Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 12 november

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur prop. M. van Genderen, Leerdam


Zondagsschool:

De kinderen gaan na het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ’s middags dhr. R. Timmermans 


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Annette Timmermans en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.119:37a en bovenbouw Ps. 34:6


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen voor de kerk 2x € 20 en 2x € 50. Hartelijk dank daarvoor.

De collecte die in de kinderviering op Dankdag werd gehouden voor de Voedselactie van Dorcas heeft opgebracht € 95,20. De diaconie heeft dit bedrag verhoogd tot € 250.

Verder gaf de diaconie €400 aan de Gereformeerde Bond (Waarheidsvriend en Leerstoelfonds), € 400 aan de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en € 350 aan de Werkgroep Arm-in-Arm Dongen.


Abonnement:

Hierbij een herinnering aan diegenen van de lezers die het abonnement op het kerkblad (€25) nog niet betaald hebben. U kunt dit doen via het bovenstaande rekeningnummer van de diaconie.


Kerk doordeweeks


Seniorenmiddag:

Op dinsdag 14 november vindt de seniorenmiddag plaats in De Ark, aanvang 14.00 uur. Deze middag zal ds. A.W.W. de Ruiter uit Wijk en Aalburg in ons midden zijn. Ds. De Ruiter heeft zijn hobby gemaakt van de zogenaamde papiersnijkunst. Hij zal daar iets van demonstreren en ook verschillende kunstwerken met ons bekijken. Het belooft een mooie middag te worden. Voor vervoer kunt u bellen naar Jaap Verduijn, 0162-321613. Hartelijk welkom!


Kerkenraad:

Op woensdag 15 november vergadert de kerkenraad om 19.30 uur in De Ark. We vragen uw voorbede voor het werk dat broeders mogen doen in de dienst van God.

Catechese:

Op dinsdag 21 november hoop ik alle 9-12 jarigen weer te ontmoeten in De Ark, tussen 19.00 en 20.00 uur. Tot dan!


Weeksluiting:

Aanstaande vrijdag mag ik voorgaan in een weeksluiting in zorgcentrum De Volckaert in Dongen, aanvang 15.00 uur. Naast vele anderen hoop ik ook diverse broeders en zusters te ontmoeten die voorheen in ’s Gravenmoer hun thuis hadden. Het is goed om samen te zingen en te bidden, en te luisteren naar een gedeelte uit het wonderlijke Woord van God.


Gemeenteavond:

Zet u allemaal alvast de eerste gemeenteavond van dit seizoen in de agenda? De avond wordt gehouden op dinsdag 28 november, inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur in De Ark. Alle belangrijke informatie over het werk in de gemeente kan die avond gedeeld worden. Bovendien is het een goede gelegenheid om elkaar op een informele manier te ontmoeten. Welkom!


Inzameling Eagle Shelter:

De zomer is nu echt voorbij en we hebben vast onze najaarskleding al voor de dag gehaald. Beloofd was om in het voor- en najaar een terugkerende actie voor Eagle Shelter te organiseren met de kerken uit ’s Gravenmoer, zodat we er bij het opruimen van onze kasten rekening mee kunnen houden. Zoals we wellicht weten is het inloophuis in Dongen voor velen een warme plek van ontmoeting, waar men gehoord wordt, maar waar je ook nodig bent voor de ander al dan niet tijdens een activiteit. De doorgeefwinkel, waar men met een gesloten portemonnee kan winkelen, is wel heel speciaal. Door vrijwilligers worden ingeleverde spullen zorgvuldig uitgezocht en uitgestald. Hoe mooi is het dat dit door kan gaan. Onze inbreng is daarbij ook nu weer van belang en wordt enorm op prijs gesteld. Waar is vraag naar?

  • Winterkleding: in het bijzonder grote heren- en damesmaten, en kinderkleding vanaf maat 110
  • Bh’s, (kinder)ondergoed en sokken (nieuw of zo goed als nieuw)
  • Schoenen, tassen, sjaals en sieraden
  • Verzorgingsproducten zoals shampoo, zeep, tandpasta, luiers en tampons
  • Rijklare fietsen
  • Knuffels
  • Speelgoed waar geluid in zit

NB: Boeken en ander speelgoed is er voldoende.

Tot en met zondag 12 november kunt u de spullen inleveren in de kerk of bij een van onderstaande personen. Wij zorgen er dan voor dat het naar Eagle Shelter gebracht wordt. Natuurlijk kunt u er zelf ook altijd een keer een bezoek brengen. Meer informatie is te vinden op hun website: http://eagleshelter.nl. Alvast hartelijk dank! Addie Brocken en Nella Ravensbergen (Vaartweg 5)


Tenslotte

Met het einde van het kerkelijk jaar in zicht kunnen we nog een paar keer lezen uit het boek Richteren. In de geschiedenis van Abimelech (Richt.9) belandt alles voorlopig op een dieptepunt, ook als het gaat om verhoudingen tussen familieleden. Maar wat een wonder: God is niet helemaal afwezig! Hij laat zich de regering over Zijn volk niet afnemen. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast. Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Een sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. We zien ernaar uit om elkaar rond Gods Woord weer te ontmoeten.

Een hartelijke groet vanaf de Lange Veertel,

uw ds. J. Boom