Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 12 juni

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur prop. A.L. Kornaat, Klundert


Zondagsschool:

De kinderen gaan voorafgaand aan de preek naar de zondagsschool. Leiding: Leanne Boom


Orgel:

‘s morgens dhr. Robert Timmermans en ’s avonds dhr. Cees van Veen


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Liz van Dongen en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.87:3a, middenbouw: Ps.21:4

Collecten:


1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Kerk doordeweeks

Samenzangavond:

Op zaterdagavond 9 juli wordt een (samen)zangavond gehouden voor iedereen in ’s Gravenmoer en daarbuiten. Deze avond zal worden gehouden in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hoofdstraat. Iedereen jong en oud is hier van harte welkom om samen met elkaar te zingen of te luisteren. We willen voor deze avond een programma samenstellen met liederen die u zelf aan mag dragen! Is er een psalm of lied die u/jij graag met elkaar wil zingen, stuur dan uw verzoek naar het volgende emailadres: roberttimmermans81@hotmail.com. Ook zal er deze avond een collecte worden gehouden voor stichting ‘Red een kind’. Aanvang is 19.30 uur. We hopen er met elkaar een mooie avond van te maken. Van harte welkom!

Tenslotte

Elke bekering is een Pinksteren-in-het-klein. En bij elk verhaal verbaas je je over de manieren waarop de Heilige Geest mensen bij de Heere Jezus brengt. Zomaar een voorbeeld:

De familie van de Italiaan Davide Carini kwam tot geloof toen hij nog jong was. Carini wilde wetenschapper worden en begon in zijn tienerjaren twijfels te krijgen over het christelijke geloof. Tóch zag hij uiteindelijk duidelijk Gods werk in de schepping.

Carini: “Ik ben in 1993 geboren, in een rooms-katholiek gezin. We waren actief in de kerk: mijn moeder en ik zaten in het kerkkoor terwijl mijn vader hielp met het dragen van de ‘heiligen’ in de processies. Op een dag ging mijn vader op de fiets weg en ontmoette een christelijke zendeling die aan het hardlopen was. Op de achterkant van zijn shirt stond ‘Jezus is Heer’ geschreven. Dit trok de belangstelling van mijn vader en hij begon hem vragen te stellen. De zendeling gaf duidelijk de juiste antwoorden op deze vragen die altijd onbeantwoord waren gebleven. Daardoor kreeg mijn vader het verlangen om de Heilige Schrift te onderzoeken. Hij wilde vooral meer ontdekken over God.”

“Mijn vader raakte ervan overtuigd dat hij een relatie met God zou kunnen hebben, zonder een tussenpersoon, zoals een priester. Door Jezus is het mogelijk om een levende relatie met God te hebben. Dat is Gods verlangen. Mijn familie bekeerde zich in 2000, toen ik nog maar zeven jaar oud was.”

Telkens als je zulke getuigenissen leest, mag dat je dankbaar stemmen. ‘U gaat door met Uw werk, Heere God. Uw Geest zoekt mensen op. U alle lof!’

Een hartelijke groet, ook namens de dames,

uw ds. J. Boom