Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 3 september

9.30 uur dr. H. Klink, Hoornaar

18.30 uur ds. J. Boom

Zondagsschool:

De kinderen zijn in deze zomerperiode bij ons in de kerk.


Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ’s avonds dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Janneke Kruijf en Livia ’t Hooft


Psalmen leren:

Onder- en bovenbouw Ps.25:7


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. onderhoud verwarming

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 en € 40 voor de kerk. Mw. Adri van Eersel ontving een envelop met inhoud voor het jeugdwerk in onze gemeente. Hartelijk dank voor al uw gaven.


Felicitatiedienst:

De felicitatiedienst gaat op maandag 4 september tussen 19.00 en 19.30 uur in de Ark de bussen legen. Alle betrokkenen welkom.


Kerk doordeweeks

Opening winterwerk:

Vanaf a.s. zondag zal achter in de kerk een lijst klaarliggen om je op te geven voor de BBQ op de startzaterdag, 23 september. De kerkenraad hoopt dat we het nieuwe seizoen met heel de gemeente kunnen openen. Er zijn moeilijke jaren geweest vanaf 2020 (corona), en het was soms wennen om de draad weer op te pakken. Laten we God dankbaar zijn dat de Heere Jezus Christus een gemeente heeft, waar Hij ons geestelijk wil voeden door Zijn woord, waar we elkaar mogen bijstaan om het gelovig vol te houden in de geestelijk gure tijd waarin wij leven, waar we onze stem verheffen in de lofzang voor Hem. De anderen hebben jou nodig, en u, en wij hebben allemaal elkaar nodig. Zonder gemeente raken we verward in de wirwar van ons eigen gevoel en ons eigen gelijk. Laat het begin van een nieuw seizoen de aanleiding zijn om onze betrokkenheid weer te tonen en zo tot eer van God de verbondenheid met elkaar te zoeken.


Tenslotte

Zondagmorgen staat een ruil gepland met ds. Klink uit Hoornaar. In de avonddienst worden wij bepaald bij de Heere Jezus als onze Middelaar. Misschien zijn wij niet gewoon om de Heere Jezus met deze titel aan te spreken. Wel zingen we soms: Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. De Bijbel geeft aan de Heiland deze benaming. Dat nodigt ons uit om het in geloof ook ná te zeggen. Maar wat zeggen wij daarmee? Welke blijdschap geeft het ons dat we Jezus niet alleen Middelaar mogen nóemen, maar dat Hij het daadwerkelijk ís? In de verkondiging mag dit onthuld worden. Daarbij hebben wij allemaal belang. Daarom: van harte tot zondag!

uw ds. J. Boom