Dagelijks woord

Dienst op maandag 31 december, oudejaarsdag

19.00 uur ds. J. Boom

Collecten:

1. Diaconie

2. Kerk

3. Oudejaarscollecte

Orgel:

dhr. A. Colijn

Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

Dienst op dinsdag 1 januari, nieuwjaarsdag

10.00 uur ds. J. Boom, koffie drinken na de dienst

Collecten:

1. Diaconie

2. Kerk

Oppas:

Mw. Van der Giessen, Sam Zwart en Jelle de Roon

Orgel:

dhr. C. van Veen

Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613