Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 12 februari

9.30 uur ds. F. Wijnhorst, Krabbendijke

14.30 uur ds. J. Boom, in De Ark


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ’s middags dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 06-39644148


Oppas:

Liz van Dongen


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.103:1a, bovenbouw Ps.119:17


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.

De collecten van de afgelopen maanden hebben het volgende opgebracht:

December 2022: voor de kerk € 396,50; voor de instandhouding van de predikantsplaats € 175,35; oudejaarscollecte € 209,30; verwarming kerk € 51,50.

Voor de diaconie: € 330,85; avondmaalscollecte € 99,50.

Januari 2023: voor de kerk € 190,55; verwarming kerk € 93,90; rollade-actie € 411 (met dank aan fam. Van Veen die alles weer zo goed heeft geregeld).

Voor de diaconie: € 194,15; leerstoelfonds € 35,55. Allen hartelijk dank voor uw gaven.


Kerk doordeweeks

Seniorenmiddag:

Op dinsdagmiddag 14 februari om 14.00 uur mogen we als senioren weer samenkomen in De Ark. Deze middag zal ds. K. van Velzen als spreker voor Cristenen voor Israël aanwezig zijn. Het onderwerp staat in het teken van het huidige antisemitisme in relatie tot de holocaust. Dit is op dit moment zeer actueel. We hopen u allen weer in gezondheid te mogen begroeten. Voor vervoer mag u bellen naar Jaap Verduijn, tel. 0162-321613.

Catechese:

Afgelopen dinsdag hebben we met de eerste groep verder nagedacht over ‘Wie is God?’ Hij is de Schepper. Ons leven is van Hem. Alles is van Hem. We hebben met elkaar gedeeld wat voor gevolgen dat heeft voor ons leven.

Met de oudste groep hebben we de afgelopen tijd de eerste hoofdstukken van de Bijbel nauwkeurig gelezen: over de schepping, de zondeval en de belofte van verlossing. Deze week hebben we de lijnen doorgetrokken naar andere woorden in de Bijbel waarin een echo van die eerste hoofdstukken te vinden is.

Op dinsdag 28 februari (na de voorjaarsvakantie) hoop ik de catechisanten weer te ontmoeten in De Ark. De 9-11-jarigen om 18.45 uur en 16+ om 20.00 uur. Tot dan!

Vrouwenvereniging Lydia – Erwtensoepmaaltijd:

Na 3 jaar corona willen we weer een erwtensoepavond organiseren. Het is heel fijn dat dat weer kan. Tevens een mooi moment om elkaar weer eens te ontmoeten op een ontspannen manier. Ook als er iemand is die geen erwtensoep lust, daar koken we graag een ander soepje voor! Iedereen is welkom op woensdag 15 februari, We verwachten je dan vanaf 17.00 uur in De Ark. Je kunt je opgeven bij Adri van Eersel 0162-692430. Tevens ligt er een intekenlijst op de stenen tafel achter in de kerk en in De Ark. We hopen op een mooie opkomst. Tot ziens. Maaike Quirijns 0162-318948.

Bijbelkring:

Op donderdag 16 februari komt de bijbelkring samen, om 19.30 uur in………… We lezen verder in de Eerste Brief aan Timotheüs, hoofdstuk 4. Iedereen graag tot ziens.

Weeksluiting:

De bewoners van zorgcentrum De Stroming in Waspik ontmoeten elkaar op vrijdag 17 februari om 14.30 uur in een weeksluiting, waarin ik mag voorgaan. We zien ernaar uit om samen te zingen en te luisteren naar de goede boodschap van God.

Gespreksgroep:

De gespreksgroep voor gemeenteleden tussen 20 en 60 jaar staat gepland voor donderdag 2 maart a.s. Je kunt je nog steeds opgeven bij Marloes en Robert Timmermans.


Tenslotte

Wat verdient een dominee? Die vraag kan zomaar leven als je bij de actie Kerkbalans gevraagd wordt om je bijdrage. In de folder zie je een groot bedrag staan, ergens rondom de €100.000 en je kunt denken dat dat het jaarinkomen van de predikant is. Op zo’n moment is het goed om even op onderzoek uit te gaan. Google helpt misschien niet veel verder, maar onze kerkrentmeesters weten het wel en ook mijzelf mag u er gerust naar vragen. Je zult dan horen dat een predikant zo ongeveer hetzelfde ontvangt als een verpleegkundige, loodgieter of een gemiddelde docent. Daarbij krijgt hij nog een bedrag voor elke dienst in een andere plaats waarin hij voorgaat. Kortom: een dominee heeft een mooi inkomen, genoeg om van rond te komen. De grootste kostenpost bestaat net als bij de meeste mensen uit de woonlasten en ook in de pastorie is het opletten dat er niet te veel gas en elektriciteit wordt verbruikt… Ik ben dankbaar dat we als dominees ook qua inkomen maar gewone mensen zijn, die niets verdienen en toch veel krijgen. Als u benieuwd bent naar precieze bedragen… vragen staat vrij!

We mogen met elkaar weer uitzien naar de zondag, het wekelijkse rustpunt en oplaadpunt. Als Gods Woord opengaat en Zijn Geest het zegent, begint er een bron van leven te stromen, van God uit en naar God toe. Dorsten we daarnaar? Zien wij ernaar uit en bidden wij dan ook persoonlijk dat wij in de erediensten aangeraakt mogen worden? In het verleden werd weleens gezegd: Als je nat wilt worden, moet je in de regen gaan lopen, en als je zalig wilt worden, moet je onder de verkondiging van Gods Woord komen. Daar wil de Heere immers inwerken op de harten van ons mensen. Hij doet dat door ons aan te spreken. Hij ontmoet ons als Zijn Woord gelezen wordt, uitgelegd en in de psalmen en liederen vertolkt. Die ontmoeting is een heilig gebeuren waarin de hemel en de aarde elkaar raken. Bid daar om.

De middagdienst is de derde in de serie ‘ABC van het geloof’. We hebben afgelopen maand stilgestaan bij de Aanneming tot kinderen van God, het Aannemen van de Heere Jezus door het geloof en het grote belang van Bekering. Nu vraagt de benaming ‘Christus’ onze aandacht. Waarom heet onze Heere Jezus ook ‘Christus’? En direct daarmee verbonden: wat wil het zeggen dat wij genoemd zijn naar Hem (‘christenen’)? Graag tot zondag!

Een hartelijke groet vanuit de Lange Veertel,

uw ds. J. Boom