Dagelijks woord

Diensten op dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag

9.30 uurds. J. Boom

14.30 uur ds. J. Noordam, Nieuwendijk

Collecten:

1. Diaconie

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Oppas:

Marline Boom, Liz van Dongen, Leanne Boom

Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s middags dhr. C. van Veen

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Konings, 0162-319644

Dienst op woensdag 26 december, Tweede Kerstdag

10.00 uur Kerstfeestviering met de kinderen van de zondagsschool

Collecten:

Stichting HOE (zie hieronder)

Orgel:

Dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

Dhr. J. Verduijn, 0162-321613