet eens bij stilgestaan had: … heel het land zit neer en is stil (Zach.1:11b). Hé, denk je dan… dat is dus vaker gebeurd dan in 2020. Het maakt je benieuwd: waarom schrijft Zacharia dit? Wat was er in die tijd aan de hand? Daarnaar ga ik op zoek deze week. En vooral zoek ik natuurlijk naar het antwoord op de vraag: En wat wil God tegen óns zeggen via dit visioen van de profeet?

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom