Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 12 mei

9.30 uurds. J. Boom, afsluiting winterwerk & preekbespreking

18.30 uur ds. W.J.A. Ester, ‘s Gravenmoer

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3.Jeugdwerk

Oppas:

Christianne de Roon, Gerjanne Zwart, Amira Jenje

Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s avonds dhr. C. van Veen

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. J. Konings, 0162-319644

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.116:4a. Midden-/bovenbouw: Ps.42:5

Kerk doordeweeks

Felicitatiedienst:

Op maandag 13 mei willen we bij elkaar komen om het geld dat door de felicitatiecommissie is opgehaald te tellen. We beginnen om 19.00 uur.

Overleg De Ark:

Op dinsdagavond 14 mei is er een overleg van de beheerscommissie van De Ark samen met een aantal genodigden. Dit overleg wordt gehouden in. De Ark. Aanvang 19.30 uur.

Kerkenraadsvergadering:

Woensdag 15 april vergadert de kerkenraad in de consistorie van de kerk. Bid dat de Heilige Geest de leiding heeft en dat uw kerkenraad in alle overwegingen en besluiten de opbouw van de gemeente mag dienen.

Tenslotte

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Deze regels komen uit een lied dat, zoals velen wel weten, nauw verbonden is met het leven, en vooral de laatste jaren van het leven van Kinga Bán. Deze week overleed zij, 37 jaar oud, ten gevolge van een uitputtende ziekte. Haar man en drie jonge kinderen blijven achter. Kinga is er een voorbeeld van hoe onze God ook het prachtige instrument van de menselijke stem in Zijn dienst kan nemen. Hoe vaak wordt de stem misbruikt door zangers, om onreine, oppervlakkige of godslasterlijke teksten te zingen. Het kan ook anders! Velen zijn aangesproken en bemoedigd door de liederen die Kinga Bán, ook als lid van Sela, zong. Dat haar muzikale erfenis tot rijke zegen mag zijn.

Aanstaande zondag sluiten we het seizoen af met een dienst, gevolgd door een preekbespreking samen met de hele gemeente. Weer is een seizoen voorbij gegaan, velen hebben op verschillende manieren zich ingezet om in jeugdwerk, ouderenwerk, vorming en toerusting (= leren over het geloof) elkaar tot steun te zijn, samen Gods Woord te onderzoeken en aan elkaar door te geven. Van harte hopen en bidden wij dat de Heere zelf dat werk heeft willen gebruiken om in ons hart geloof te wekken, het vertrouwen te versterken en ons verder te leiden op de weg naar Zijn Koninkrijk. En wanneer we alles onverhoopt aan ons voorbij lieten gaan, dan mag dat wel als schuld beleden worden aan God: U wachtte op mij! Bij broeders en zusters was ik welkom! Maar ik was er niet, ik deed mijn eigen ding. Vergeef mij, Heere, mijn ontrouw en verkeerde keuzes; en leer mij door Uw Geest een andere koers kiezen in een volgend seizoen!

Elk jaar ruilen mijn Christelijke Gereformeerde broeder ds. Ester en ik één maal een dienst. Dat hebben de kerkenraden onlangs zo met elkaar afgesproken. Zondagavond staan we daarom beiden op de kansel van onze zustergemeente. U mag door uw aanwezigheid de verbondenheid mede gestalte geven. Een gezegende zondag toegewenst.

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en dochters.
ds. J. Boom