Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Kerk op zondag

Diensten op zondag 12 januari

9.30 uur ds. J. Boom, afscheid ambtsdrager

14.30 uur ds. K.E. Schonewille, Waardenburg-Neerijnen


Collecten:

1. Diaconie (HGJB, zie hieronder)
2. Kerk


Oppas:

Christianne de Roon, Therese Timmermans, Amira Jenje


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s middags dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.26 : 8. Midden-/bovenbouw: Gebed des Heren : 3


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens de collecte naar de zondagsschool. Leiding: Leanne Boom en Gert-Jan Netten.


Collecte HGJB:

Onze kinderen en jongeren zijn belangrijk. Vanaf jonge leeftijd vertellen we hen verhalen uit de bijbel. We leggen hen uit wat die verhalen betekenen, voor de mensen toen en voor ons nu. Zo leren we hen met God te leven. Maar dit doen we niet alleen. De HGJB helpt ons daarbij. Bijvoorbeeld door aansprekende materialen voor catechese en jeugdwerk. Daarom collecteren we binnenkort voor de HGJB.

Naast het ontwikkelen van aansprekende materialen voor kinderen en jongeren organiseert de HGJB ook diverse activiteiten waar de jeugd aan kan deelnemen. Zoals de scholierenweekenden en de kerstconferentie. Elk jaar bereikt de HGJB vele duizenden kinderen, tieners en jongeren met het evangelie, op een manier die aansluit bij hun beleefwereld.

De HGJB vraagt of u het werk onder kinderen, tieners en jongeren wil ondersteunen met uw gebed. Dat zij Gods leiding mogen ontvangen in het ontwikkelen van de materialen en het maken van de juiste keuzes. Daarnaast kunt u het werk ondersteunen met een bijdrage aan de collecte. Meer informatie over de HGJB vindt u op facebook: @HGJB Jeugdwerk en op de website www.hgjb.nl


Verantwoording:

De collecten die gehouden zijn in december hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 780.00, onderhoud verwarming € 64.05, instandhouding predikantsplaats € 221.40, oudejaarscollecte € 215.90, diaconie € 383.02, IZB € 68.90, Avondmaal collecte € 204.40. Allen hartelijk dank voor uw gaven.


Kerk doordeweeks


Contactmiddag:

Op dinsdag 14 januari om 14.00 uur wordt de eerste seniorenmiddag in het nieuwe jaar gehouden. Na de opening, mediatie en pauze gaan we aan de slag met gezellige activiteiten. Dat eenieder weer in goede gezondheid aanwezig mag zijn. Ook nieuwe deelnemers, van harte welkom! Voor vervoer kunt u bellen naar fam. Gouda, 0162-694832.


Catechese:

Aanstaande dinsdag 14 januari zijn jullie weer welkom om 19.00 uur in De Ark. Graag tot dan!


Kerkbalans:

‘Geloven in groei’: Dat is het plaatselijke thema van de actie Kerkbalans in onze gemeente voor dit jaar. Kerkbalans is niet vrijblijvend! Het gaat om de instandhouding en de voortgang Zijn gemeente. Daaraan mogen we allemaal, als gemeenteleden meewerken. In 1 Korinthe 3 staat: “Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk bent u”. Laten we vanuit die ‘opdracht’ ons betrokken weten bij de voortgang van het werk van Zijn gemeente te ‘s Gravenmoer. En laten wij dat doen vanuit het fundament dat gelegd is namelijk: ‘Jezus Christus’. Gelooft u/geloof jij in groei? Ja toch! Daarom, ouderen en jongeren, laten we onze verantwoordelijkheid nemen!

De enveloppen met de informatiefolder en antwoordformulier voor de actie Kerkbalans worden vanaf 20 januari aanstaande bezorgd en worden tussen 27 januari aanstaande en 3 februari aanstaande weer bij u op opgehaald. Gemeenteleden buiten ’s Gravenmoer kunnen het antwoordformulier per post retourneren of in de daarvoor bestemde doos op de stenen tafel achterin de kerk stoppen. Ook dit jaar rekenen we weer op uw medewerking! College van Kerkrentmeesters


Tenslotte


Abonnement:

Er zijn nog gemeenteleden die het abonnement op dit kerkblad voor het jaar 2019 niet betaald hebben. De kosten van € 25 kunt u per ommegaande overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL02 RABO 033 4225 159.


Afscheid:

Aanstaande zondag neemt br. Arjen van Andel afscheid als ouderling van de gemeente. De Fransen zeggen: Partir c’est mourir un peu (afscheid nemen is een beetje sterven). Nu betreft het afscheid van onze broeder wel de kerkenraad, maar niet de gemeente gelukkig. Wij zijn de Heere dankbaar voor alles wat Hij de gemeente in br. Van Andel heeft gegeven. Op dit moment is het nodig om wat afstand te nemen van het kerkenraadswerk en dat respecteren we. We bidden om Gods zegen op de levensweg van Arjen, Celina en hun kinderen. Dat Hij hen (naar de woorden van 1 Petrus 5) zal toerusten, bevestigen, versterken en funderen ook in de komende tijd. En laat de gemeente bidden om mannen die bereid zijn om dienstbaar te zijn in dit werk, waarin nu weer een lege plaats ontstaat.

Ook namens mijn vrouw en dochters een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom