Bidddag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
Natuurlijk gaan we ook bidden met elkaar.

“Wat vraag jij?”
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s

Op woensdagmiddag 13 maart Kerkebosdreef 2
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 20 januari

9.30 uurds. I. Hoornaar, Ermelo

14.30 uur ds. J. Boom, start ‘Week van Gebed’

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud verwarming

Oppas:

Mw. Van der Giessen, Jelle de Roon, Sam Zwart

Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s middags dhr. A. Colijn

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Konings, 0162-319644

Psalmen leren:

Onderbouw: Gez.81:12a. Midden-/bovenbouw: Ps.25:6a

Felicitatiedienst:

Vanwege het beëindigen van het werk voor de felicitatiedienst door mw. Van Pelt zijn wij op zoek naar iemand die haar wijk (Hoofdstraat, Wilhelminalaan en ‘s Gravenhove) per direct kan overnemen. Als u/jij daartoe bereid bent, neem dan even contact op met dhr. Hans Boer, Prinsenstraat 4, tel. 06-47935615.

Werk mee! Het mag!

Dat is het thema van de actie Kerkbalans in onze gemeente voor dit jaar. Gemeente, dat is niet vrijblijvend. Het gaat om de instandhouding en voortgang van Gods gemeente. Daaraan mogen we allemaal als gemeenteleden meewerken. In 1 Korinthe 3 staat: “Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk bent u”. Laten we vanuit die ‘opdracht’ ons betrokken weten bij de voortgang van het werk van Zijn gemeente te ‘s Gravenmoer. En laten wij dat doen vanuit het fundament dat gelegd is namelijk: Jezus Christus. Werkt u mee? Ja het mag! Gemeente, ouderen en jongeren, laten we daarvoor onze verantwoordelijkheid nemen! De enveloppen met de informatiefolder en antwoordformulier worden vanaf 21 januari aanstaande bezorgd en worden tussen 4 februari aanstaande en 18 februari aanstaande weer bij u op opgehaald. Gemeenteleden buiten ’s Gravenmoer kunnen het antwoordformulier per post retourneren of  in de daarvoor bestemde doos op de stenen tafel achterin de kerk stoppen. Gemeente, mogen we dit jaar ook weer op uw medewerking rekenen? College van Kerkrentmeesters

Rondom gemeente

Week van gebed:

Van zondag 20 tot en met zaterdag 26 januari is het de Week van Gebed, een week waarin wereldwijd christenen tijd vrij maken voor gezamenlijk gebed. Dit jaar is het thema ‘Recht voor ogen’. De Week van Gebed heeft in veel landen al een lange geschiedenis: al meer dan 150 jaar komen christenen in januari samen om te bidden voor kerk, politiek en samenleving. Wat is dat nodig! Er gebeurt op het wereldtoneel (inclusief de kerk) zo veel. Wij bidden om Gods bevrijdende wijsheid en genadige hulp. De kerken van ‘s Gravenmoer organiseren elke avond om 19.30 uur een gebedsuur in een van de kerken. Iedereen wordt van harte uitgenodigd op de volgende locaties.

  • Maandag 21 jan.: Gereformeerde Kerk, Vaartweg 28
  • Dinsdag 22 jan.: Chr. Ger. Kerk, Kerkebosdreef 2
  • Woensdag 23 jan.: De Ark bij Herv. Kerk, Zwaanstraat 4
  • Donderdag 24 jan.: Chr. Ger. Kerk, Kerkebosdreef 2
  • Vrijdag 25 jan.: Gereformeerde Kerk, Vaartweg 28
  • Zaterdag 26 jan:: De Ark bij Herv. Kerk, Zwaanstraat 4

(Belijdenis)catechese:

Ook als (belijdenis)catechisanten zijn jullie van harte welkom bij de samenkomsten in de Week van Gebed. Voor de tijden en plaatsen, zie hierboven.

Vrouwenvereniging:

Woensdag 23 januari hopen we elkaar weer in de Ark te ontmoeten. We willen verder gaan met de bijbelstudie nr 2  ‘ontmoeting vol verwachting’. Wilt u de Hervormde Vrouw van juni 2017 meenemen? We beginnen om 19.30 uur. Allen weer van harte welkom!

Tenslotte

Het jaar 2019 is nog zo jong en er gebeurt alweer zo veel. In eigen land was er de storm en de geestelijke strijd rondom de ‘Nashvilleverklaring’. Menigeen maakt zich ook zorgen over het klimaatverdrag. Internationaal zorgen de Britten voor spannende dagen. Laten wij vast vertrouwen dat de macht over hemel en aarde in handen is van onze getrouwe Zaligmaker en Koning.

Aanstaande zondag mogen we de Week van Gebed openen. Ik zou geen betere tekst voor de verkondiging kunnen bedenken dan de tweede bede van het Onze Vader: Uw Koninkrijk kome! Het is alweer twee maanden geleden dat wij bepaald werden bij de eerste bede. Nu gaan we verder met de overdenking van een regel uit het gebed dat Christus ons geleerd heeft. Laat dat de toon zetten voor alle gebeden die we als christenen in ‘s Gravenmoer een week lang zullen neerleggen voor de troon van Gods genade. Een gezegende zondag toegewenst, en maak alstublieft tijd voor gebed in de week die komt.

Groet

In de pastorie hopen wij zondag onze jarige vrouw en moeder in het zonnetje te kunnen zetten. Namens haar en namens onze dochters een hartelijke groet aan u en jullie allemaal.

ds. J. Boom